Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: ___________________ Data: _______________

Evaluare sumativă
Sunetele și literele A, M, N, U, O, R

1. Unește corespunzător!
nor Ramona orar

2. Scrie numărul de silabe!


rar marama urma

3. Formează și scrie 3 cuvinte cu silabele date!


Oa na ra ma Ma

4. Ordonează silabele și scrie cuvintele!

 nu, u

 rar, mo

 ra, ra, mu
5. Ordonează cuvintele și scrie propozițiile!
 an, Am, un
 ou, Nu, un, am
 orar, un, Am

6. Scrie numele de băiat corespunzător!

 Nana

 Ona

 Uma

7. Scrie după dictare litere, cuvinte, propoziții!

Descriptori de performanță:
Itemi/Calificative Suficient (S) Bine (B) Foarte bine (Fb)
1. 1 corespondență 2 corespondențe 3 corespondențe
2. 1 răspuns corect 2 răspunsuri corecte 3 răspunsuri corecte
3. 1 cuvânt 2 cuvinte 3 cuvinte
4. 1 cuvânt 2 cuvinte 3 cuvinte
5. 1 propoziție 2 propoziții 3 propoziții
6. 1 nume 2 nume 3 nume
7. 4-5 greșeli 2-3 greșeli 1greșeală