Sunteți pe pagina 1din 3

Geografia urbană și rurală

ZONELE FUNCȚIONALE ALE ORAȘELOR

Primele tendinţe de organizare a spaţiului urban apar la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX, când, prin dezvoltarea puternică a industriei şi polarizarea fără precedent a forţei de muncă, se diferenţiază tot mai evident zonele rezidenţiale şi cele economice. Organizarea şi amenajarea acestor spaţii porneşte de la necesitatea adaptării lor la problemele ridicate de creşterea industrială şi economică în general, necesitatea organizării spaţiului urban fiind o consecinţă a dezechilibrului dintre spaţiul suport şi funcţiunile economico-sociale. Zonarea urbană are caracter funcţional, fiind o acţiune destinată remodelării urbane, prin delimitarea zonelor funcţionale din interiorul spaţiului urban. Ea constă în împărţirea teritoriului urban în raport cu anumite elemente economice, sociale, tehnice etc. şi are ca scop asigurarea condiţiilor optime de locuit, muncă, de recreere şi odihnă, circulaţie, precum şi stabilirea măsurilor de reglementare a destinaţiei tuturor terenurilor din intravilan. La stabilirea zonelor funcţionale se ţine cont, pe cât posibil, de activitatea dominantă a teritoriului. Dificultăţile unei împărţiri corecte rezidă din faptul că aceste zone funcţionale se întrepătrund frecvent (există grupuri de locuinţe în zona industrială, şi industrii în zona de locuit). Din punct de vedere funcţional, teritoriul urban este organizat în zone monofuncţionale (rezidenţiale, industriale, de recreere etc.) sau/şi zone polifuncţionale (rezidenţial-industriale, industriale şi de transporturi etc.).

Analizați figura de mai jos și răspundeți la următoarele întrebări:

Care sunt principalele străzi care delimitează zona centrală a orașului Craiova?

Care sunt principalele instituții prezente în centrul orașului?

- Politico-administrative:

- Financiare:

- Culturale:

- Educative:

În ce parte a orașului sunt situate principalele zone rezidențiale cu regim P/ P+1? Care sunt acestea?

În ce parte a orașului sunt situate principalele zone rezidențiale cu regim de înălțime P+4…10? Care sunt

acestea?

Cu ce probleme se confruntă spațiul rezidențial al Craiovei?

Geografia urbană și rurală

Geografia urbană și rurală Fig. 1 Zonele funcționale ale Craiovei (sursa: Marinescu Ioan, 2008) Care sunt

Fig. 1 Zonele funcționale ale Craiovei (sursa: Marinescu Ioan, 2008)

Care sunt principalele zone verzi ale orașului?

Care sunt principalele zone industriale ale orașului? Unde sunt amplasate?

Geografia urbană și rurală

Siturile brownfield sunt spaţii abandonate sau subutilizate, în sensul că nu sunt valorificate la potenţialul lor economic maxim, fiind amplasate cel mai frecvent în zone urbane, parţial sau integral dezvoltate. Deoarece sunt afectate de modul de utilizare anterior, acestea sunt în general spaţii nefuncţionale în starea actuală şi necesită intervenţie integrată pentru a fi revitalizate şi valorificate eficient (CABERNET 2006). Siturile brownfield cuprind terenuri şi clădiri şi/ sau vacante, ocupate în întregime sau parţial, Ţinând cont de diferite criterii, siturile brownfield se pot clasifica astfel:

a). după localizare: situri rurale, situri periurbane, situri urbane; b). după modul de utilizare anterior: spaţiu industrial, spaţiu cu funcţie de apărare, spaţiu cu linii de cale ferată, spaţiu rezidenţial, spaţiu de agrement (CABERNET 2006); c). după starea actuală: spaţiu subutilizat, spaţiu vacant, spaţiu abandonat, spaţiu de risc; d). după faza de dezvoltare: spaţiu ce necesită intervenţie imediată, spaţiu în curs de redezvoltare

intervenţie imediată, spaţiu în curs de redezvoltare Fig. 2 Tipologia și localizarea siturilor Brownfield în

Fig. 2 Tipologia și localizarea siturilor Brownfield în Craiova

2 Tipologia și localizarea siturilor Brownfield în Craiova Fig. 3 Principalele zone industriale ale Craiovei (Popescu,

Fig. 3 Principalele zone industriale ale Craiovei

(Popescu, Pătrășcoiu, 2012)

Menționați 2 categorii de situri de tip brownfield în Craiova și exemplificați.