Sunteți pe pagina 1din 11

Curriculum Vitae Anexa 4b

INFORMAŢII PERSONALE Vatamanu Cătălin


Str. Nicolina, nr. 4, Iași, România

vatamanubiblica@yahoo.com
https://programbiblia.wordpress.com/

Sexul Masculin | Data naşterii 12/03/1978 | Naţionalitatea Română

LOCUL DE MUNCA PENTRU


CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
Lector universitar
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2013- prezent Lector universitar


Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi
Strada Iordachi Lozonschi 9, Iași 700066, România
Cursuri şi seminarii susţinute (și în calitate de lector suplinitor, în perioada 2011-2014):
1. Curs (2011-2014): Studiul biblic al Vechiului Testament, anul I Pastorală (2h/săpt.)
2. Curs (2011-2014): Studiul biblic al Vechiului Testament, anul II Pastorală (2h/săpt.)
3. Curs (2011-2014): Introducere în Studiul Vechiului Testament, anul I Didactică, Asistenţă Socială,
Artă Sacră (2h/săpt.)
4. Curs (2012-2013): Hermeneutică vechitestamentară, anul II Master Teologie biblică (2h/săpt.)
5. Curs (2012-2014): Teologia profeţilor, anul II Master Teologie biblică (2h/săpt.)
6. Curs (2012-2013): Educaţia în Noul Testament, anul II Master TPFR (1h/săpt.)
7. Curs (2013-2014): Educația catehetică și religioasă a adulților, anul II Master TPFR (2h/săpt.)
8. Seminar (2011-2012): Hermeneutică vechitestamentară, anul I Master Teologie biblică (2h/săpt.)
9. Seminar (2011-2013): Hermeneutică vechitestamentară, anul II Master Teologie biblică (2h/săpt.)
10. Seminar (2011-2014): Teologia profeţilor, anul II Master Teologie biblică (1h/săpt.)
11. Seminar (2012-2013): Educaţia în Noul Testament, anul II Master TPFR (1h/săpt.)
12. Seminar (2013-2014): Educația catehetică și religioasă a adulților, anul II Master TPFR (2h/săpt.)
Tipul sau sectorul de activitate: Educație. Învățământ universitar. Cercetare universitară

2011-2013 lector asociat


Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi
Strada Iordachi Lozonschi 9, Iași 700066, România
 suplinitor al cursurilor şi seminariilor de Teologia Vechiului Testament;
Tipul sau sectorul de activitate: Educație. Învățământ universitar. Cercetare universitară

2008-2013 redactor
Editura „Doxologia”, Centrul Cultural Misionar al Arhiepiscopiei Iaşilor;
Str. Cuza Voda nr 51, Iași, Romania
 Activitate de redactare, propunere proiecte editoriale, coordonare proiecte editoriale;
 redactor coordonator al revistei „Teologie şi Viaţă. Revistă de gândire şi spiritualitate creştină” a
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.
 redactor coordonator al revistei „Candela Moldovei”, Buletinul oficial al Arhiepiscopiei Iaşilor.
 Redactor coordonator al site-ului www.teologiesiviata.ro.
Tipul sau sectorul de activitate: cultural, editorial, tipografic

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 11


2002-2004 referent
Sectorului administrativ-bisericesc din cadrul Centrului Eparhial Iaşi, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 16, 700064 – Iași, România
▪ Activități administrative, organizare instituțională, elaborări de acte de muncă, creare evenimente
Tipul sau sectorul de activitate Administrativ-bisericesc

2001-2002 profesor de Religie


Grupul Şcolar de Transporturi „Căi Ferate” din Iaşi
Bd. Socola, nr. 82, 700268- Iași, România
▪ Activități instructiv-educative, activități de formare, coordonare activități educative
Tipul sau sectorul de activitate Educație

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2003-2010 Doctor în Teologie


Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi
Strada Iordachi Lozonschi 9, Iași 700066, România
 Doctorat: „Exegeza biblică a Vechiului Testament şi limba ebraică biblică”, sub coordonarea
Pr. Prof. Dr. Petre Semen
 Titlul lucrării de doctorat: Educaţia la poporul ales. Susţinută în iunie 2010.

2007-2009 Diplomă de Master. Specializarea Istoria evreilor şi ebraistică


Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
Titlul Disertaţiei: „Principii ale educaţiei evreieşti în şcolile tannaimilor”

2005-2007 Certificat de studii universitare (4 semestre)


Martin- Luther- Universität Halle/Wittenberg (Germania)
 Stagiul de cercetare efectuat în cadrul Martin- Luther- Universität Halle/Wittenberg şi Institut
für Bibelwissenschaften Halle.

2001-2002 Diplomă de Studii Aprofundate. Specializarea Teologie Biblică.


Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi
Strada Iordachi Lozonschi 9, Iași 700066, România
 Disertaţie în Teologia Biblică a Noului Testament, sub îndrumarea Pr. Lect. Dr. Mihai Vizitiu.

1997-2001 Diplomă de Licență. Specializarea Teologie Pastorală


Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi
Strada Iordachi Lozonschi 9, Iași 700066, România
 Examen de Licenţă - 9.71.
 Titlul lucrării de licenţă: „Mitropolitul Ilie Iorest al Transilvaniei”; disciplina: Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Ion Vicovan.

1992-1997 Diplomă de Bacalaureat. Atestat profesional. Specializarea Teologie pastorală


 Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” din Botoşani
 5 ani de studiu.

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Limba germană C1 C1 C1 C1 C1
Deţin Atestatele de limbă Test DaF şi DSH (recunoscute internaţional)

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 11


Curriculum Vitae Anexa 4b

Limba engleză B2 B2 B2 B2 B2
Limba franceză B2 B2 B2 B2 B2
Limba ivrit A2 A2 A1 A1 A2
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare ▪ competenţe de comunicare dobândite prin experienţa didactică; Capacitate de argumentare şi
convingere, competențe de ascultare activă dobândite prin experiența de seminarizare și de
predare cursuri, abilităţi de comunicare şi de mediere a conflictelor dezvoltate prin implicarea în
proiecte educaționale.

Competenţe ▪ Leadership dezvoltat prin coordonarea unui grup de cercetare biblică. Capacităţi excelente de
organizaţionale/manageriale muncă în echipă dezvoltate în cadrul proiectelor de cercetare pe care le-am inițiat sau la care am
participat. Capacitate de adaptare rapidă la situaţii noi şi de efort fizic şi intelectual prelungit
dezvoltate prin coordonarea diverselor proiecte

Competenţe dobândite la locul de ▪ Capacitate excelentă de lucru cu adulții, copiii şi adolescenţii, dezvoltată prin experiența didactică,
muncă competențe de coordonare proiecte, dezvoltate prin experiența de predare și seminarizare, dar și
prin experiența ecumenică internațională. Abilităţi de formare dezvoltate prin livrarea de cursuri în
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.

Competenţe informatice ▪ bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™: Word, Excel, Power Point, S.P.S.S., Internet –
dobândite prin studiu individual

Alte competenţe ▪ competențe editoriale și redacționale

Permis de conducere ▪B

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 11


Curriculum Vitae Vatamanu Cătălin

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii Cărți de autor:


 Educaţia la poporul ales, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, 546p, ISBN 978-606-8278-48-3.
 Un călugăr putnean mitropolit al Transilvaniei: Sfântul Ierarh și Mărturisitor Ilie Iorest, Editura
Doxologia, Iaşi, 2014, 174p, ISBN 978-606-666-266-6.
Articole/studii publicate in extenso, în reviste din circuitul ştiinţific internaţional şi naţional:
 Studii publicate în reviste de specialitate cotate ISI:
Christ - The Cornerstone of Church’s Revelation: an answer to the iconographic dialogue in
„The Mystical Wheel” by Fra Angelico, în „European Journal of Science and Theology”, 9 (2)
2013, pp. 179-187 (indexed by ISI Web of Knowledge, Arts and Humanities Citation Index
(A&HCI) and Science Citation), ISSN 1842 – 8517.
Studii publicate în reviste de specialitate cotate BDI:
 Fundamente biblice ale teologiei luminii dumnezeiești, în scrierile Părintelui Stăniloae, în
„Teologie şi Viaţă”, 2013, nr. 9-12, pp. 22-33 (ISSN 1221-5988, indexată CEEOL)
 The literal-historical sense (proper and figurative) in the Holy Scripture, în „International
Scientific Publications. Language, Individual and Society”, vol. 7, Part 1, pp. 453-462
(indexed by EBSCO Publishing) (ISSN: 1313–2547)
 „The Assembly of God” and the Biblical Monotheism, în Inventica 2013. The 17-th
International Conference, Editura Performantica, Iaşi, 2013, pp. 633-637 (ISSN 1844-7880)
 The Specificity of Orthodox Mariology reflected in the Sacrament of Holy Unction. A Biblical,
Liturgical and Patristic Argumentation, în „Teologie şi Viaţă”, 2012, nr. 9-12, pp. 45-55 (ISSN
1221-5988, indexată CEEOL)
 Raport al celei de-a XVII-a întâlniri a Dialogului tinerilor din BOR şi EKD (Junger Dialog), 21-
26 august 2012, Halle şi Leipzig (Germania), în „Teologie şi Viaţă”, 2012, nr. 9-12, pp. 199-
203 (ISSN 1221-5988, indexată CEEOL)
 „Gracious Light” – a Liturgical Belief and a Patristic Testimony, în „Lumină Lină (Gracious
Light). Revistă de spiritualitate şi cultură românescă”, Romanian Institute of Orthodox
Theology and Spirituality, New York, an XVI (2012), nr. 4, pp. 17-26 (indexed by World
Laboratories and Scientific Resources Index and TLS Archive), ISSN 1086-2366;
 The Actuality of Biblical Fundaments for a Religious Education in Family, în „Journal of
International Scientific Publications: Educational Alternatives”, 2012, vol. 10, part 3, pp. 111-
122 (indexed by EBSCO Publishing). ISSN 1313-2571 (BG2012-ISP-EA-9-2571);
 Legitimitatea filiaţiei divine a regilor davidici, în „Studii Teologice”, seria a III-a, anul V (2009),
nr. 2, pp. 105-121 (indexată EBSCO, din 2005), ISSN: 1011-8845;
 Instruirea tânărului israelit spre a deveni slujitor al lui Dumnezeu, în „Studii Teologice”, seria a
III-a, anul III (2007), nr. 4, pp. 155-181 (indexată EBSCO, din 2005), ISSN: 1011-8845;
 Fundamentele biblico-dogmatice ale teologiei Învierii în opera Sfântului Ioan Gură de Aur, în
„Lumină Lină (Gracious Light). Revistă de spiritualitate şi cultură românescă”, Romanian
Institute of Orthodox Theology and Spirituality, New York, an XII (2007), nr. 3, pp. 9-22
(indexed by World Laboratories and Scientific Resources Index and TLS Archive), ISSN
1086-2366;
 „Războiul sfânt” din perspectiva Vechiului Testament, în „Studii Teologice”, Bucureşti, Editura
IBMBOR, Seria a III-a, anul II (2006), nr. 3, p. 100-119 (indexată EBSCO, din 2005), ISSN:
1011-8845;
 Sfinţenia – o vocaţie mereu actuală a Bisericii, în „Lumină Lină (Gracious Light) Revistă de
spiritualitate şi cultură românescă”, Romanian Institute of Orthodox Theology and Spirituality,
New York, an IX (2004), nr. 2, pp. 15-17 (indexed by World Laboratories and Scientific
Resources Index and TLS Archive), ISSN 1086-2366;
 Maica Domnului în Taina Sfântului Maslu, în „Lumină Lină (Gracious Light) Revistă de
spiritualitate şi cultură românescă”, Romanian Institute of Orthodox Theology and Spirituality,
New York, an VIII (2003), nr. 3, pp. 17-24 (indexed by în World Laboratories and Scientific
Resources Index and TLS Archive), ISSN 1086-2366.

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 11


Curriculum Vitae Vatamanu Cătălin

Studii de specialitate publicate într-o revistă naţională recunoscută de CNCS:


 God – Spring of Knowledge for the Israelite King. An Egyptian Model?, în „Analele
universitatii Eftimie Murgu, Resita”, Fascicola de Științe Social-Umaniste, Reșița, 2013, pp.
80-93 (B+ cod CNCS 330, ISSN 2286-0711).
 Valori educaţionale biblice promovate în familie prin cateheză, în revista „Teologie şi Viaţă”,
serie nouă, anul XXI (2011), nr. 5-8, pp. 95-117, ISSN: 1221-5988.
 Responsabilitatea familială a educării copilului – o perspectivă veterotestamentară, în
„Teologie şi Viaţă”, serie nouă, anul XXI (2011), nr. 1-4, pp. 26-44, ISSN: 1221-5988.
 Sensul metaforei grădinii în tradiţia ebraică, în „Teologie şi Viaţă”, serie nouă, anul XX
(2010), nr. 1-4, pp. 133-144, ISSN: 1221-5988.
Etapele vârstei omului după cronologia veterotestamentară, în „Teologie şi Viaţă”, serie
nouă, anul XVIII (2008), nr. 7-12 (iulie-decembrie), pp. 266-280, ISSN: 1221-5988.
Articole/studii publicate in extenso, în volumele conferinţelor internaţionale de
specialitate:
 The Light of God in the Hebrew and Christian Traditions, în „Symposium”, The Romanian
Institute of Orthodox Spirituality and Culture, New York, S.U.A., vol. XX, 2013 (în curs de
apariţie), ISSN 1084-0591;
 Semnificaţii teologice ale termenilor ebraici privind actul educaţiei, în Text şi discurs religios,
nr. 5, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, nr. 5/2013, pp. 147-161, ISBN 2066-
4818.
 Shema Israel… (Deut. 6, 4-9): mărturie a lui Dumnezeu Cel Unul şi Unic, în Mărturisirea de
credinţă – locul şi rolul ei în Tradiţia Bisericii Ortodoxe, Colecţia „Episteme”, Editura
Doxologia, Iaşi, 2013, pp. 274-284;
„Un bărbat şi-a luat femeie...” (Deut 22,13). Semnificaţii teologice ale metaforei femeii ca
proprietate, în Pr. prof. dr. Viorel Sava, Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puică (coord.), Familia în
societatea contemporană, Colecţia „Episteme”, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, pp. 475-496,
ISBN 978-606-8278-47-6; codul CNCSIS nr. 80;
 „Lumină din lumină”, o veche mărturisire biblică, liturgică şi patristică, în: Pr. prof. dr. Viorel
Sava, Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc-Puică (coord.), Autocefalia Bisericii şi mărturisirea credinţei,
Colecţia „Episteme”, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, pp. 455-478, ISBN: 978-606-8117-70-6;
codul CNCSIS nr. 80.
 Cultural Influences and Confluences in Cappadocian Education, în Din comorile teologiei
Părinţilor Capadocieni, volum îngrijit de Pr. Prof. Dr. Viorel Sava şi Prof. Dr. Nicoleta
Melniciuc-Puică, Editura Doxologia, Iaşi, 2010, pp. 394-417, ISBN 978-606-8117-41-6;
codul CNCSIS nr. 80.
 Retorica judecăţii divine în Scriptura ebraică, în Text şi discurs religios, nr. 2, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2010, pp. 73-82, ISBN 2066-4818.
Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice:
Articole publicate în reviste de specialitate:
o Recenzii:
 Petre Semen, Limba ebraică biblică, în „Teologie şi Viaţă”, 2013, nr. 9-12, pp. 189-194 (ISSN
1221-5988, indexată CEEOL)
 Karl-Heinrich Ostmeyer, Taufe und Typos. Elemente und Theologie der Tauftypologien in
1.Korinther 10 und 1.Petrus 3, în revista „Teologie şi Viaţă”, serie nouă, anul XXI (2011), nr.
9-12, pp. 196-199. ISSN: 1221-5988
 Daniel Turcea, Epifania – cele din urmă poeme de dragoste creştină, în revista „Teologie şi
Viaţă”, serie nouă, anul XXI (2011), nr. 1-4, pp. 176-180. ISSN: 1221-5988
 Mănăstirea Golia. 350 de ani de la sfinţirea ctitoriei lui Vasile Lupu, volum coordonat de
Florin Iftimi, în revista „Teologie şi Viaţă”, serie nouă, anul XX (2010), nr. 9-12, pp. 208-211.
ISSN: 1221-5988

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 11


Curriculum Vitae Vatamanu Cătălin

Articole publicate în mass-media:


o Documentare
 Tineri teologi români şi germani în dialog, 8 august (http://basilica.ro/stiri/tineri-teologi-
romani-si-germani-in-dialog_9089.html)
 Noi direcţii de activitate misionară la nivel european. A XIV-a întâlnire a membrilor
Conferinţei Bisericilor Europene, în „Ziarul Lumina”, Ediţia naţională, luni, 8 iulie 2013
(http://www.ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/xiv-intalnire-membrilor-conferintei-
bisericilor-europene)
 Isaia – profetul luminii dumnezeieşti, în „Ziarul Lumina”, Ediţia de Moldova, 9 mai
2013 (http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/isaia-profetul-luminii-dumnezeiesti)
 Să-i odihnim pe părinţi prin viaţa noastră, interviu consemnat de Nicoleta Olaru în
seria „Decalog”, Porunca a V-a, în „Ziarul Lumina”, Ediţia de Moldova, miercuri, 17
aprilie 2013 (http://ziarullumina.ro/decalog/sa-i-odihnim-pe-parinti-prin-viata-noastra)
şi în „Monitorul de Suceava”, miercuri, 21 august 2013, anul XVIII, nr. 193 (5400)
(http://www.monitorulsv.ro/Religie/2013-08-21/Sa-i-odihnim-pe-parinti-prin-viata-
noastra)
 Monahul Ilie Iorest de la Putna, mitropolit şi sfânt, în „Ziarul Lumina”, Ediţia de
Moldova, miercuri, 24 aprilie 2013 (şi pe http://www.doxologia.ro/viata-
bisericii/documentar/monahul-ilie-iorest-de-la-putna-mitropolit-sfant)
 Părintele Ilie Cleopa – revelator al spiritualităţii monastice ortodoxe româneşti dincolo
de graniţele ţării, în „Ziarul Lumina”, vineri, 14 decembrie 2012;
 Înţelesuri ale măştilor, în „Ziarul Lumina”, vineri, 30 decembrie 2011;
 Hristos în faţa judecăţii oamenilor, în „Ziarul Lumina”, vineri, 22 aprilie 2011;
 Răspunsul trădătorului? Un sărut!, în „Ziarul Lumina”, joi, 21 aprilie 2011;
 Omul, în faţa tronului judecăţii, în „Ziarul Lumina”, vineri, 25 martie 2011;
 Ironia Judecăţii, în „Ziarul Lumina”, sâmbăta, 5 martie 2011;
 „Vameşule”, nu fi fariseu!, în „Ziarul Lumina”, sâmbăta, 26 februarie 2011;
 Dumnezeu, Prietenul tinereţilor mele, în „Ziarul Lumina”, vineri, 18 februarie 2011;
 Dumnezeu mai înainte de cunoaştere, în „Ziarul Lumina”, sâmbăta, 12 februarie
2011;
 Sfânta Cuvioasă Parascheva – puterea evlaviei jertfelnice, „Ziarul Lumina”, duminica,
11 octombrie 2009.
o Prezentări de carte
 „Teologie şi Viaţă“ - revistă de gândire şi spiritualitate creştină, în „Ziarul Lumina”,
Ediţia de Moldova, sâmbătă, 20 octombrie 2012 (http://ziarullumina.ro/actualitate-
religioasa/teologie-si-viata-revista-de-gandire-si-spiritualitate-crestina)
 „Familia contemporană, între ideal şi criză”, în „Ziarul Lumina”, vineri, 2 martie 2012,
prezentare de carte Pr. prof. dr. Ioan C. Teşu, Familia contemporană, între ideal şi
criză, Editura Doxologia, Iaşi, 2011;
 Îndemn la intensificarea programelor social-filantropice din Biserică, în „Ziarul
Lumina”, sâmbăta, 29 ianuarie 2011, prezentare de carte: Rodica Ţugui şi Daniela
Ţigmeanu, Asistenţa socială în Biserică. Evaluări şi cercetări în cadrul programelor
sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, Editura Doxologia, Iaşi, 2010;
 Calea unui tânăr, în „Ziarul Lumina”, marţi, 25 ianuarie 2011, prezentare de carte:
Dorin Bujdei, Calea unui tânăr, Editura Doxologia, Iaşi, 2010;
 Poveste adevărată, în „Ziarul Lumina”, marţi, 18 ianuarie 2011, prezentare de carte:
Dorin Bujdei, Poveste adevărată, Editura Doxologia, Iaşi, 2010;
 Icoana comuniunii cu Dumnezeu: Mănăstirea Hadâmbu - 350 ani de existenţă, în
„Ziarul Lumina”, joi, 10 septembrie 2009, prezentare de carte: Mănăstirea Hadâmbu -
350 de ani de istorie şi spiritualitate, Editura Doxologia, Iaşi, 2009;
 Despre rolul icoanei în societatea cultural-religioasă europeană, în „Ziarul Lumina”,
miercuri, 26 august 2009, prezentare de carte: Elena Ene D-Vasilescu, Icoană şi
iconari în România: cât Bizanţ, cât Occident?, Editura Doxologia, Iaşi, 2009;
 Iertarea, meşteşugul bucuriei, în „Ziarul Lumina”, vineri, 19 iunie 2009, prezentare de
carte: maica Siluana Vlad, Meşteşugul bucuriei, Editura Doxologia, Iaşi, 2009;
 Taina tinereţii fără bătrâneţe şi a vieţii fără de moarte, în „Ziarul Lumina”, joi, 4 iunie
2009, prezentare de carte: Constantin Milică, Tinereţe fără bătrâneţe, Editura
Doxologia, Iaşi, 2009;
 Întru lumina lui „Veniamin Costachi”, în „Ziarul Lumina”, joi, 26 februarie 2009,
prezentarea revistei de teologie şi cultură a Seminarului Teologic de la Mănăstirea
Neamţ „Întru lumina lui Veniamin Costachi”;
 autor a sute de articole redactate pentru „Candela Moldovei”, Buletinul oficial al
Arhiepiscopiei Iaşilor, pe baza informaţiilor apărute în Ziarul Lumina, Ediţia de
Moldova.

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 11


Curriculum Vitae Vatamanu Cătălin

o Articole apărute exclusiv pe internet:


 Ieremia, profet al Pătimirilor, 30 aprilie 2013 (http://www.doxologia.ro/vietile-
sfintilor/documentar/ieremia-profet-al-patimirilor)
 Sfântul Vasile cel Mare, conciliator al multiculturalităţii, pe portalul www.doxologia.ro,
luni, 30 ianuarie 2012; http://www.doxologia.ro/puncte-de-vedere/sfantul-vasile-cel-
mare-conciliator-al-multiculturalitatii
 Căsătoriile din noaptea de Anul Nou, o practică modernă?, pe portalul
www.doxologia.ro, miercuri, 4 ianuarie 2012;
http://www.doxologia.ro/societate/traditii/ casatoriile-din-noaptea-de-anul-nou-o-
practica-moderna
 Omul, grădinarul acestei lumi, 24 martie 2011, doxologia.ro;
http://www.doxologia.ro/puncte-de-vedere/omul-gradinarul-acestei-lumi
 Hristos – Lumina lumii, 19 mai 2011, doxologia.ro; http://www.doxologia.ro/studiul-
sfintei-scripturi/hristos-lumina-lumii
Proiecte de cercetare  Membru în grupul de cercetare „The Bible in Linguistic Context: Introduction to Biblical
Hebrew”. New Europe College – Institute for Advanced Study
- Echipa de proiect: Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Alexandru Mihăilă, Melania Bădic,
Dan Botică, Ilie Chişcari, Ştefan Colceriu, Emanuel Conţac, Cristinel Iatan, Laurențiu Gheorghe,
Laurenţiu Ionescu, Cătălin Necşa, Delia Petreanu, Cosmin Pricop, Pavel Rotaru, Tarciziu
Şerban, Silviu Tatu, Marian Vild, Cătălin Vatamanu.
 Fondator și coordonator al Proiectului BIBLIA (acronim pentru Biblia în Interpretarea
Bisericii. Literatura Inspirată în Actualitate). Proiect derulat în cadrul Facultății de Teologie
Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.
- Grupul de cercetare este alcătuit din 10 studenți de la toate nivelurile de studii (licență, masterat,
doctorat)
- Obiectiv: Realizarea unei arheologii biblice cu aplicabilitate în spațiul academic și în viața Bisericii
și care să deschidă noi oportunități de angajare pe piața muncii.
 Stagiu de cercetare efectuat în cadrul Martin- Luther- Universität Halle/Wittenberg şi în
echipa de cercetare a Institut für Bibelwissenschaften Halle
- Tema de cercetare: „Erziehung und Bildung im Kontext des Deuteronomiums und der
deuteronomistischen Theologie”;
- Domeniul de cercetare: Vechiul Testament şi Limba ebraică biblică;
- Finanţarea pentru cercetare a fost oferită de Diakonisches Werk der EKD;
- Durata cercetării: 2 ani (4 semestre);
- Cercetarea s-a desfăşurat sub îndrumarea Prof. Dr. Ernst-Joachim Waschke, profesor de
Vechiul Testament la Martin- Luther Universität Halle/Wittenberg.
 Cercetare privind locurile şi istoria Vechiului Testament. Excursie de cercetare în Israel
(1-11 iunie 2006).
- Proiect organizat de Martin- Luther- Universität Halle/ Wittenberg şi Institut für
Bibelwissenschaften Halle (Germania);
- Obiectivul echipei de cercetare: cercetarea istoriei Vechiului Testament şi a diferitelor
texte biblice care fac referire la localităţile relevante ale Vechiului Testament;
- Tema proprie de cercetare: „Megiddo in der Eisenzeit” (prezentată pe 2 iunie 2006, în Megiddo -
Israel).
 Cercetare: „Peace and War”.
- Proiect organizat de Graduate School Asia and Africa in World Reference Systems Martin-
Luther- Universität Halle/Wittenberg;
- Tema proprie în cadrul echipei de cercetare: „Peace versus War in Prophetic Statements of the
Old Textament by the Example of Micah 4 and Joel 3” (prezentată pe 11 ianuarie 2006, în cadrul
GSAA, section 4 – „Beliefs, Convictions and Systems of Thoughts”, Halle – Germania).

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 / 11


Curriculum Vitae Vatamanu Cătălin

Conferinţe Comunicări ştiinţifice de specialitate, susţinute în cadrul unei conferinţe


internaţionale/naţionale şi publicate în reviste de specialitate sau în volum colectiv, în ţară sau
în străinătate, la o editură clasificată de CNCS (în conformitate cu lista de articole/studii
publicate in extenso, în volumele conferinţelor internaţionale de specialitate):
 Cunoașterea euharistică a lui Dumnezeu. O perspectivă profetică în cartea Psalmilor,
 Căsătoria în Vechiul Testament – realitate socială, metaforă teologică şi retorică biblică, în
cadrul Conferinţei naţionale „Text şi discurs religios”, ediţia a VI-a, Universitatea Timișoara,
15-16 noiembrie 2013;
 Dumnezeu - izvor al cunoaşterii pentru regele israelit. Un model egiptean?, Simpozionul
Național Biblic, Universitatea „Eftimie Murgu” – Reșița, Departamentul de Teologie Ortodoxă
Didactică din Caransebeș, 15 noiembrie 2013;
 The literal-historical sense (proper and figurative) in the Holy Scripture, în cadrul 7th
International Conference „Language, Individual & Society”, Nesebar (Bulgaria), 7–11
septembrie 2013;
 „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi…” (Apoc. 21, 4). Atitudinea
creştină în faţa durerii şi a morții, referat de bază, în limbile română şi germană, în cadrul
„Junger Dialog 2013. Dialogul bilateral al tinerilor teologi din Biserica Ortodoxă Română cu
cei din Biserica Evanghelică din Germania”, Mănăstirea Caraiman, 6-12 august 2013.
 The Light of God in the Hebrew and Christian Traditions, 1 decembrie 2012, în cadrul XXth
Ecumenical Theological and Interdisciplinary Symposium: „Time, Place and Self in
Interdisciplinary Narratives”, Metropolitan College of New York, New York (USA);
 Semnificaţii teologice ale termenilor ebraici privind actul educaţiei, 9-10 noiembrie 2012, în
cadrul Conferinţei naţionale „Text şi discurs religios”, ediţia a V-a, Universitatea „Al. I.
Cuza” din Iaşi;
 Shema Israel… (Deut. 6, 4-9): mărturie a lui Dumnezeu Cel Unul şi Unic, 15-16 octombrie
2012, în cadrul Simpozionului internaţional „Mărturisirea de credinţă – locul şi rolul ei în
Tradiţia Bisericii Ortodoxe”, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae” din Iaşi;
 The Actuality of Biblical Fundaments for a Religious Education in Family, 7-11 september
2012, în cadrul 3rd International Conference: „Education, Research & Development”,
Nesebar (Bulgaria);
 Christ – The Cornerstone of Church’s Revelation: an answer to the iconographic dialogue in
„The Mystical Wheel” by Fra Angelico, mai 2012, în cadrul IVth European Symposium on
Religious Art, Restoration and Conservation, 3-5 May, 2012, Iaşi;
 „Un bărbat şi-a luat femeie…” (Deut. 22, 13). Semnificaţii teologice ale metaforei femeii ca
proprietate, octombrie 2011, „în cadrul Simpozionului Internaţional „Tainele Bisericii –
Pelerinaj spre sfinţenie”, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”
din Iaşi;
 „Lumină din lumină”, o veche mărturisire biblică, liturgică şi patristică, octombrie 2010, în
cadrul Simpozionului Internaţional dedicat Anului omagial al Crezului Ortodox şi al
Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, secţiunea „Crezul Ortodox în istoria, doctrina şi
viaţa Bisericii”, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi;
 Retorica judecăţii divine în Scriptura ebraică, noiembrie 2009, în cadrul Conferinţei
naţionale „Text şi discurs religios”, ediţia a II-a, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi;
 Cultural Influences and Confluences in Cappadocian Education, octombrie 2009, în cadrul
Simpozionului Internaţional „Ştiinţa Teologiei şi ştiinţele vremii”, secţiunea „Şcoala
capadociană în context multicultural”, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloae” din Iaşi.

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 11


Curriculum Vitae Vatamanu Cătălin

Conferinţe, simpozioane şi comunicări ştiinţifice în cadrul unor manifestări internaţionale şi


naţionale nepublicate în volum sau în reviste de specialitate:
 Der eine Leib an einem Ort aus vielen Ländern - Ökumene als Chance, Grundsatzreferat (în
limbile română şi germană), 21-26 august 2012, în cadrul Junger Dialog 2012, dialogul
bilateral al tinerilor teologi din Biserica Ortodoxă Română cu cei din Biserica Evanghelică din
Germania; Martin- Luther- Universität Halle/Wittenberg (Germania);
 Biblical and extra-biblical representations of „The Assembly of God”, mai 2012, în cadrul IVth
European Symposium on Religious Art, Restoration and Conservation, 3-5 May, 2012, Iaşi;
 Die Taufe und die Ehe – Theologische und existentielle Bedeutungen im Europa des 21.
Jahrhunderts, Grundsatzreferat (în limbile română şi germană), august 2011, în cadrul
Junger Dialog 2011, dialogul bilateral al tinerilor teologi din Biserica Ortodoxă Română cu cei
din Biserica Evanghelică din Germania, Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus;
 Taufe und Ehe - Dogmatische und kirchengeschichtliche Grundlagen, în limbile română şi
germană, august 2011, în cadrul Junger Dialog 2011, dialogul bilateral al tinerilor teologi din
Biserica Ortodoxă Română cu cei din Biserica Evanghelică din Germania, Mănăstirea
Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus;
 Bildung als Aufgabe der Kirche, Grundsatzreferat (în limbile română şi germană),
septembrie 2010, în cadrul Junger Dialog 2010, dialogul bilateral al tinerilor teologi din
Biserica Ortodoxă Română cu cei din Biserica Evanghelică din Germania, Theologische
Fakultät an der Humbold Universität zu Berlin (Germania);
 Erziehung und Bildung im Alten Israel, Abschlussvortrag (în limba germană), iulie 2007, în
cadrul Institut für Bibelwissenschaften Halle (Germania);
 Megiddo in der Eisenzeit, în limba germană, iunie 2006, în cadrul excursiei de cercetare în
Israel, organizată de Martin- Luther- Universität Halle/Wittenberg şi Institut für
Bibelwissenschaften Halle, Germania (Israel);
 Frieden versus Krieg in prophetischen Aussagen des Alten Testament, în limba germană,
ianuarie 2006, în cadrul Study Day la GSAA (Graduate School Asia and Africa in World
Reference Systems) Martin- Luther- Universität Halle/Wittenberg (Germania);
 Dimensiunea vieţii creştine în spiritualitatea ortodoxă, martie 2002, în cadrul Sesiunii de
comunicări ştiinţifice şi referate ale cadrelor didactice şi elevilor - Grupul Şcolar de
Transporturi “Căi Ferate” Iaşi;
 Realitatea morţii şi Învierii Mântuitorului, mai 1999, în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice
a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Iaşi, în cadrul catedrei de Teologie Biblică.
Organizări de conferinţe sau simpozioane internaţionale:
 Organizator din partea Patriarhiei Române a celei de-a XVIII întâlniri a Junger Dialog
(Dialogul tinerilor), Dialogul bilateral al tinerilor teologi din Biserica Ortodoxă Română cu cei
din Biserica Evanghelică din Germania, Mănăstirea Caraiman, 6-12 august 2013. Tema
întâlnirii: „Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein…”
(Apoc. 21, 4). Christliche Haltung im Angesicht von Schmerz und Tod („El va şterge orice
lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi…” (Apoc. 21, 4). Atitudinea creştină în faţa
durerii şi a morţii), în limbile germană şi română. (http://basilica.ro/stiri/tineri-teologi-romani-si-
germani-in-dialog_9089.html)
 21-26 august 2012. Organizator din partea Patriarhiei Române a celei de-a XVII întâlniri a
Junger Dialog (Dialogul tinerilor), Dialogul bilateral al tinerilor teologi din Biserica Ortodoxă
Română cu cei din Biserica Evanghelică din Germania. Tema întâlnirii: „Kirchliches Handeln
im Kontext der innereuropäischen Migration” („Misiunea Bisericii în contextul migraţiei din
Europa”), în limbile română şi germană. Loc: Martin- Luther- Universität Halle/Wittenberg
(Germania)/ Theologische Fakultät Leipzig;
 octombrie 2011. Membru în comisia de organizare a Simpozionului Internaţional „Tainele
Bisericii – Pelerinaj spre sfinţenie”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din
Iaşi;
 22-29 august 2011. Organizator din partea Patriarhiei Române a celei de-a XVI întâlniri a
Junger Dialog (Dialogul tinerilor), Dialogul bilateral al tinerilor teologi din Biserica Ortodoxă
Română cu cei din Biserica Evanghelică din Germania. Tema întâlnirii: „Taufe und Ehe –
Theologische und existentielle Bedeutungen im Europa des 21. Jahrhunderts” („Sfântul
Botez şi Sfânta Cununie – semnificaţii teologice şi existenţiale pentru Europa secolului XXI”),
în limbile română şi germană. Loc: Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus;
 30 august – 6 septembrie 2010. Organizator din partea Patriarhiei Române a celei de-a XV
întâlniri a Junger Dialog (Dialogul tinerilor), Dialogul bilateral al tinerilor teologi din Biserica
Ortodoxă Română cu cei din Biserica Evanghelică din Germania. Tema întâlnirii: „Bildung
als Aufgabe der Kirche” („Educaţia ca responsabilitate a Bisericii”), în limbile română şi
germană. Loc: Theologische Fakultät an der Humbold Universität zu Berlin (Germania).

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 9 / 11


Curriculum Vitae Vatamanu Cătălin

Cursuri de perfecţionare,  7-11 aprilie 2014, în cadrul Programului LLP Erasmus, cursuri și seminarii la Institutul
participări la schimburi de Teologic Ortodox din cadrul Universității Ludwig Maximilians din München, la invitația
experienţă domnului Profesor Prof. Dr. Konstantinos Nikolakopoulos.
 Curs de Project Management Seminar (august 2013). Certificat de participare.
 Curs de Comunicare organizațională (iulie 2013). Diplomă de Comunicare organizațională
 Cursuri intensive de limbă germană pentru avansaţi, în vederea obţinerii atestatelor de limbă
DsH şi Test Daf, la Volkshochschule Adolf Reichwein Halle (Germania). Deţin Atestatele de
limbă Test DaF şi DSH (recunoscute internaţional);
 Curs intensiv de învăţarea a limbii germane, „Sprachkurs Deutsch”, oferit de Diakonisches
Werk der EKD sub formă de bursă la Institutul Evanghelic din Sibiu.
Membru în comisii de dialog  delegat al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, membru în delegaţia Patriarhiei Române, la
interconfesional şi interreligios: 14th Conference of European Churches (A 14-a Adunare Generală a Conferinţei Bisericilor
Europene - CEC), „And now what are you waiting for?”, Budapest, Hungary, 3-8 Juli 2013
(membru cu drept de vot);
 delegat al Patriarhiei Române la „Europäisch-Ökumenischer Studienkurs” (Curs de studii
europene ecumenice), Josefstal (Germania). Tema întâlnirii: „Das Gebet”; 7.-16. Mai 2012;
 delegat al Patriarhiei Române la „Europäisch-Ökumenischer Studienkurs” (Curs de studii
europene ecumenice), Josefstal (Germania). Tema întâlnirii: „«Was ist der Mensch, dass Du,
Gott, seiner gedenkst?» – Perspektiven christlicher Anthropologie heute”; 16.-25. Mai 2011;
 din 2009, coordonator delegat din partea Patriarhiei Române a „Junger Dialog” („Dialogul
tinerilor”), dialog bilateral al tinerilor teologi din Biserica Ortodoxă Română cu cei din Biserica
Evanghelică din Germania. Organizator, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel, al întâlnirilor:
- Junger Dialog, Berlin (2010);
- Junger Dialog, Sâmbăta de Sus (2011);
- Junger Dialog, Halle/Leipzig (2012);
- Junger Dialog, Mănăstirea Caraiman (2013).
Membru în comitete editoriale/  redactor coordonator al revistei „Teologie şi Viaţă. Revistă de gândire şi spiritualitate
ştiinţifice ale unor reviste de creştină” a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Redactor coordonator al site-ului
specialitate: www.teologiesiviata.ro;
 redactor coordonator al revistei „Candela Moldovei”, Buletinul oficial al Arhiepiscopiei Iaşilor.
Afilieri  Membru al Society of Biblical Literature (SBL), din 2014;
Membru în comitete/organizaţii  Membru al European Association of Biblical Studies (EABS), din 2014;
profesionale:  Membru al Uniunii Bibliştilor din România (UBR), din 2012;
membru al GSAA – Graduate School Asia and Africa in World Reference Systems Martin-
Luther- Universität Halle/Wittenberg (Germania).
Activităţi extra-curriculare:  1-31 august 2004: stagiu de voluntariat la Fondation „John Bost”, La Force (Franţa), pe
problematica adulţilor cu polihandicap fizic şi psihic, departament B;
 1-31 august 2002: stagiu de voluntariat la Fondation „John Bost”, La Force (Franţa), pe
problematica adulţilor cu tulburări mentale şi integrarea lor în societate; departament A;
 1997: membru fondator al Corului de muzică bizantină „Constantinos”, Botoşani;
1995: membru fondator al Ligii Tinerilor Ortodocşi din România, filiala Botoşani.
Activitatea liturgică, pastoral-misionară  din februarie 2008, diacon. Hirotonit în Catedrala Mitropolitană de Preafericitul Părinte
şi filantropică: Patriarh Daniel (pe atunci şi Locţiitor de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei);
- februarie-iunie 2008: diacon slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iaşi;
- iunie 2008 – prezent: diacon slujitor la Mănăstirea „Sfântul Ioan Teologul” Vlădiceni, Iaşi.

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 10 / 11


Curriculum Vitae Vatamanu Cătălin

Participări la alte manifestări culturaleParticipări ca delegat al IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, la evenimente
religioase şi culturale (cu sau fără alocuţiune):
 24 februarie 2013, Sărbătoarea Purim, Comunitatea Evreilor din Iaşi;
 29 noiembrie 2012, lansare volum postum „Vasile Munteanu. Pagini de etnografie”
 8 martie 2012, Sărbătoarea Purim, Comunitatea Evreilor din Iaşi;
 4 aprilie 2011, Cimitirul Evreiesc din Păcurari, înhumarea evreilor ucişi la Popricani.
Referent la alte evenimente culturale
 14 septembrie 2013 – Expoziţia „Crucea”, Mănăstirea Golia din Iaşi
 25 martie 2013 – Lansarea cărţii de poezie Mioara Dragomir, „Iubirea de a trăi - Treptele
vieţii”, Editura Doxologia, 2013, şi vernisajul Expoziţiei de pictură, desen şi fotografie „Rodos
- Insula Soarelui”, expoziţie semnată de Lucian Săcrieru-Dragomir, Galeria de Artă „Th.
Pallady” din Iaşi.
Participări la emisiuni radio:
 Radio Trinitas, 25 august 2011, interviu despre organizarea conferinţei „Sfântul Botez şi
Sfânta Cununie – semnificaţii teologice şi existenţiale pentru Europa secolului XXI”, în cadrul
Junger Dialog 2011, dialogul bilateral al tinerilor teologi din Biserica Ortodoxă Română cu cei
din Biserica Evanghelică din Germania.
Participări la emisiuni TV:
 TVR 3, TVR Iași, 16 noiembrie, „Pridvoarele credinței”: „Omul creează, Dumnezeu
binecuvântează”;
 TVR 3, Axios, 2012, comentarea Sfintei Liturghii, transmisiune în direct de la Biserica
„Toma Cozma” din Iaşi.
 TVR 3, Axios, 5 februarie 2012, comentarea Sfintei Liturghii, transmisiune în direct de
la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.
 TVR 3, Axios, 4 decembrie 2011, comentarea Sfintei Liturghii, transmisiune în direct
de la Mănăstirea Golia din Iaşi.
 Prima TV, Iaşi matinal, joi, 21 aprilie 2011, despre semnificaţiile teologice ale
Săptămânii Patimilor
TVR 3, Axios, 29 mai 2011, comentarea Sfintei Liturghii, transmisiune în direct de la
Mănăstirea Galata din Iaşi
Citări  Diac. Dr. Cătălin Vatamanu, Educaţia la poporul ales, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, citat la
Prof. univ. dr. Mihail Diaconescu, Teologia ortodoxă și arta cuvântului. Introducere în teoria
literaturii, vol. III, Editura Doxologia, Iaşi, 2014, p. 391.
 Diac. Drd. Cătălin Vatamanu, Sensul metaforei grădinii în tradiţia ebraică, în „Teologie şi
Viaţă”, serie nouă, anul XX (2010), nr. 1-4, pp. 142-143 („studiu teologic de o înaltă ținută
exegetică, dogmatică și istorică”), citat de Prof. univ. dr. Mihail Diaconescu, Teologia
ortodoxă și arta cuvântului. Introducere în teoria literaturii, vol. I: „Aspecte generale.
Personajul în literatură”, Editura Doxologia, Iaşi, 2014, p. 97.
 Claudiu-Ioan Coman, recenzie la Diac. dr. Cătălin Vatamanu, Educaţia la poporul ales, col.
„Episteme”, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, în „Teologie şi Viaţă”, 2012, nr. 9-12, pp. 208-217
(ISSN 2285-5564, indexată CEEOL)
 Drd. Cătălin Vatamanu, „Războiul sfânt” din perspectiva Vechiului Testament, în „Studii
Teologice”, Bucureşti, EIBMBOR, seria a III-a, anul II (2006), nr. 3, p. 105, citat în Pr. I.
Gabriel Nastasă, Bucuria mântuirii exprimată prin cântare în Psalmul 97, în „Teologie şi
Viaţă”, 2012, nr. 9-12, p. 83 (ISSN 2285-5564, indexată CEEOL)
 Drd. Cătălin Vatamanu, „Războiul sfânt” din perspectiva Vechiului Testament, în „Studii
Teologice”, Bucureşti, EIBMBOR, seria a III-a, anul II (2006), nr. 3, pp. 113-118, citat în Drd.
Speranţa-Giulia Herea, Fenomenul suicidar – o abordare interreligioasă, în „Teologie şi
Viaţă”, 2012, nr. 9-12, p. 128 (ISSN 2285-5564, indexată CEEOL)
 Wikipedia, „Război” (http://ro.wikipedia.org/wiki/Razboi), trimitere, în „Bibliografie”, la studiul
„Războiul sfânt” din perspectiva Vechiului Testament, în „Studii Teologice”, Bucureşti, Editura
IBMBOR, Seria a III-a, anul II (2006), nr. 3, p. 100-119. ISSN: 1011-8845
 Educaţia la poporul ales, miercuri, 19 iunie 2013 (http://www.doxologia.ro/viata-
bisericii/prezentare-de-carte/educatia-la-poporul-ales), prezentare de carte.
 „Războiul sfânt” din perspectiva Vechiului Testament, în: „Studii Teologice”, 2006, nr. 3, pp.
100-119, citat de lect. dr. Alexandru Mihăilă, „Porunca divină a războiului: Există război sfânt
în Vechiul Testament?”, în „Ziarul Lumina”, joi, 21 octombrie 2010.
 Cultural Influences and Confluences in Cappadocian Education, în vol. „Din comorile
teologiei Părinţilor Capadocieni”, volum îngrijit de Pr. Prof. Dr. Viorel Sava şi Prof. Dr.
Nicoleta Melniciuc-Puică, Editura Doxologia, Iaşi, 2010, pp. 394-417, în „Un nou omagiu
editorial adus Părinţilor Capadocieni”, Dragoş Dâscă, în „Ziarul Lumina”, vineri, 2 iulie 2010.

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 11 / 11