Sunteți pe pagina 1din 9

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

PROBLEME REZOLVATE

Temă realizată de:


Ciobanu Oana
Master C.M.R.U.
Anul II
Probleme selectate spre a fi rezolvate

1. Problema 3/Pagina 47:


Un producător de cereale studiază posibilitatea introducerii pe piaţă a unui nou sortiment.
Costul pe kg. şi reţeta sunt prezentate în tabelul următor:

Formulaţi modelul acestei probleme ca o problemă de programare liniară având drept scop
determinarea cantităţilor optime de faină, orez şi porumb pentru o cutie astfel încât să se
obţină un cost de producţie minim.

Variabile:
X1 = Cantitatea de făină
X2 = Cantitatea de orez
X3 = Cantitatea de porumb

Min(0,03X1+0,05X2+0,02X3)

4X1+2X2+2X3 >= 27
20X1+25X2+21X3 >= 240
90X1+110X2+100X3 <= 1260
X1, X2, X3 nenegative

2. Problema 4/Pagina 47:

2
Un investitor dispune de 100000$. El decide să îi investească în obligaţiuni, titluri de
proprietate şi o parte să-i depună într-un cont. După consultarea unor specialişti în finanţe el
asimilează ca necesară respectarea unor condiţii suplimentare:
• să nu investească mai mult de 40% din suma în obligaţiuni
• suma depusă în cont să fie cel puţin dublă faţă de suma investită în titluri de proprietate
Dobânda anuală este 8% la obligaţiuni, 9% la titluri şi 7% la cont. Se presupune că întreaga
sumă va fi investită şi că aceste dobânzi vor rămâne constante întreaga perioadă. Scopul
investitorului este de a maximiza profitul anual.
Formulaţi problema ca o problemă de programare liniară presupunând că nu se
percep comisioane pentru tranzacţii (deschidere cont, retrageri, răscumpărări titluri).

Variabile:
X1 = Suma investită în obligaţiuni
X2 = Suma depusă în cont
X3 = Suma investită în titluri de proprietate

Max(0,08X1+0,09X2+0,07X3)

X1+X2+X3 = 100000
X1<=40000
X2>=2X3
X1, X2, X3 nenegative

3. Problema 5/Pagina 48:


O fabrică de jucării produce 3 variante de roboţi de jucărie.
Prima necesită 10 minute timp de fabricaţie şi ambalare şi 700g de plastic, a doua variantă
necesită 12 minute şi 1050g plastic iar cea de-a treia 15 minute şi 1400g plastic.
În următorul ciclu de producţie există 8 ore timp de fabricaţie şi ambalare disponibil pentru
aceste sortimente şi 70kg de plastic. Profitul obţinut în urma comercializării unui robot de
primul tip este de 1$, al doilea tip 5$, al treilea 6$. Există o comandă anterioară care trebuie
onorată din această producţie, constând în 10 roboţi din fiecare tip.
Formulaţi problema ca o problemă de programare liniară, pentru a determina cantităţile din
fiecare tip ce trebuie produse pentru a asigura maximizarea profitului.

3
Pentru a onora comanda anterioară este necesar să scădem din totalul cantităţii de plastic şi a
timpulului, necesarul alocat pentru fabricarea acestor jucării – 10 exemplare din fiecare
categorie.
Astfel:
70Kg = 70000g
8 ore = 480 minute
70000 – (700*10+1050*10+1400*10) = 70000 – 31500 = 38500 g plastic
480 – (10*10+12*10+15*10) = 480 – 370 = 110 minute
Acestea sunt resursele în care trebuie să se încadreze fabrica.

Variabile:
X1 = Cantitate păpuşi de tip 1
X2 = Cantitate păpuşi de tip 2
X3 = Cantitate păpuşi de tip 3

Max(1X1+5X2+6X3)

10X1+12X2+15X3 <= 110


700X1+1050X2+1400X3 <= 38500
X1, X2, X3 nenegative

4. Problema 6/Pagina 48:


O companie de turism are o cerere de transport pentru 500 de persoane.
Aceasta companie dispune de trei tipuri de mijloace de transport cu următoarele
caracteristici:

Să se determine câte mijloace de transport din fiecare tip sunt necesare pentru transportul
pasagerilor astfel încât costul transportului să fie minim.

4
Variabile:
X1 = Mijloc de transport de tip 1
X2 = Mijloc de transport de tip 2
X3 = Mijloc de transport de tip 3

Min(12X1+18X2+17X3)

30X1+50X2+45X3 >=500
X1<=6
X2<=5
X3<=4
X1, X2, X3 nenegative

5. Problema 7/Pagina 49:


O companie de producţie are două utilaje cu care realizează două produse: A şi B.
Fiecare din aceste produse este prelucrat pe ambele utilaje. Tabelul următor prezintă necesarul
de timp de prelucrare a fiecărui produs pe cele două maşini şi disponibilul de timp al fiecărui
utilaj într-o lună:

Considerând că această companie are desfacerea asigurată pentru întreaga producţie şi preţul
este de 50$ pentru produsul A şi 60$ pentru produsul B, managerul companiei doreşte să
stabilească structura producţiei astfel încât să realizeze o maximizare a profitului în luna
următoare.

Variabile:
X1= Produsul de tip A
X2 = Produsul de tip B

Max(50X1+60X2)

5
2X1+3X2<=180
3X1+2X2<=150
X1, X2 nenegative

6. Problema 8/Pagina 49:


Un plan de nutriţie cere consumarea a cel puţin 200 unităţi de proteine şi 180 unităţi de
grăsimi.
Analizele chimice arată că o unitate din alimentul A conţine 6 unităţi de proteine şi 3 unităţi
de grăsimi, iar o unitate din alimentul B conţine 3 unităţi de proteine şi 5 unităţi de grăsimi.
Consumul din cele doua tipuri de alimente se face numai în unităţi întregi. Preţul de
cumpărare este de 2.5$ pentru o unitate din produsul A şi 2$ pentru o unitate din produsul B.
Câte unităţi din fiecare aliment trebuiesc consumate astfel încât să fie satisfăcute cerinţele de
proteine şi grăsimi iar costul să fie minim ?

Variabile:
X1= Alimentul de tip A
X2 = Alimentul de tip B

Min (2,5X1+2X2)
6X1+3X2>=200
3X1+5X2>=180
X1, X2 nenegative

7. Problema 9/Pagina 49:


Un avion cargo are 3 compartimente pentru depozitarea încărcăturii: compartimentul din faţă,
central, şi cel din spate. Acestea au următoarele limitări în ceea ce priveşte greutatea acceptată
şi spaţiul disponibil:

6
În plus, greutatea încărcăturii depozitate în respectivele compartimente trebuie să fie
distribuită proporţional cu greutatea maxim admisă în fiecare compartiment astfel încât să se
menţină echilibrul navei. Cu următorul zbor trebuie transportate următoarele încărcături:

Transportul acestora poate fi acceptat în orice proporţii. Obiectivul este acela de a determina
cât din fiecare încărcătură să fie transportat şi cum să fie distribuită încărcătura între
compartimente astfel încât profitul total pe acest zbor să fie maxim.
Formulaţi modelul problemei de programare liniară.

Variabile:
Xij= Cantitatea de încărcătură, unde i şi j:
Pentru i:1 = Încărcătura C1 Pentru j:1 = Partea din faţa avionului
Pentru i:2 = Încărcătura C2 Pentru j:2 = Partea din centrul avionului
Pentru i:3 = Încărcătura C3 Pentru j:3 = Partea din spatele avionului
Pentru i:4 = Încărcătura C4 Xij >= 0, i = 1, 2, 3, 4 şi j = 1, 2, 3

Max[310(X11+X12+X13)+380(X21+X22+X23)+350(X31+X32+X33)+285(X41+X42+X43)]

Există o restricţie în ceea ce priveşte cantitatea transportată:


X11+X12+X13<=18
X21+X22+X23<=15
X31+X32+X33<=23
X41+X42+X43<=12
Există o restricţie în ceea ce priveşte greutatea (tone) transportată, în raport cu fiecare
compartiment al avionului:
X11+X21+X31+X41<=10
X12+X22+X32+X42<=16
X13+X23+X33+X43<=8

7
Există o restricţie în ceea ce priveşte distribuirea proporţională a greutăţii (tone) în cele 3
compartimente ale avionului, ceea ce implică faptul că proporţia dintre cantitatea încărcată în
primul compartiment trebuie să fie egală cu cea din al doilea, dar şi din al treilea
compartiment:
(X11+X21+X31+X41)/10 = (X12+X22+X32+X42)/16 = (X13+X23+X33+X43)/8
Există o restricţie în ceea ce priveşte volumul încărcat, în raport cu fiecare parte a avionului:
480X11+650X21+580X31+390X41<=6800
480X12+650X22+580X32+390X42<=8700
480X13+650X23+580X33+390X43<=5300

8. Problema 10/Pagina 50:


O companie are două fabrici de conservare a fructelor. Există trei furnizori de fructe proaspete
în următoarele cantităţi şi la următoarele preţuri:

Conservele de fructe se vând tuturor distribuitorilor companiei cu 5000 $/tonă. Compania are
cerere pentru întreaga cantitate de conserve pe care o produce.
Obiectivul companiei este acela de a achiziţiona fructe într-o anume proporţie de la fiecare
furnizor pentru a ocupa capacitatea de producţie a fiecărei fabrici astfel încât să se
maximizeze profitul la nivelul companiei.
Formulaţi problema ca o problemă de programare liniară şi explicaţi-o.

8
Pentru ca profitul să crească, trebuie minimalizate costurile de transport şi producţie.
Variabile:
Xij= Cantitatea de fructe, unde i şi j:
Pentru i:1 = Furnizor 1 Pentru j:1 = Fabrica 1
Pentru i:2 = Furnizor 2 Pentru j:2 = Fabrica 2
Pentru i:3 = Furnizor 3 Xij >= 0, i = 1, 2, 3 şi j = 1, 2

Concret, preţul perceput de către fiecare furnizor în parte, pentru fructele distribuite şi pentru
livrarea lor, este:
Pentru X1:
X11 = livrarea unei tone de fructe la fabrica A = 1100+300 = 1400
X12 = livrarea unei tone de fructe la fabrica B = 1100+350 = 1450
Pentru X2:
X21 = livrarea unei tone de fructe la fabrica A = 1000+200 = 1300
X22 = livrarea unei tone de fructe la fabrica B = 1000+250 = 1350
Pentru X3:
X31 = livrarea unei tone de fructe la fabrica A = 900+600 = 1500
X32 = livrarea unei tone de fructe la fabrica B = 900+400 = 1300

Min [2600(1400X11+1200X21+1500X31)+2100(1450X12+1250X22+1300X32)]

Există o restricţie în ceea ce priveşte cantitatea de fructe distribuită de fiecare furnizor:


X11+X12=200
X21+X22=310
X31+X32=420

Există o restricţie în ceea ce priveşte capacitatea de producţie a fabricilor:


X11+ X21+ X31=460
X12+ X22+ X32=560

Există o restricţie în ceea ce priveşte costul prelucrării a fabricilor:


X11+ X21+ X31=2600
X12+ X22+ X32=2100