Sunteți pe pagina 1din 2

TRĂSĂTURILE SPECIILOR LITERARE

Doina este specia genului liric, specifică Balada populară este o specie reprezentativă a Basmul popular este o operă epică de mare
poporului nostru, în care sunt exprimate culturii populare, creație epică în versuri, în care întindere în care faptele obișnuite se
puternice sentimente de dor, de jale, de este prezentată o întâmplare ieșită din comun. împletesc cu altele neobișnuite,la care
tristețe, de înstrăinare, de regret față de
 Valorifică mituri fundamentale ale poporului. participă personaje reprezentând binele și
anumite împrejurări ale vieții.
 Autorul este anonim și colectiv, opera fiind răul.
 Se deschide cu o formulă tipică, ce se
poate relua și pe parcursul textului. cunoscută în variante.
 Timpul și spațiul sunt vagi, nedeterminate.
 Cuprinde motive literare folclorice  A circulat pe cale orală din cele mai vechi
precum: legătura om-natură, motivul  Prezența formulelor specific:
timpuri.
codrului, al haiducului, motivul -formula inițială „A fost odată ca
 Are un caracter sincretic, putând fi însoțită și
dreptății, motivul dorului etc. niciodată”care sugerează un timp imaginar
de acompaniament muzical, de altfel se mai
 Elementele de prozodie sunt specifice: -formule mediane: „și merseră,merseră”care
numește și cântec bătrânesc.
ritm trohaic,rima împerecheată sau sugerează deplasarea „și se luptară și se
monorima, măsura versurilor 7-8 silabe.  Caracterul tradițional se regăsește în temele
luptară zi de vară până-n seară” ce
 Are trăsăturile literaturii populare:autor și motivele abordate, limbajul popular și
sugerează durata, „căci cuvântul din
anonim, caracter colectiv, caracter oral, elementele de prozodie specifice(ritm
poveste înainte mult mai este”.
caracter sincretic(este însoțită de trohaic, rimă împerecheată).
melodie). -formula finală „și-am încălecat pe-o șa și v-
 Acțiunea este simplă și lineară.
 În funcție de sentimentul dominant față am spus povestea așa” care uneori
 Modurile de expunere sunt:narațiunea ce transmite o notă de optimism și îi scoate pe
de anumite aspecte ale vieții, doinele
sunt:de haiducie, de dragoste, de dor, de alternează cu descrierea, dialogul și cititori din lumea basmului.
înstrăinare, de jale, de cătănie. monologul liric.
 Întâmplările au caracter fabulos al căror
 Subiectul literar se constituie pe momentele erou este înzestrat cu multiple calități dar
subiectului. are și puteri neobișnuite
 Personajul principal este unul simbolic,  Prezența cifrelor magice(trei, nouă, șapte)
întruchipând atitudinea specifică poporului și
 Apar încercările prin care trece eroul ca
filosofia populară.
probe inițiatice.
 Prezența personajelor-ajutoare.
TRĂSĂTURILE SPECIILOR LITERARE

Pastelul este o specie a genului liric în care Fabula este o specie a genului epic, ce conține o scurtă povestire alegorică, în care sunt satirizate
eul liric își exprimă sentimentele generate de defecte omenești,cu scopul de a le îndrepta.
contemplarea unui tablou de natură/fenomen  Personajele sunt din lumea animalelor/plantelor.
al naturii/moment al zilei.
 Prezența reperelor spațio-temporale.
 Descrierea este modul de expunere
prezent în text.  Sunt prezente, de regulă, toate cele trei moduri de expunere: narațiune, descriere, dialog.
 Prezentarea este panoramică pentru ca  Prezintă efecte omenești puse pe seama animalelor, prin intermediul alegoriei.
apoi să se prezinte o imagine  Personajele reprezintă tipologii umane: omul fără opinie, lașul, încrezutul, egoistul,
focalizată asupra detaliilor sau invers. parvenitul, naivul, lăudărosul etc
 Abundența procedeelor de  Personificarea este figura de stil prin care neființele capătă însușiri umane.
expresivitate (figuri de stil și imagini
artistice).  Autorul își exprimă atitudinea critică față de defectele înfățișate prin intermediul moralei,
 La nivel morfologic, se remarcă urmărind îndreptarea acestora.
preponderența grupului nominal  Structura fabulei: partea narativă (în care se prezintă întâmplarea) și morala (implicită sau
(substantiv+adjectiv). explicită)
 Este structurat, de obicei, pe două  Poate fi scrisă în versuri sau în proză.
planuri: cosmic-terestru.