Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume elev: Clasa a IX a C

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I


I. Se dă următorul text:
„ Dacă titlul de mai sus ar fi avut un semn de întrebare, articolul de mai jos ar fi avut
următorul conţinut : Să pui mîna pe calculator şi să-i tragi un joc! Da nu despre asta e vorba.
Eu fac parte din tagma celor ce se joacă şi trebuie să mă confesez apărându-mi poziţia de om
neserios. Fac acelaşi lucru şi la serviciu unde am bifat deja două amenzi usturătoare, o fac şi
acasă, unde suport reproşuri legate de destinul şi cariera mea, iar dacă întâmplarea mă
descoperă în faţa unui calculator străin, unde instalez sau şterg ceva, demonul cel neadormit
nu mă lasă fără să execut două-trei mişcări ludice de mouse.
Sunt oameni care se joacă şi oameni care nu se joacă. Aşa cum spun sunt oameni religioşi
şi atei. Ar fi necinstit din partea mea să spun că jucătorii ar avea ceva în minus...deşi...Prima
mea şefă era clar împotriva jocurilor...N-am simpatizat-o...Ultimul meu şef m-a ars cu două
milioane...Poate că n-are umor...dar am cunoscut şi nebuni jucători. Viaţa lor a devenit un
poligon de încercare.Viaţa lor e în altă parte. Psihologii, sociologii şi moftologii au câmp
deschis.
De ce mă joc? Simplu. Îmi place, sunt liber, lumea jocului e lumea mea, lumea
triumfurilor mele...”
Florin Iaru,Cum să dai în mintea copiilor în „Dilema”, nr 543 din 2003

1. Precizează sinonimul contextual pentru cuvintele următoare: tagma, neserios, întâmplarea, clar, triumf. 1 p
tagma-
neserios-
întâmplarea-
clar-
triumf-
2. Formuleată două propoziţii cu omonimul unde.1p
a.
b.
3. Scrie propoziţii cu următoarele dublete paronimice: literar-literal, imun-imund. 1p
literar-
literal-
imun-
imund-
4. Cărui stil funcţional îi aparţine textulde mai sus? Notează două trăsături aferente. 1p
Stilul.....
Cele două trăsături sunt:
-

5. Exemplifică funcţia emotivăşi conativă. 1p


Funcţia emotivă:

Funcţia conativă:
II. Alcătuiți o o pagină de jurnal, pornind de la următoarea idee: Îngerii zboară, pentru că au inima mai uşoară. (300-400
cuvinte-2pagini) 4p R-1,40p şi C 2,60p
1p oficiu