Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala – Lic,, Independenţa’’ Prof.

Ţeculescu Alexandru
Disciplina – Ed. Muzicală Clasa a V-a / 2007-2008

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE - RITMUL

DETALIERI DE OBIECTIVE ACTIVITĂŢI DE


CONŢINUT DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
REFERINŢĂ
Durata sunetelor 3.2 - punerea în evidenţă a - ,,Astăzi s-a - Proba orală
muzicale ritmului ca element născut Hristos’’ - Proba practică
principal al muzicii, - ,,Înger, îngeraşul
bazat pe succesiunea meu’’
duratelor sonore
Măsura de două 3.2, 4.1 - măsura în muzică – - ,,Sfat bun’’ - Proba orală
pătrimi definiţie - ,,Dans zglobiu’’ - Proba practică
- timp accentuat şi din Codicele I.
neaccentuat Căianu
- măsura simplă binară
Măsura de trei 3.2, 4.1 - evidenţierea măsurii - ,,Cucule, pasăre - Proba orală
pătrimi de trei pătrimi ca o sură’’ - Proba practică
măsură ternară simplă - ,,Foaie verde
- tactarea ei corectă lămâiţă’’
Şaisprezecimea şi 3.2 - familiarizarea cu - ,,Sălcioara’’ - Proba orală
pauza ei valoarea de - ,,Marş turc’’ de - Proba practică
şaisprezecime şi pauza W. A. Mozart
ei corespunzătoare
Valori de note şi 3.2, 4.1, 4.2 - cea mai mare durată - ,,Hai să tragem - Proba orală
pauze în măsura folosită: nota întreagă hora mare’ - Proba practică
de 4/4 - diviziunea binară a - ,,Au claire de la
valorilor de note lune’’
Pătrimea cu punct 3.2 - percepţia corectă a - ,,Deck to the - Proba orală
duratei de un timp şi halls’’ – melodie - Proba practică
jumătate a pătrimii cu tradiţională
punct - ,,Toco,
toconele’’
Măsuri binare 3.2, 4.1 - utilizarea măsurilor - aria lui Figaro de - Proba orală
binare în cântecele W. A. Mozart - Proba practică
studiate - ,,Dans zglobiu’’
Măsuri ternare 3.2, 4.1 - evidenţierea ritmului - ,,Bardul de la - Proba orală
ternar în măsurile de Mirceşti’’ - Proba practică
trei timpi - ,,Cântec de
leagăn’’
Valori de note cu 3.2, 4.1 - recunoaşterea valorilor - ,,Cucule - Proba orală
punct de note cu punct în drăguţule’’ - Proba practică
cântecele studiate - aria lui Figaro
Optimea cu punct 3.2, 4.2 -formule ritmice inegale - ,,Eu sunt Barbul - Proba orală
urmată de - optimea cu punct lăutarul’’ - Proba practică
şaisprezecime urmată de - ,,Lăcusta’’ de A.
şaisprezecime Paşcanu
Optimea urmată 3.2, 4.2 - optimea urmată de - ,,Cântecul - Proba orală
de două două şaisprezecimi – gamei’’ de R. - Proba practică
şaisprezecimi formulă ritmică inegală Rogers
- ,,Cântec de
leagăn’’
Formule ritmice 3.2, 4.1, 4.2 - recapitularea - cântece din - Proba practică
învăţate formulelor ritmice manual, ce conţin - Observare
inegale cu ajutorul formule ritmice sistematică
cântecelor studiate inegale

MATRICE DE EVALUARE

OBIECTIVE INSTRUMENTE DE EVALUARE


DE PROBA PROBA PROBA TEMA DE OBSERVARE
REFERINŢĂ ORALĂ SCRISĂ PRACTICĂ LUCRU ÎN SISTEMATICĂ
CLASĂ
O.R. 3.2 X X
O.R. 4.1 X X
O.R. 4.2 X X X