Sunteți pe pagina 1din 8

Data: 09.05.

2019
Grădiniţa: P.P. Timişoara
Grupa: Mijlocie
Studentă: Andronescu Amalia
Tema de studiu: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Tema proiectului tematic: ,,Din lumea gâzelor”
Tema activității: „Gândăcelul” de Elena Farago
Forma de realizare: activitate integrată
Forma de organizare: frontală, pe grupuri mici, individual
Tipul de activitate: dobândire de cunoştinţe și consolidarea deprinderilor
Domenii implicate: DLC+DEC
ADE: DLC: ,,Gândăcelul” de Elena Farago – lectura educatoarei
DEC: ,,Gândăcelul” – modelaj
Durata: o oră
Locul desfăşurării: sala de grupă
Scopul: Sensibilizarea copiilor la suferința unei vietăți
Obiective operaţionale:
 să asculte cu atenţie textul poeziei;
 să răspundă corect, în propoziții simple la întrebările puse dovedind că au înțeles textul audiat;

 să desprindă învățătura din text;

 să pregătească materialul de modelat prin frământare, rupere;

 să modeleze prin mişcarea translatorie a palmelor faţă de planşetă, împreunând capetele prin lipire, apăsare, aplatizare;

 să respecte etapele de lucru precizate.

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, descrierea, expunerea, analiza produselor activității, observaţia,
exerciţiul, demonstraţia.
Mijloace de învăţământ: imagini din poezie, plastilină, planșete, coșulețe, modelul educatoarei, recompense
Bibliografie:
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-7 ani), MECT, 2008;
 Mitu F, Antonovici S. – Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar, ed. Humanitas, 2005;
 Activitatea integrată din grădiniţă, Ed. Publishing House, Bucureşti, 2008;
 Cunoaşterea mediului înconjurător şi dezvoltarea vorbirii în grădiniţa de copii, Îndrumări metodice, Editura didactică şi
pedagogic, Bucureşti, 1965.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUAREA
DIDACTIC
Metode și Materialul Forma de
procedee didactic organizare

Voi aşeza mobilierul şi voi pregăti cele Observarea


necesare pentru buna desfăşurare a activităţii: comportamentului
Frontal
o aranjarea măsuţelor
Moment o pregătirea materialelor didactice; Instructajul
organizatoric o aerisirea sălii de grupă; Corectarea ţinutei
o intrarea copiilor ordonată în sala de
grupă.

Introducerea în activitate se va realiza cu


ajutorul unor ghicitori:
Introducerea în Conversaţia Frontal
activitate Care gâză stricătoare
Apare în luna mai Aprecierea pozitivă
Şi face pagubă mare, a copiilor care
De ţipă copacii: “Vai” ! răspund corect
(cărăbuşul)
Gândac mic, cu dungi pe spate,
În grădină lui îi place
Roade iute, cu mult spor,
Frunzele cartofilor.
(Gândacul cartoful)
Anunţarea temei Astăzi copii, veți asculta poezia Observarea
,,Gândăcelul,, după care vom confecționa un capacităţii de
și a obiectivelor gândăcel din plastilină. Explicația atenţie voluntară

Voi anunţa titlul poeziei „Gândăcelul” de Elena


Farago.
Conversaţia
Voi reda poezia cât mai expresiv folosind
mimica şi gestica adecvată. Conținutul poeziei Expunerea
va fi expus urmărindu-se succesiunea
Dirijarea învăţării
momentelor principale:
Planșe Observarea
1. Gândăcelul se află prins în pumnul copilului.
comportamentului
Acesta i se adresează copilului plângându-se de Explicaţia copiilor
fapul că și el e mic și că modul în care îl
strânge în pumn îi provoacă suferință.
2. În cele ce urmează, gândăcelul încearcă să-l
înduplece pe copil să-i dea drumul,
prezentându-i asemănările dintre ei, precum și
faptul că are o familie care-i va duce lipsa dacă Conversaţia Frontal
va muri.
3. Copilul deschide pumnul, dar este prea
târziu pentru gândăcel - acesta a murit. Îi pare
rău și încearcă să-l readucă la viață, dar în
zadar.
4. Ultima parte a poeziei, cuprinde îndemnul la
o schimbare de comportament faţă de animale,
ocrotind cu bunătate aceste mici vieţuitoare.
Dacă regretele sunt prea târzii şi inutile, el,
copilul care a omorât fără voia lui un nevinovat
gândăcel trebuie să-şi mărturisească fapta
părinţilor făcând legământ să ocrotească „cu
bunătate / în cale-ţi orice vietate / Oricât de făr-
de-nsemnătate / Şi-oricât de mică ar fi ea!”
Voi solicita copiilor să precizeze dacă le-a
plăcut sau nu povestea, apoi să spună titlul şi
Conversația
autorul povestirii.
Copiii vor reda ideile principale din povestire
cu ajutorul imaginilor şi al întrebărilor iar în Planșe Frontal
încheiere, vom extrage mesajul educativ:
micile vieţuitoare trebuie ocrotite cu grijă, Problematizarea Înțelegerea textului
pentru că și ele suferă precum și noi,
oamenii, suferim, iar adeseori o joacă Răspunsurile
inconştientă poate provoca chiar moartea lor. copiilor

Acum copii, haideți să confecționăm propriul


nostru gândăcel pe care îl vom ocroti.
Tranziție
Se va face tranziţia ,,Ne jucăm cu mâinile/Cum
zboară albinele/Pumnișorii îi rotim/Bine, bine-i
răsucim./Degetele să salută/Se apasă și se
luptă./Bat din palme bucuros/Că astăzi lucrez
frumos!”. Observarea copiilor

Copiii se vor îndrepta spre măsuțe executând


micările de încălzire a mâinilor, unde vor găsi
Obținerea materiale didactice necesare confecționării
performanței gândăcelului.
Explicația
Prezentarea modelului:
Demonstrația
Voi explica și demonstara copiilor modul de
lucru: întâi de toate, luăm în mâini bucata de
plastilină pe care am găsit-o în coşuleţ şi o
frământăm bine de tot în mâini pentru ca să se
încălzească şi să o putem modela. Când s-a Exercițiul
înmuiat, punem plastilina pe planşetă şi cu
Frontal
mișcări circulare vom forma o mingiuță pentru
că corpul gânăcelului este rotund ca o minge, Conversaţia
după care aplatizăm puțin prin apăsare cu
degetele, vom obține piciorușele gandăcelului Coșulețe
prin rularea plastelinei înainte și în apoi pe
planșetă, după ce le-am obținut le atașăm Plastilină
corpului. Planșete
Executarea temei de către copii:
Se dă startul de începere a lucrului, se vor Conversația Individual
îndruma copiii acolo unde vor întâmpina
greutăți. Exercițiul
Cu puţin timp înainte de a se termina
activitatea, voi anunța copiii să se pregătească
de încheiere. Analiza Corectitudinea
produsului execuției
La finalul activității lucrările vor fi analizate și activității
aşezate la expoziţie. Analiza lucrărilor

Încheierea activităţii Copiii vor primi recompense. Explicația


Voi face aprecieri asupra modului de Conversația Recompense Frontal Aprecieri verbale
participare, comportament și asupra felului în
care au rezolvat sarcinile.

ANEXA:
Gândăcelul
de Elena Farago

– De ce m-ai prins în pumnul tău,


Copil frumos, tu nu ştii oare
Că-s mic şi eu şi că mă doare
De ce mă strângi aşa de rău?

Copil ca tine sunt şi eu,


Şi-mi place să mă joc şi mie,
Şi milă trebuie să-ţi fie
De spaima şi de plânsul meu!

De ce să vrei să mă omori?
Că am şi eu părinţi ca tine,
Şi-ar plânge mama după mine,
Şi-ar plânge bietele surori,

Şi-ar plânge tata mult de tot


Căci am trăit abia trei zile,
Îndură-te de ei, copile,
Şi lasă-mă, că nu mai pot!

Aşa plângea un gândăcel


În pumnul ce-l strângea să-l rupă
Şi l-a deschis copilul după
Ce n-a mai fost nimic din el!

A încercat să-l mai învie


Suflându-i aripile-n vânt,
Dar a căzut în ţărnă frânt
Şi-nţepenit pentru vecie!
Scârbit de fapta ta cea rea,
Degeaba plângi acum, copile,
Ci du-te-n casă-acum şi zi-le
Părinţilor isprava ta.

Şi zi-le că de-acum ai vrea


Să ocroteşti cu bunătate,
În cale-ţi, orice vietate,
Oricât de făr-de-nsemnatate
Şi-oricât de mică ar fi ea!