Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă la modulul ,,Energia și forțele”

în clasa a V-a

I. Definește cu cuvinte proprii noțiunile de mai jos:


1. Forța este _______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Energia este _____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Sunetul este _____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

II. Completează propozițiile:


1. Teritoriul țării noastre primește anual o cantitate de energie solară de circa __
___________________________________________________________________
2. Mișcarea Pământului în jurul Soarelui are loc în _________________________
___________________________________________________________________
3. Potențialul de energie al apei depinde de:
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________

III. Încercuiește A dacă răspunsul este corect sau F dacă este


fals
A F Corpul se află în repaus pe parcursul unui anumit interval de timp, dacă
ocupă permanent aceeași poziție față de alt corp.
A F Sunetul constituie din punct de vedere fiziologic senzația produsă asupra
organului vizual.
A F De la soare primim doar căldură.
A F Urechea liliacului recepționează cele mai fine sunete.
IV. Redă schematic

1. Tipuri de sol

2. Energia electrică se
poate căpăta din

V. Scrie un minieseu din 3-4 propoziții cu tema: Energia vântului

S-ar putea să vă placă și