Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil” Iași

GRAFURI NEORIENTATE 2

Elevi: Balan Alexandru

Popa Razvan

Rotaru Sebastian

Tanasa Vlad, clasa XI C

Profesori: Butnarasu Oana

Iuscinschi Simona

2018-2019
Cuprins

generat automat

CUPRINS

Programarea orientată obiect. Noțiuni teoretice ....................................................................... 3


CLASA: graf .................................................................................................................................... 4
Descrierea clasei: fișierul ”[graf.h]” ............................................................................................. 5

2
Programarea orientată obiect. Noțiuni teoretice.

Programarea orientată obiect (POO sau OOP – eng. Project Oriented Programming) este

o metodă de proiectare și implementare în care programele sunt reprezentate sub forma unor

colecții de obiecte (clase) care interacționează între ele prin intermediul mesajelor.

... Noțiuni fundamentale:

 Clasă
O clasă este o colecție de obiecte cu aceiași structură (caracteristici) și același
comportament (metode sau operaţii)

 Constructor
Constructorul este o funcție membră specială a unei clase ce se apelează în mod automat la
crearea unui obiect

 Destructor
Destructorul este o funcție membră specială a unei clase ce apelează în mod automat
distrugerea unui obiect

 Specificatori de acces (semnificație, declarare, mod de utlizare)


o Private: date şi funcţii membre care pot fi folosite doar de către funcţiile aparţinând
clasei respective

o Protected: similară cu private dar care dă drepturi de acces şi funcţiilor membre ale
claselor ce moştenesc clasa respectivă

o Public: drept de acces tuturor

 Funcții friend
Funcțiile friend (prieten) sunt funcţii asociate unor clase care au acces la datele şi metodele
protejate ale acelor clase d

3
CLASA GRAF

Descrierea clasei: fișierul ”graf.h”

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

class graf
{
private:
int n,m,a[101][101];
public:
graf ()
{
cout<< " Citire Graf"<<endl<<endl;
cout<<"Nr noduri: ";
cin>>n;
cout<<"Nr de muchii: ";
cin>>m;
cout<<endl;

~graf(){
cout<<"Distrugere informatii"<<endl;
afisare(); }

void citire();

void afisare();

void complet();

int numarnoduriizolate();

int verificare();

int distmin();

int cicluelem();

int exista_nod_nevizitat(int v[20],int n)


{
for(int i=1;i<=n;i++)
if(v[i]==-1)
return i;
return 0;
}
};

Clasa graf implementează grafuri neorientate reprezentate prin liste de adiacenţă şi date prin numărul de
noduri şi lista de muchi.

4
5