Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 9

-Antet-

Diagrama de cazare:

Proiectul.........................
Perioada.................
Locul de desfăşurare.................
Unitatea prestatoare de servicii................................

Nr. Nr. Numele şi Tarif/ Nr. Zile Valoare


Crt. camerei prenumele zi serviciu
participantului

Semnătura responsabilului de proiect


şi ştampila

Unitatea prestatoare de servicii

Semnătură şi ştampila