Sunteți pe pagina 1din 12

3.3.1.

Descrierea tehnică a modelului


Puloverul pentru femei face parte din categoria articolelor de vestimentaţie cu sprijin pe
umeri. Acest produs cu sprijin pe umeri se compune din faţa şi spate care la linia terminaţiei
reprezintă un tighel simplu.
La partea superioară a feţei se identified prezenţa unui decolteu figurat.
Decolteul se deiineşte prin aplicarea unei benzi textile pe partea exterioară şi interioarâ a
produsului, iar la partea superioară decolteul prezintă încreţituri.
Puloverul pentru femei este un produs de îmbrăcăminte intermediară, din tricot, care se
îmbracă pe exteriorul corpului in combinaţie cu alte produse cum ar fi fusta, pantalonii. Producerea
îmbrăcămintei prin oricare procedeu de proiectare cunoscut trebuie să asigure îmbrăcămintei
condiţii de aspect exterior si exploatare a produsului după destinaţie.
Oriunde, о tehnică constructive, cum ar fi о linie de asamblare sau о pensă, este vizibilă, ea
este atât structurală cât şi decorativă. Fiecare detaliu sau element structural trebuie să fie „onest"
scopului său, celorlalte părţi (elemente) ale îmbrăcămintei şi corpului care îl susţine (pe care va
sta), pentru a asigura armonia funcţională. structurală şi decorativă.
Puloverele au devenit о tendinţă de modă preferată pentru cele mai multe dintre femei,
deoarece sunt foarte confortabile dar şi elegante şi chic în acelaşi timp. Această tendinţâ poate fi
asociatâ cu atât de multe piese vestimentare. accesorii. pantofi, sau о geantă mare.
Viscoza este una dintre cele mai populare fibre naturale şi este caracterizat printr-un grad
ridicat de durabilitate. Tricoturile din bumbac se vopsesc foarte bine şi pot fi, de asemenea. albite.
Pe de altă parte, tricoturi din bumbac sunt foarte puţin elastice, se încreţesc rapid şi menţin puţină
căldură. Cu toate acestea, nici un alt material nu este atât de durabil şi nu rezistă la atâtea spălări cu
maşina de spălat ca şi bumbacul. Bumbacul suportă temperaturi de spălat până la 95°C.
Pulover pentru femei, de marime 158,164-92-96 realizat din tricot melanj, tricotat la maşina
circulară cu о fontură „КО” de finete K=22 E cu legătura glat, din fire de amestec de fineţe Ttex=l
8,5x2. Indeplinit in stil sportiv, de siluetă semiajustată. pentru anotimpul vară, de fiecare zi, lungimea
medie. Râscroiala gâtului este oformată cu decolteu figurat. Marginea răscroielei decolteului este
bordesită cu bieu. Mânecă este aplicată, scurtă, cu о cusatură. Partea faţă şi spate sunt proiectate a câte
un reper. Pe partea faţă a tricotului este aplicat desen.
Terminaţia mânecilor, produsului vestimentar sunt prelucrate cu tiv simplu la maşina
specială cu cusătură de acoperire.

PD MTT 15-00-03.03
Mod Coala № document. Semnăt. Data
.Elaborat Sprîncean V. Litera Coala Coli
Verificat Adam L.
Aprobat Dobrovolscaia
ELABORAREA SCHITEI
M. PROIECTULUI CIU m. Bălţi, gr. МT-414
3.3.2. Aspectul exterior al modelului

Figura 3.2.1. Aspectul față Aspectul spate

Coala
PD MTT 15-00-03.03
Mod. Coala № document. Semnăt. Data
3.4.1. Procesul de proiectare a produsului
Secţia de modelare – problema de bază acestei secţii este prelucrarea schiţei colecţiei
industrial, la fel elaborarea modelelor exemplu, corespunzînd modelului modern proiectării şi
tehnologiei progresive.
Secţia de proiectare – este condusă de constructoare în funcţiile acestei secţii intră
elaborarea constructivă a colecţiei modelelor noi industriale în concordanţă cu sarcina tehnică şi
pregătirea modelelor în deosebi proiectele moderne pentru lansarea seriilor mijlocii, constructorul
acestei secţii elaborează şi completează toată documentaţia tehnică, sunt prelucrate şi pregătite
minuţios modelele către lansare în flux, cea mai mare parte a muncii această secţie о petrece la
tnodernizarea proceselor de modelare şi proiectare în sfera de unificare şi standardizare a detaliilor
îmbrăcămintei.
În funcţie de complexitatea modelului puloverele pot fi prevăzute cu elemente decorative ca:
tighele, broderii, strasuri, aplicaţii de diferite forme şi modele.
Aspectele structurale trebuie să ţinâ cont de cerinţele funcţionale şi de configuraţia şi
dimensiunile corpului omenesc. Probabil că cea mai grea încercare în designul vestimentar este
aceea de a transpune un material textil plat, bidimensional, într-o creaţie tridimensională, о structură
capabilă să includă volumul corpului omenesc, să fie în conformitate cu contururile acestuia şi să
permit, în acelaşi timp modificări în poziţie şi dimensiune.
Un produs de îmbrăcăminte trebuie să permită efectuarea anumitor mişcări, cât mai uşor
posibil, păstrându-şi în acelaşi timp forma: aceasta depinde şi de modul în care sunt folosite
elementele vizuale ale designului: linie, suprafaţă, formă, contextură etc.
Calităţile materialelor textile şi modul în care acestea sunt „exploatate„ în realizarea noului
produs prezintă, de asemenea, о deosebită imponanţă. Numărul, tipul şi direcţiile liniilor şi formelor
constructive determină funcţionalitatea produsului şi compoziţia vizuală.
În procesul de proiectare, tiparele pot avea forme și dimensiuni diferite.
Tipuri de tipare:
- tiparul clasic – este construit pentru produse cu linie clasică, simplă și este
prevăzut fără rezerve de cusături și de tivuri. Tiparul clasic se construiește pe cale grafică;
- tiparul de bază – este un tipar clasic transformat în model la care s-au adăugat
rezervele de cusături și tivuri. Tiparul de bază este utilizat la operații de croire sau pentru gradarea
tiparelor.

PD MTT 15-00-03.04
Mod Coala № document. Semnăt. Data
.Elaborat Sprîncean V. Litera Coala Coli
Verificat Adam L.
Aprobat Dobrovolscaia
ELABORAREA
M. PROIECTULUI TEHNIC CIU m. Bălţi, gr. МT-414
- tiparul gradat – este un tipar de bază mărit și micșorat în funcție de cerințele
producției industriale.
Scopul tiparului gradat este obținerea unui sortiment de tipare corespunzător sortimentului
de mărimi solicitate în procesul de croire și confecționare.
La producerea produselor din tricot uşoare şi exterioare se utilizează metode de prelucrare a
desfăşurării caselor de modele din Chiev pentru produse din tricot. (ВДМТИ şi КДМТИ) La
modelele elaborate la aceste case de modele se utilizează dimensiunile, figurile tipice şi
dimensiunilor eliminare aprobate pentru construcţia produselor din tricot. Produsele din tricot
elaborate după aceste modele au o ajustare bună de corp. Construcţia produselor din tricot este mai
simplă deoarece sunt folosite dimensiunile liniare şi adausuri.
Adaosul de lejeritate depinde de proprietăţile materialelor din care se execută produsul şi în
mod deosebit de alungirea şi elasticitatea acestora.
Pentru produsele confecţionate din materiale cu alungiri mari şi cu elasticitate ridicată
(tricoturi de diferite structuri), construcţia tiparelor se poate realiza fără adaosuri la dimensiunile
transversale, sau chiar cu adaosuri „negative", astfel că dimensiunile produsului vor fi mai mici
decât cele ale corpului.

3.4.2. Datele inițiale pentru construcție


Tabelul 3.4.2.1: Caracteristicile dimensionale principale
Nr./o Denumirea dimensiunii Indicile adaosului Valoarea
1. Lungimea produsului Lg. pr
2. Lățimea produsului Lț. pr.
3. Perimetrul bustului III P.b III.
4. Lungimea umărului Lg. u
5. Lungimea taliei față-spate Lg. t.f.
6. Înălțimea răscroielii mînecii Îr.m.
7. Lățimea răscroielii mînecii Lț.r.m
8. Lățimea mînecii la terminație Lț.mî.t
9. Înălțimea capului mînecii Î.c.mî
10. Lungimea mînecii Lg.mî
11. Adîncimea răscroielii gîtului față Ad.r.g.f.
12. Adîncimea răscroielii gîtului spate Ad.r.g.sp.
13. Lățimea produsului la terminație Lț.pr.t.
14. Lățimea taliei Lț.t.
15.
16.

Coala
PD MTT 15-00-03.04
Mod. Coala № document. Semnăt. Data
Tabelul 3.4.2.2 Calculul de bază a construcției

Indicile Calculul Valoarea


Nr. Denumirea sectorului. Formula de
sectorului după dimensiunii in Direcţia
d/o punctului constructiv calcul
constructiv formula [cm] Scara 1:1

1 Lungimea produsului АИ Lg.pr

2 Lăţimea produsului AA1 Lţ.pr -


n Lăţimea răscroielii gîtului
Aa1 Lţ.r.g -
J spate
Adîncimea răscroielii gîtului
4 Aa A.r.g.f -
spate
Adîncimea răscroielii gîtului
5 Aa2 A.r.g.s
faţă
6 Nivelul liniei bustului АГ1 N.l.b -

7 înălţimea răscroielii mînicii А1П î.r.m

8 Lungimea umarului аП1 Lg.u -

Lâţimea bieului la linia de


9 BB1 Lţ.g.l. s -
simetrie

10 Lungimea bieului AA1 Lg-g

3.4.2.3 Construcția tiparului de bază și modelarea constructivă


Prin procesul de proiectare a tiparului se determină forma şi dimensiunile detaliilor
îmbrăcămintei. Aceste detalii au forme şidimensiuni diferite în funcţie de caracteristicile modelului
proiectat.
Operaţia de construire a tiparelor este impusă de necesitatea creării unui element cu formă şi
dimensiuni corespunzătoare corpului omenesc.
În procesul de proiectare tiparele au forme şi dimensiuni diferite în funcţie de rolul pe care îl
au în etapa sau în faza de realizare, fiind denumite: tiparul classic, tiparul de bază, tiparul
gradat (multiplicat).
La construirea unui tipar clasic se disting trei etape de lucru şi anume: 1.Calculul
dimensiunilor de bază; 2.Trasarea liniilor de bază; 3.Trasarea liniilor de contur.
În construcţia tiparelor oricărui tip de produs, la reprezentarea în plan a componentelor
acestuia se pleacă de la intersecţia imaginară a corpului cu o serie de planuri (planuri în care se
preiau dimensiunile corpului), orientate vertical sau transversal prin diferite pune antropometrice.

Coala
PD MTT 15-00-03.04
Mod. Coala № document. Semnăt. Data
Urmele acestor planuri de intersecţie cu suprafaţa corpului se consideră linii drepte-orizontale şi
verticale-rectangulare, care vor constitui o reţea de linii de bază în care se încadrează tiparele unui
tip de produs. Sunt trasate zece planuri orizontale, şase planuri sagitale şi un plan frontal. Intersecţia
fiecărui plan cu corpul va reprezenta o linie cu o anumită semnificaţie în tipar.
Pentru construcţia tiparelor unui produs cu sprijin pe umeri sunt necesare informaţii cu
privire la dimensiunile corpului (în special din zona suprafeţei de sprijin), valorile adaosurilor
constructive pe linia bustului (adaosul de bază), taliei, şoldurilor, precum şi pentru alte segmente ale
corpului, date privind lungimea produsului, lungimea mânecii şi lăţimea mânecii la terminaţie.
Construcţia tiparelor pentru orice tip de produs din această categorie începe cu construcţia
corpului (faţa şi spatele) şi apoi se proiectează tiparul mânecii într-o reţea de linii de bază proprie,
sau direct pe tiparele corpului, în funcţie de croiala produsului şi de modul de rezolvare a răscroielii
mânecii (pentru braţe), pe tiparul feţei şi a spatelui.
Pentru toate tipurile de produse cu sprijin pe umeri, toţi autorii încep construcţia cu
elementul spate, tiparul feţei urmând să fie definitivat în raport de acesta.
În prezentarea relaţiilor de calcul ale segmentelor constructive se utilizează simbolurile
propuse pentru mărimile antropomenice respectiv pentru adaosuri.
Deoarece pe plan intern nu se utilizează o metodă unificată de construcţie a tiparelor, se vor
prezenta variante de relaţii cel mai frecvent utilizate în dimensionarea segmentelor constructive de
către diferiţi autori. Coeficienţii din relaţiile de calcul sunt variabili de la o soluţie constructivă la
alta, astfel că au fost notaţi cu simboluri generale. Precizăm că, în dimensionarea segmentelor
constructive au fost introduse doar adaosurile constructive, iar în funcţie de tipul şi caracteristicile
materialelor, relaţiile de calcul ar trebui să includă, din categoria adaosurilor tehnologice, adaosurile
pentru tratamente umido-termice. Construcţia tiparelor de bază nu se realizează cu adaosuri pentru
asamblări.
3.4.3 Determinarea normei de consum a materialului
Pentru determinarea consumului de material se efectuează operaţia de încadrare a
şabloanelor pe material şi trasarea conturului şabloanelor care constituie o lucrare de studiu,
analizându-se toate posibilităţile de amplasare şi reducere a consumului.
Utilizarea materialelor în producţia de îmbrăcăminte se face pe baza normelor de consum.
La amplasarea şabloanelor trebuie respectate următoarele condiţii:
•Respectarea firului din tricotul stabilit la încadrare;
•Evitarea suprapunerii şabloanelor în desen, care produc aşa-numitele „ciupituri de margini
sau de colţuri”, ce scurtează sau îngustează detaliile produsului;
•Respectarea sensului şabloanelor faţă de sensul firelor de urzeală şi al desenului
materialului.
Coala
PD MTT 15-00-03.04
Mod Coala № document Semnat Data
În urma operaţie de încadrare se poate calcula consumul specific. Pentru un produs de
îmbrăcăminte care se confecţionează într-o gamă dimensională, se poate calcula consumul specific
mediu, ca o medie ponderată cu ajutorul căruia se stabileşte necesarul de materia primă şi planul de
aprovizionare.
Pentru a aprecia însă modul de valorificare a suprafeţei încadrării, nu este suficient calculul
consumului specific. De aceea se calculează şi indicele de utilizare, respectiv de pierdere a
suprafeţei de încadrare.

𝑆ș − 𝑆î𝑛𝑐
𝑆𝑑𝑒ș = ∙ 100[%]
𝑆ș
unde:
Sdeş - suprafaţa deşeurilor [%];
Sînc — suprafaţa încadrării [cm2];
Sş – suprafaţa şabloanelor [cm2].
Pentru reducerea cantităţii de materiale recuperabile, este bine de ştiut posibilităţile de
apariţie şi mărimea pierderilor specifice.

Coala
PD MTT 15-00-03.04 a
Mod Coala № document Semnat Data
8
a
Coala
PD MTT 15 – 00 – 03.04 2
Mod Coala № document Semnat Data
. .
3.5.1 Documentația tehnică constructivă de lucru
Elaborarea documentației tehnice începe cu activități de creație a noilor modele de confecții
care se realizează pe baza analizei asupra tendinței modei pe plan mondial.
Ansamblul documentației tehnice cuprinde totalitatea datelor tehnice și tehnologia care
caracterizează modelul nou creat și care trebuie să asigure realizarea lor industrială în toate fazele
procesului de fabricație.
Elementele care formează documentația tehnică sunt următoarele:
-produsul etalon;
-șabloanele;
-norme interne și standarde;
-consumul specific (la material de bază și materiale auxiliare);
-procesul tehnologic de confecționare.
Un factor important în elaborarea documentaţiei tehnice industriale este corelarea
documentelor, pentru orientarea unitară a personalului executant în realizarea produsului.
De asemenea realizarea documentaţiei tehnice în condiţii de calitate constituie un stimulent
în muncă pentru personalul care o utilizează în procesul de producţie.
Procesul de elaborare a prototipului (produsului etalon) cuprinde două faze principale:
1) Proiectarea modelului sau a prototipului constă din operaţii de schiţare şi construire a
tiparului pentru produs, avându-se în vedere linia modei, scopul produsului şi destinaţia sa;
2) Confecţionarea prototipului constituie faza de creaţie în care pe baza schiţei avizate de
colectivul de specialişti creatorul realizează modelul respectiv.
Şabloanele se obţin prin copierea tiparelor multiplicate. Şabloanele sunt copii ale tiparelor
la care se adaugă rezervele de cusături.
Fiecare șablon marcat este ştampilat cu o ştampilă care cuprinde: denumirea produsului;
numărul de model; detaliul; talie, grosime; numărul de detalii din completul de şabloane de câte ori
se va încadra pe material specificaţia „fir drept” pentru a şti că linia respectivă se va încadra
pe firul drept al materialului si specificaţia „fir dublu”în cazul în care piesele respective necesită
croirea pe dublul materialului.
În cadrul intreprinderilor de confecţii se folosesc:
Şabloanele originale – aceste şabloane nu sunt folosite pentru lucru în secţiile de producţie
ci sunt păstrate în cadrul serviciului tehnic, fiind utilizate pentru controlul şabloanelor de lucru.

PD MTT 15-00-03.05
Mod Coala № document. Semnăt. Data
.Elaborat Sprînceanu V. Litera Coala Coli
ELABORAREA
Verificat Adam L.
Aprobat Dobrovolscaia
DOCUMENTATIEI
M. TEHNICE DE LUCRU CIU m. Bălţi, gr. МT-414
Şabloanele de lucru se utilizează în cadrul secţiilor de producţie sau ca şabloane ajutătoare
la operaţii de rihtuire, trasare a conturului sau coaserea diferitelor garnituri.
Ca structură, norma internă a întreprinderii cuprinde trei părţi principale:
Partea I cuprinde noţiuni generale asupra produsului, în care sunt indicate principalele
caracteristici ca: materiale folosite pentru confecţionare, aspectul general în faza finală,
caracteristicile detaliilor principale etc.
Partea a II-a se referă la condiţiile tehnice dimensionale ale produsului şi detaliilor
componente precum şi la abaterile admisibile acestora. Dimensiunile stabilite prin norma internă se
referă la dimensiunile finale ale produsului.
Partea a III-a cuprinde modul de confecţionare şi principalele condiţii care trebuie
respectate la realizarea produsului.
Pentru determinarea normei de consum este nevoie de realizarea încadrarii șabloanelor.
Deja după încadrarea șabloanelor este posibilă calcularea consumului de material necesar pentru
fabricarea modelului.
Procesul tehnologic de confecţionare are ca scop stabilirea operaţiilor, ordinea în care se
execută şi indicatorii tehnico – economici de fabricaţie.
Procesul tehnologic de confecţionare cuprinde totalitatea operaţiilor de transformare a
semifabricatelor în produse finite. Procesul tehnologic se elaborează în cadrul serviciului tehnic şi
face parte din pregătirea fabricaţiei.

Coala
PD MTT 15-00-03.05
Mod. Coala № document. Semnăt. Data
BIBLIOGRAFIE

1. COORD. ARISTIDE DODU, ”Manualul inginerului textilist” ; Asoc. Gener. a Inginer.

din România ; Societ. Inginer. Textilişti din România. – Bucureşti: Ed. AGIR., 2002.

2. С.М. САЛАМАТОВА, «Конструирование одежды» - Москва: «Легпромбытиздат»,

1981

3. MIOARA CREŢU, ”Proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricoturi”. - Iaşi: Editura

”Gheorghe Asachi”, 2000.

4. EMILIA FILIPESCU, „Proiectarea constructivă a modelelor„. - Iaşi: Editura ”Gh.

Asachi“, 1999.

5. Т.В. КОЗЛОВА, «Моделирование и художественное оформление женской и

детской одежды», 1975

6. Е.М. МАТУЗОВА, «Разработка конструкций изделий по моделям», 1980

7. E. MALȚEVA ”Studiul materialelor în producția de construcție”, editura ”Lumina”

1991

8. PĂDUREȚ-ȘOITU, ”Bazele tehnologiei construcțiilor”

9. СЕСТРЫ СОРИНЫ «Необходимый имидж»

10. А.Ф. БЛАНК, З.М. ФОМИНА, «Конструирование и конструктивное

моделирование женской одежды»

11. http://xmodax.com/

12. https://www.divahair.ro/

13. https://www.unica.ro/

Coala
PA PCT 15-00-00
Mod. Coala № document. Semnăt. Data
ANEXĂ

Coala
PA PCT 15-00-00
Mod. Coala № document. Semnăt. Data