Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Primară Valea Pojarului

Învățătoare: Blîndu Delia


Aria curriculă: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Clasa: Pregătitoare
An şcolar 2019– 2020

Plan remedial
Comunicare în limba română

Obiective Deficienţe semnalate Activităţi remediale Programul Numele si


operaţionale (competenţe propuse de prenumele
generale/specifice) remediere elevului care
necesită
remediere
- să alcătuiască Elevul alcătuiește Exerciţii de alcătuire a 01.10.2019-
propoziţii simple şi propoziţii simple propoziţiilor simple şi 20.12.2019
dezvoltate despre cu ajutor, dar nu dezoltate despre obiecte (cu
obiecte şi fiinţe alcătuiește şi fiinţe familiare; posibilitate Stanciu
familiare, personaje propoziţii Exerciţii de pronunţie de Gheorghe
din poveşti, aspecte dezvoltate; corectă a cuvintelor; prelungire Ianis
ale vieţii sociale; Recunoaște Exerciţii de dacă la
- să recunoască personajele din recunoaştere a
sfârșitul
secvenţe şi personaje basme şi poveşti prsonajelor şi de redare
perioadei
din basme şi poveşti cunoscute, dar a acestora prin
cunoscute şi le redă întâmpină repovestire, jocuri de programului
prin: repovestire, dificultăţi rol, desen, dramatizare; de
dramatizare, desen; în repovestire, Exerciţii de despărţire a intervenție
- să despartă dramatizare; propoziţiilor în cuvinte nu observ
propoziţiile în cuvinte Are o exprimare şi a cuvintelor în silabe; remedierea
şi cuvintele în silabe; greoaie şi un Exerciţii de recitare a deficiențelor
- să recite poezii vocabular sărac în poeziilor cu intonaţie şi semnalate)
scurte cu respectarea cuvinte şi în pauze;
intonaţiei, ritmului şi expresii; Exerciţii de scriere a
pauzei; Scrie elementele semnelor grafice;
- să scrie linii grafice cu unele Exerciţii de identificare
orizontale, verticale, greşeli; a caracteristicilor
puncte, bastonaşe; anotimpurilor şi a
lunilor corespunzătoare
a acestora;

Identifică cu ajutor Exerciţii de


- să identifice şi cu greşeli recunoaştere a
caracteristicile caracteristicile meseriilor; Stanciu
anotimpurilor şi lunile anotimpurilor şi Exerciţii de prezentare Gheorghe
corespunzătoare lunile a propriei persoane şi a Ianis
acestora; corespunzătoare a celor din jur;
- să aleagă imagini acestora; Exercciţii joc de genul:
care reprezintă Identifică meserii ,, Spune ce fac!”
evenimente şi pe ,, Drumul spre şcoală”
sărbători specifice; care le cunosc, dar ( labirint)
- să numească meserii întâmpină ,, Cine recită mai
pe care le cunosc; dificultăţi frumos?”
- să se prezinte şi să îşi în descrierea ,, Ghici ghicitoarea
prezinte membrii acestora; mea”
familiei, colegii, ,, Povestea zilei”
prietenii şi vecinii; ,,Întâmplări de când
eram mai mic”
,,Vorbeşte cu un prieten
( oglinda)
,, Vreau să fiu actor!”
,, Ce simte un copil
când este lovit?”