Sunteți pe pagina 1din 2

TEST XI – FABULA

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I (40 de puncte)


Citește următorul text:
Un poloboc* cu vin
Mergea în car pe drum, încet şi foarte lin;
Iar altul cu deşărt*, las’că vinea* mai tare
Dar şi hodorogea,
Făcând un vuiet mare,
Încât cei trecători în laturi toţi fugeau:
Atunci când el folos nimica n-aducea.

Asemine* în lume,
Acel ce tuturor se laudă şi spune
În trebi* puţin sporeşte.
Iar cel ce tace,
Şi treabă face:
Acela purure* mai sigur isprăveşte.
(Alecu Donici, Două poloboace)
*poloboc– butoi
*cu deşărt (cu desert) – gol, fără conţinut
*vinea – venea
*asemine – asemenea
*trebi – treburi
*purure – pururi
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: încet, mare. 4 puncte
2. Explică rolul apostrofului în structura: las’ că vinea mai tare. 4 puncte
3. Transcrie două cuvinte care conțin diftong din prima strofă. 4 puncte
4. Explică modul de formare a unui cuvânt obţinut prin compunere şi a unui cuvânt obţinut prin derivare din
text. 4 puncte
5. Transcrie versurile care conţin o imagine vizuală si o imagine auditivă, din textul dat. 4 puncte
6. Precizează, într-un enunț, comportamentul polobocului gol. 4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care în care să motivezi apartenența la specie a
fabulei Două poloboace de Alecu Donici. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi patru trăsături ale fabulei;
– să prezinți detaliat două trăsături ale fabulei, valorificând fragmentul dat;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

SUBIECTUL AL II-LEA ( 36 de puncte)


Citeşte următorul text:
Oficiul European pentru Selecţia Personalului ( EPSO) lansează competiţia anuala pentru obţinerea
unui post în domenii precum Administraţie publică europeană, Drept, Comunicare şi Relaţii Externe sau
Audit.
Poziţia de administrator este una de funcţionar european permanent, iar salariul pentru acest post
începe de la 4200 de euro.
Administratorii europeni se ocupă cu elaborarea politicilor şi punerea în aplicare a legislaţiei
europene şi pot juca un rol esenţial în procesul legislativ şi cel bugetar al Uniunii Europene.
Pentru a obţine unul dintre cele 300 de joburi scoase la concurs, trebuie ca participanţii să se
înscrie pe site-ul oficial EPSO www.eu-careers.eu şi să treacă de preselcţie. Preselecţia, numita Computer
Based Test, conține teste de "verbal reasoning" (raţionament verbal), "abstract reasoning" (raţionament
abstract), "numerical reasoning" (raţionament numeric) şi "situational judgement" (gândire situaţională).
La competiţie pot să se înscrie toţi cetăţenii din cele 27 de state membre, până pe 17 aprilie 2012,
când este ultima zi de înscrieri.
(Absolvenţii de facultate se pot angaja în instituţiile europene, în m.adevărul.ro)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:


1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- în ce domenii se pot angaja absolvenții de facultate;
- câte joburi sunt scoase la concurs. 4 puncte
2. Scrie titlul articolului și sursa din care a fost preluat acesta. 4 puncte
3. Menționează modul și diateza verbelor subliniate. 4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă:
Poziţia de administrator este una de funcţionar european permanent, iar salariul pentru acest post începe
de la 4200 de euro. 4 puncte
5. Transcrie două propoziții subordonate din fraza următoare, precizând felul acestora: La competiţie pot să
se înscrie toţi cetăţenii din cele 27 de state membre, până pe 17 aprilie 2012, când este ultima zi de
înscrieri. 4 puncte
10. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care verbul predicativ a fugi să fie element regent
pentru o propoziţie subordonată cauzală. 4 puncte

B. Redactează o narațiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare reală sau imaginară
petrecută în timpul unei competiții sportive. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să povestești o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
– să ai un conținut adecvat cerinței;
– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compozi_iei – 2 p.; coerenţa textului – 2
p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia –
3 p.; asezarea corectă a textului în pagină – 1 p., lizibilitatea – 1 p.).