Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR

Chestionar de evaluare a mediului socio-cultural din care provine şi în care se dezvoltă


copilul preşcolar. Acest chestionar doreşte să investigheze mediul socio- cultural şi de
educaţie al copiilor din grupa pregătitoare. Informaţiile colectate vor fi utilizate în lucrarea de
cercetare cu tema: Formarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare în lectura după
imagini în învăţământul preşcolar.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare şi să marcaţi cu „X” răspunsul ales.
1. Care sunt condiţiile de viaţă şi educaţie ale copilului dumneavoastră?
 satisfăcătoare
 bune
 foarte bune
2. Care este climatul afectiv din familie?
 neînţelegere
 mici divergenţe
 înţelegere deplină
3. Care membru al familiei se ocupă mai mult de educaţia copilului?
 mama
 tata
 ambii părinţi
 bunicii
4. Ce mijloace mass media aveţi în dotare?
 tv color
 calculator
 dvd player
5. Dispuneţi de o bibliotecă cu cărţi adecvate vârstei copilului, dezvoltării lui
intelectuale?
 da
 nu
6. Citiţi sau spuneţi poveşti, poezii, ghicitori copilului dumneavoastră?
 adesea
 rareori
 niciodată
7. Ţineţi seama în alegerea poveştilor de vârsta copilului?

 uneori

 rareori

 niciodată

8. Copilul dumneavoastră frecventează teatrul de păpuşi?


 uneori

 niciodată

 adesea

9. Purtaţi discuţii pe baza celor audiate sau vizionate?Scoateţi în evidenţă latura


educativă?

 întotdeauna

 niciodată

 adesea

10. Vă preocupă modul de exprimare al copilului, corectitudinea , cursivitatea?

 da

 niciodată

 uneori

11. În cazul în care copilul dumneavoastră ar avea nevoie de logoped, aţi apela la
serviciile acestuia şi dacă nu de ce?

 întotdeauna

 uneori

 niciodată

12. Consideraţi eficiente jocurile didactice şi jocurile exerciţiu în dezvoltarea limbajului


corect, coerent şi expresiv?

 întotdeauna

 niciodată

 uneori

Vă mulţumim!

S-ar putea să vă placă și