Sunteți pe pagina 1din 2

Cerința: Proiectați o secvență de instruire prin care să ilustrați diferențierea procesului de

predare-învățare/achiziție de priceperi și deprinderi, în funcție de disciplină, în cazul unui


copil cu discalculie/ disgrafie/ dislalie (la alegere).
Pentru disciplinele artistice, sportive sau practice, pot fi propuse jocuri sau alte activități
specifice, care să contribuie la dezvoltarea lateralității, percepției spațiului sau organizării
acestuia.
În elaborarea temei vor fi cuprinse următoarele elemente:
a) Date despre elev (vârsta, clasa, tulburarea diagnosticată sau simptome observate de către
profesor)
b) Obiectivele secvenței de instruire
c) Metodele și strategiile specifice intervenției didactice
d) Desfășurarea secvenței de instruire
SECVENȚĂ DE INSTRUIRE DIFERENȚIATĂ
Numele şi prenumele elevului: P.A.
Clasa: a IV-a
Diagnostic logopedic: Dificultăţi de citit-scris (Dislexie-disgrafie)
Materiale didactice: oglinda logopedică, fişe de lucru, cărţi, caiete, stilouri, tabla
magnetică, cartonaşe cu imagini;

Metode şi instrumente folosite: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia,


imitaţia, comparaţia, exerciţiul, analiza fonetică, jocul didactic;

Obiectivul secvenței de instruire: Identificarea diferenţierii între foneme-


grafeme şi operarea corectă cu ele.;

Desfășurarea secvenței de instruire:

- Efectuarea câtorva exerciții de pronunțare a unor serii de silabe(cu ajutorul


unei oglinzi); diferențierea consoanelor surde de cele sonore (carte);
- Recunoaşterea literelor t-d;
- Exerciții de denumire a unor imagini prezentate pe jetoane, analiza fonetică și
grafică a cuvintelor scurte;
- Descompunerea silabelor și cuvintelor în sunete și litere;
- Se lucrează pe fișele-abecedar, cu imagini și litere; Elevul denumește imaginea
și realizează corespondența cu litera; Se fac aprecieri și observații;
- Se citesc apoi o serie de cuvinte care difera prin consoane surde și sonore;

- Desfățurarea jocului:”Eu spun una, tu spui multe”


- Se distribuie listele de cuvinte elevului: acesta copiază și subliniază literele
diferite din cuvintele perechi (,tata-data…etc);