Sunteți pe pagina 1din 4

I COMPETENȚELE SPECIFICE DISCIPLINEI:

1. Receptarea muzicii în situații de învățare și cotidiene, exprimând atitudine pozitivă pentru cunoașterea de sine și a lumii prin arte.
2. Interpretarea expresivă a muzicii în contexte educaționale și socioculturale, demonstrând deschidere pentru valorizarea experiențelor artistice.
3. Aprecierea creațiilor muzicale în limbaj specific, dând dovadă de spirit critic și respect făță de valorile naționale și cele ale altor culturi.
4. Explorarea relațiilor dintre muzică și Eul personal, manifestând cultură muzicală ca parte componentă a culturii spirituale.

Unități de competențe Unități de conținut Nr.de Data Resurse Evaluare Observații


ore
Muzica și alte arte
1 Audiții muzicale:
1.1. Analizarea specificului 1. Arta muzicii şi arta cuvântului. „Cântec de leagăn” din repertoriul
genurilor muzicale Mariei Tănase;
academice generate de Interpretare:
simbioza muzicii cu alte cântecul „Izvorul veşniciei” muz.
arte. E. Doga, vers. Gr. Vieru;
1.2. Compararea
posibilităţile expresive şi 2. Arta muzicii şi arta cuvântului: 1 Audiții muzicale: EI
descriptive ale limbajului caracteristici specific commune. C. Porumbescu, „Tatăl nostru”;
muzical şi limbajului altor Interpretare:
arte. cântecul „Brâul amestecat”, muz.
1.3. Interpretarea expresivă a P. Văiculescu vers. populare;
repertoriului de cântece în 3. Convenţionalitatea limbajului 1 Audiții muzicale:
funcţie de caracteristicile artistic. „Căluşarii”, dans popular din
poetice şi muzicale. repertoriul Ansamblului Naţional
1.4. Transpunerea Academic de dansuri Populare
„Joc”;
impresiilor trăite prin
Interpretare:
muzică în limbajul altor arte
cântecul „Moara”, muz. D.
(literatură, arte plastice,
Georgescu-Kiriac, vers. V.
coregrafie, teatru Cosmovici;
4. Relația muzică - dans în creațiile Audiții muzicale:
muzicale populare. 1 „Căluşarii”, dans popular din
repertoriul Ansamblului Naţional
Academic de dansuri Populare
„Joc”;
Interpretare:
cântecul popular suedez „Trei
băieţi”;

5. Relația muzică - dans în creațiile 1 Audiții muzicale: J. Strauss, Suita EF


muzicale academice. de valsuri „Povestiri din pădurea
vieneză”;
Interpretare: cântecul „Valurile
Dunării”, muz. I. Ivanovici, vers.
C. Scrob;
6. Muzica şi artele plastic. 1 Audiții muzicale:
Suita simfonică „Şeherazada”;
I. Mureşeanu, Uvertura „Stefan cel
Mare”;
Interpretare:
cântecul „Noi lumea o vom
colora”;
7. Muzica şi artele plastice: 1 Audiții muzicale:
mijloace specifice de redare/ M. Musorgski, piesa „Baletul
exprimare a realităţii. puişorilor ieşiţi din găoace” din
suita pentru pian „Tablouri dintr-o
expoziţie”;
G. Enescu, Rapsodia română nr. 2;

8. Muzica şi teatrul. 1 Audiții muzicale:


W.A. Mozart, fragmete din opera
„Bastien și Bastienne”;
W.A. Mozart, fragmete din baletul
„Les Petits Riens” (Micile
nimicuri);

Audiții muzicale:
9. Sincretismul artelor în genurile 1 P. Ceaikovski, secvențe din
muzicii dramatice. baletele „Spărgătorul de nuci”,
„Lacul lebedelor”;
Interpretare:
„Cântecul gamei” din musicalul
„Sunetele muzicii”, muz. R.
Rodgers, vers. O. Hammerștein.

10. Caracteristicile muzicale și 1 Audiții muzicale: EF


poetice în cântec. M.K. Ciurlionis, poemul simfonic
„Marea”;
C. Porumbescu, secvențe din
opereta „Crai nou”.

Interpretare:
Muzica și natura(5ore+2ore la discreție)

1. Imaginea naturii în creaţii de 1


muzică populară (creaţii
folclorice instrumentale

1
2. Tema naturii în creaţia
compozitorilor autohtoni.

1
3. Mijloace şi procedee de redare a
naturii în muzică (imitaţii
directe şi indirecte, reproduceri
şi descrieri muzicale, sugestii
muzicale spaţiale etc.).

1
4. Creaţii celebre din tezaurul
muzicii universale, dedicate
naturii
5. Evaluare sumativă 1