Sunteți pe pagina 1din 4

NUMELE __________________ _________________

TEST DE EVALUARE
( Literele A,a M,m, U,u, N, n, I, i )
1. Scrie după dictare:

2. Transcrie cuvintele:

nai mama Maia

3. Scrie cu litere de mână cuvintele corespunzătoare imaginilor de mai jos:


4. a ) Unește silabele pentru a obține cuvinte:
u ni Ni mi
na na Ma na
mi nu Mi nu

b ) Transcrie cuvintele găsite !

5. Ordonează cuvintele şi scrie corect propoziţia:

Nini un ia . nai

6. Completați fiecare propoziție cu un desen potrivit:

Ana ia un Nina, Ina au


Dictare:

a, m, i,n,u,I,N, U, A, M
in, nu, una, Manu, Ninu,Ana.

DATA: 10.X.2019
CLASA: I A
OBIECTUL: Comunicare în limba română
CAPACITATEA: Exprimarea scrisă
SUBCAPACITĂŢI:
Scrierea prin transcriere şi dictare
 Corespondenţa scrisului de tipar cu scrisul de mână
 Ordonarea silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în propoziţii
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să scrie corect după dictare în ritm propriu;
O2 – să transcrie corect cuvintele date;
O3 – să scrie corect cuvintele corespunzătoare imaginilor;
O4 – să unească silabele pentru a obține cuvinte ;
O5 – să ordoneze cuvintele în propoziţie;
O6 – să completeze propozițiile cu desene corespunzătoare.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
•Scrie corect după dictare literele •Scrie după dictare literele şi • Scrie după dictare literele şi
şi cuvintele date cuvintele date cu două erori cuvintele date cu patru erori

• Transcrie corect cele trei cuvinte • Transcrie corect două cuvinte • Transcrie corect un cuvânt
date

• Scrie corect cuvintele • Scrie corect 2cuvinte • Scrie corect un cuvânt


corespunzătoare imaginilor corespunzătoare imaginilor corespunzător imaginilor

• Unește corect toate silabele • Unește corect silabele pentru 3- • Unește corect silabele pentru 1-
pentru a obține cuvinte și le 4 cuvinte și le scrie corect 2cuvinte și le scrie corect
transcrie corect
•Ordonează cuvintele şi scrie • Ordonează cuvintele şi scrie •Ordonează cuvintele şi scrie
corect propoziţia propoziţia cu o eroare propoziţia cu două erori

• Completează corect desenele • Completează corect un desen • Completează cu erori desenele


pentru a forma propozițiile. pentru a forma propoziție. pentru a forma propozițiile.

REZULTATE OBŢINUTE: FB - B- S- I-

GREŞELI TIPICE:
- scrierea după dictare;
- ordonarea cuvintelor în propoziţie;
- omisiuni, adăugiri, confuzii de litere.

MĂSURI AMELIORATIVE:
- exerciţii de copiere, transcriere, dictare;
- exerciţii de ordonare a silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în propoziţii.