Sunteți pe pagina 1din 1

Ai auzit - Matilda Cugler-Poni


Ai auzit vreodată a lebedei cântare,

Acel cântec de jale, ce -l cântă pân'ce moare,

Roşind recile unde cu pieptul sau rănit?

O, spune-mi, acel cântec vreodat -ai auzit?

Şi-apoi ai fost spre sară singur într-o grădină,

Când vântul trist al toamnei încet, încet suspină,

Când soarele apune, când arborii şoptesc

Şi vânturile toate tainic se înroşesc?

Şi ce-ai simţit atuncea? În piept nu s -a trezit

Un dor fără de nume, adînc, nemărginit?

N-ai fi dat ani din viaţă pentru aripi uşoare,

Să zbori, să zbori departe şi fără încetare?

O, cine-l poartă-n suflet acel dor fără nume,

Nu are fericire, nu are pace -n lume!

Cât e de larg pământul, tot umblă rătăcind,

Nu ştie ce doreşte şi moare... tot dorind!