Sunteți pe pagina 1din 1

Proiectarea pe unitati de invatare se realizează dupa ce profesorul identifica în

conţinuturile sugerate de programă acele module sau părţi de materie care satisfac mai multe
cerinţe: au o coerenţă vizibilă, vizeaza aceleaşi competenţe specifice si se pot finaliza printr-o
evaluare sumativă.

Avantajele proiectării pe unităţi de învățare sunt:

- creează un mediu de învăţare coerent în care asteptarile elevilor devin clare pe termen mediu şi
lung, ceea ce asigură continuitate în învăţare.

- ţine seama de ritmurile de învăţare ale elevilor

- oferă perspectivă lecţiilor, printr-o relaţie neliniară între ele, situându-le în secvenţe diferite ale
unităţii de învăţare.

- implică elevii în proiecte de învăţare personale cu accent pe explorare şi reflecţie;

- dă perspectivă lecţiilor, conferind acestora o structură specifică.

- proiectul unei unităţi de învăţare conţine suficiente elemente pentru a oferi o imagine asupra
fiecărei ore; asa ca o unitate de învăţare bine construită ar insemna mai multe proiecte de
lecţie.