Sunteți pe pagina 1din 12

Data: 16.11.

2018

Grădiniţa: P.P. NR. 26 Timişoara

Grupa: Mare „C”

Studentă: Andronescu Maria-Amalia

Tema de studiu: „Ce și cum vreau să fiu? ”

Tema proiectului tematic: ,, Ce voi fi când voi fi mare”

Tema săptămânală: „Vreau să fiu”

Forma de realizare: activitate integrată

Forma de organizare: frontală, pe grupuri mici

Tipul de activitate: dobândire de noi cunoştinţe

Mijloc de realizare: povestire, decupare, lipire, modelare.

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Când voi fi mare, ce voi fi oare?”

ADE: DLC „Ștafeta unei meserii” de Maria Radu Ene - lectura educatoarei

DOS: „Bucătarii” – decupare şi lipire

ALA 1: Construcţii: „Lădițe pentru unelte”

Artă: ,,Modelăm uneltele mecanicului”-modelaj


Bibliotecă:Ghicitori despre meserii

ALA 2: „Scăunele muzicale”- joc distractiv

Durata: o zi

Locul desfăşurării: sala de grupă

Scopul:

 Consolidarea cunoştinţelor despre meserii;


 Consolidarea deprinderii de exprimare orală corectă din punct de vedere
gramatical;
 Consolidarea deprinderii de a audia o poveste;
 Consolidarea deprinderii de a desprinde ideile principale şi mesajul educativ
din poveste;
 Dezvoltarea memoriei voluntare şi a atenţiei;
 Îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii noi;
 Îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la meserii;
 Consolidarea deprinderilor practice formate :decupare şi lipire;

 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor;

 Promovarea spiritului de ordine.

Obiective operaţionale:

Domeniul Limbă şi Comunicare:

 -să asculte cu atenţie povestea spusă de educatoare;


 -să reţină titlul povestirii;

 -să redea conţinutul povestirii în succesiunea cronologică a desfăşurării


evenimentelor;

 -să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi expresii noi: ,, ștafetă’’, ,,a


manevra’’, ,,stingherit’’, ,,locomotivă Diesel’’ ;

 -să desprindă mesajul povestirii cu ajutorul întrebărilor ;

 să-şi dezvolte aparatul fono-articular în pronunţarea corectă a cuvintelor;

 să-şi exprime aprobarea/dezaprobarea faptelor personajelor;

 să-şi exprime plăcerea şi interesul pentru activitate prin participarea activă.

Domeniul Om şi Societate:

 să identifice ,recunoască şi să denumească corect materialele şi ustensilele


de lucru ;

 să execute corect exerciţiile de încălzire ale muşchilor mici ai mâinilor ;

 să taie corect conturul trasat ,deplasând hârtia în funcţie de forma


conturului ;

 să respecte etapele de lucru(decupare şi lipire) ;

 să precizeze corectitudinea produsului finit ;

 să evidenţieze lucrările cele mai reuşite ;

 să participe activ şi conştient la activitate ;

 să pastreze o poziţie corectă în timpul lucrului ;

 să lucreze îngrijit păstrând acurateţea lucrării.


Activităţi de învăţare pe centre de interes:

Artă: „Modelăm uneltele mecanicului”- modelaj

 să pregătească materialul de modelat prin frământare, rupere;


 să modeleze prin mişcarea translatorie a palmelor faţă de planşetă,
împreunând capetele prin lipire, apăsare, aplatizare;
 să respecte etapele de lucru precizate;
 să păstreze ordine la măsuţa de lucru;
 să lucreze într-un mod ordonat şi îngrijit;
 să aibă o poziţie corectă la măsuţe.

Construcţii: “Lădițe pentru unelte”

 să folosească trusa Lego pentru a construi lădițe pentru unelte.

Bibliotecă: “Ghicitori despre meserii”

 să audieze ghicitori despre diverse meserii;

 sa dovedească atenție prin răspunsuri rapide și corecte.

Metode şi procedee: observația, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea,


povestirea, problematizarea, demonstraţia, jocul.

Mijloace de învăţământ: plastilină, planşete, coli colorate, ochi autoadezivi,


lipici, foarfeci, șervețele albe, carte, reviste, trusa lego, calculator, imprimantă.
Bibliografie:
Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-7 ani), MECT, 2008.
Activitatea integrată din grădiniţă, Ed. Publishing House, Bucureşti, 2008.

Cunoaşterea mediului înconjurător şi dezvoltarea vorbirii în grădiniţa de copii,


Îndrumări metodice, Editura didactică şi pedagogic, Bucureşti, 1965.

Metodica predării activităţilor manual în grădiniţa de copii, Editura didactică şi


pedagogic, Bucureşti, 1977.
Scenariul zilei

Programul zilei debutează cu deschiderea centrelor de interes, venirea


copiilor la grădiniţă şi aşezarea lor la centrul la care doresc să lucreze. Centrele de
interes vor fi Bibliotecă unde vor răspunde la câteva ghicitori despre mesrii. Al
doilea centru va fi Construcţii cu tema ,, Lădițe pentru unelte” unde copiii cu
ajutorul trusei Lego vor realiza tema centrului. Al treilea centru va fi artă, unde
copiii vor modela cu ajutorul plastilinei uneltele mecanicului.

Apoi copiii grupei mari vor servi micul dejun, iar la întoarcere se va realiza
întâlnirea de dimineaţă cu tema „Când voi fi mare, ce voi fi oare?”. În timpul
acestei activităţi copiii se vor aşeza pe scăunele aflate în semicerc pentru a se putea
vedea mai bine şi a relaţiona în bune condiţii fizice. Se continuă cu salutul „Bună
dimineaţa!”. Copiii se salută reciproc.

Se va face prezenţa copiilor, şi se va completa calendarul naturii, se va


descrie vremea, vom repeta zilele săptămânii şi vom denumi luna în care suntem.
Copiii vor fi anunţaţi că astăzi vor asculta o poveste foarte frumoasă despre ștafeta
unei meserii. Voi citi copiilor povestea intitulată „Ștafeta unei meserii”, după care
voi adresa câteva întrebări despre personajele din poveste, caracteristicile fiecăruia
şi întâmplarile din poveste. Din această poveste vom învăţa să nu judecăm oamenii
şi persoanele din jurul nostru după felul în care arată ci după gândirea şi
comportamentul lui. Se va face tranziţia ,,Ne jucăm cu mâinile/Cum zboară
albinele/Pumnișorii îi rotim/Bine, bine-i răsucim./Degetele să salută/Se apasă și se
luptă./Bat din palme bucuros/Că astăzi lucrez frumos!,, trecându-se la domeniul
experienţial Om şi societate, în cadrul căreia copiii vor decupa câteva forme care
ansamblându-le şi lipindu-le vor forma un bucătar.
La sfârşit ne vom juca jocul distractiv „Scăunele muzicale”.

Apoi vom discuta despre ceea ce au realizat pe parcursul acestei zile şi se


vor acorda recompense.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGIILE EVALUAREA


DIDACTIC DIDACTICE
Voi aşeza mobilierul şi voi pregăti Observarea
cele necesare pentru buna desfăşurare a comportamentu
activităţii: lui
Moment Instructajul
aranjarea măsuţelor
organizatoric
pregătirea materialelor didactice;
Corectarea
aerisirea sălii de grupă;
ţinutei
intrarea copiilor ordonată în sala
de grupă.

Captarea atenţiei Introducerea în activitate se va


realiza cu ajutorul ghicitorilor:
Explicaţia Aprecierea
Ciorbe, supe, sărmăluţe, pozitivă a
copiilor care
Sosuri calde, chifteluţe
Conversaţia răspund corect
Pregăteşte iscusit

Că e meşter la gătit.
Frontal
(bucătarul)
Cine isi câştiga banul
Mânuind atent volanul?

(soferul)

Astăzi copii, veţi asculta Povestea


„Ștafeta unei meserii” după care vom
Anunţarea temei Conversaţia Observarea
decupa, asambla şi lipi un bucătar.
copiilor
Şi a obiectivelor

Ce este aceea o meserie?

Părinții voștri practică o meserie, care


este aceea? (Da. Părinții mei sunt ...)
Reactualizarea Conversaţia Aprecierea
cunoştinţelor Copiii vor denumi meseriile cunoscute pozitivă a
de ei în această săptămână copiilor care
Explicaţia răspund corect

Voi anunţa titlul poveştii „Ștafeta


unei meserii” de Maria Radu Ene
Conversaţia Observarea
Voi reda conţinutul povestirii cât mai
Dirijarea învăţării expresiv cu mimica şi gestica adecvată. Povestirea
Voi urmări succesiunea momentelor
principale: Copiilor

1. Curiozitatea lui Dănuț despre Explicaţia


meseria bunicului și a tatălui.

2. Dănuț află că bunicul său a fost


Dirijarea învăţării mecanic de locomotivă, meserie pe Frontal
care o practică și tatăl său..

3.Din povestirea tatălui și a bunicului


află cum de tata s-a decis să fie și el Expunerea
mecanic precum bunicul.

4.La final Dănuț este nedumerit cu


privire la meseria pe care o va aleage.

5. Tatăl îl îndrumă să urmeze meseria


Conversaţia
ce-i va fi pe plac.

După povestire voi solicita copiii să Povestirea


precizeze dacă le-a plăcut sau nu
povestea.

Copiii vor reda ideile principale din


povestire cu ajutorul întrebărilor iar în
incheiere, vor preciza ce meserie ar
dori să practuice când vor fi mari și
dacă le-ar plăcea să urmeze meseria
părinților lor.

- Fixarea titlului şi a mesajului.

Se va face tranziţia ,,Ne jucăm cu Exerciţiul


mâinile/Cum zboară
albinele/Pumnișorii îi rotim/Bine, bine-
i răsucim./Degetele să salută/Se apasă
și se luptă./Bat din palme bucuros/Că
astăzi lucrez frumos!,, “Mergem ca
Conversaţia
pinguinii”, în picioare, unul după
celălalt în şir indian, ne vom îndrepta
spre măsuțe executând micările de
încălzire a mâinilor, unde vor găsi pe Explicaţia
măsuţe materiale didactice ca şi:
foarfeci, lipici, forme de decupat pentru
asamblarea bucătarului, lipici, foarfeci,
ochi autoadezivi, șervețele albe
rotunde, coli colorate.

Vom vorbi despre aceste materiale şi


le voi explica copiilor sarcina acestei
activităţi.

Fiecare copil va trebui să decupeze


formele pentru bucătar pe contur, fără
să taie din model, apoi să le asambleze
pentru a avea forma unui bucătar, să
lipească formele între ele şi să
personalizeze bucătarul cu șervețele
rotunde și ochi mobili.

Voi demonstra modul de realizare al


bucătarului. Demonstrația

Dau startul începerii realizării


temei propuse “Spor la treabă”,
timp în care supraveghez activitatea Exercițiul
şi mă asigur de realizarea cât mai
corectă a temei.

După terminarea temei, lucrările vor


fi expuse pe panou pentru realizarea
evaluărilor lucrărilor de către copii. Conversaţia
Încheierea Ne vom juca jocul ,,Scăunele
activităţii muzicale”

Copiii asezați pe scăunele încep, la


Explicaţia
semnalul liderului de joc, să alerge în
jurul scaunelor. În timp ce copiii
aleargă, liderul de joc scoate din joc un
scăunel. La semnalul liderului (oprește
muzica, bate din palme sau fluieră) Conversaţia

copiii vor lua loc, copilul rămas în


picioare este eliminat din joc. Jocul
continuă astfel până când rămâne în joc
un singur scăunel. Copilul care se Jocul
asează, la semnal, pe scăunelul rămas,
este declarat câștigător.

Voi face aprecieri generale asupra


modului în care au participat la Conversația
activitate.

Aprecieri

Recompense