Sunteți pe pagina 1din 14

Raport de cercetare

Titlul cercetării:

“Cercetarea de marketing cu privire la studiul


preferințelor consumatorilor”
Problema decizională
SC.SnowSports.SRL o firmă de snowboard-uri, care dorește să lanseze pe piața din
România un nou model de snowboard, anume un snowboard încorporat cu cameră video și
GPS. Acest nou produs se adresează tuturor categoriilor de persoane, dar în special
persoanelor iubitoare de sporturi de iarnă, celor care sunt în căutare de senzații tari și
persoanelor care doresc să întâlnească noi experiențe în viață. Dorim să apelăm la cercetarea
de marketing, pentru a afla atitudinea potențialilor clienți față de lansarea noului produs și
dacă acesta va fi cerut de consumatori.

Obiectivele cercetării
Din dorința de a îmbunătăți și completa serviciile oferite de firma SC SnowSports SRL,
dorim să lansăm un nou produs pe piață, și anume un snowboard cu cameră video și GPS
încorporat. În acest sens, obiectivele efectuării acestei cercetări sunt:

 Să clarificăm conceptul de snowboard încorporat cu cameră video și GPS;


 Să indentificăm percepțiile consumatorilor asupra noului produs;
 Să indentificăm așteptările consumatorilor în ceea ce privesc caracteristicile cele mai
importante ale produsului;
 Să indentificăm, în mare parte, persoanele care dețin un nou model de snowboard și
cele care intenționează să achiziționeze unul;
 Să determinam profilul consumatorului în funcție de venit și de vârstă;
 Să aflăm cât ar fi dispuși să ofere pentru noul model de snowboard;
 Să aflăm care este canalul cel mai eficient, de achiziționare și de unde își procură
informația necesară despre snowboard-ul cu cameră video și GPS.

Metoda cercetării
Ca sursă de informare am ales clienți/consumatori sau potențialii clienți. Am ales ca
metodă de cercetare ancheta, iar instrumentul folosit este chestionarul.

Ancheta: am ales ca metodă de cercetare “ancheta” pentru că vrem să obținem


răspunsuri concrete de la potențialii clienți, cu referire la produsul pe care vrem să il lansăm
pe piață. Ancheta se efectuează pe baza modalităților de culegere a informației și utilizează ca
instrument de lucru chestionarul. Noi am ales conctactul cu ajutorul calculatorului, mai exact
al internetului, pentru că este un mod de anchetă care se răspândeşte tot mai mult, permite
utilizări variate şi poate fi folosit pentru intervievarea anumitor persoane care nu pot fi altfel
contactate.

Instrumentul cercetării – chestionarul

Chestionarul este instrumentul de culegere a datelor, unul din cele mai importante
elemente de care depinde reuşita unei cercetări selective. În elaborarea chestionarului s-a
acordat atenţie următoarelor aspecte:

 formularea întrebărilor ce urmează a fi adresate subiectului investigat; s-au utilizat


intrebări închise sau semi-închise;
 s-a acordat atenţie calităţii întrebărilor (să fie suficient de specifice, să aibă limbaj
simplu, să evite ambiguitatea);
 dimensionarea corespunzătoare, punerea în pagină şi aspectul estetic general.

Conţinutul acestui chestionr este format dintr-o serie de 12 întrebări: întrebări filtru,
întrebări de control, întrebări închise, întrebări deschise cu alegere simplă.
Chestionar

Bună ziua ! Suntem reprezentanţii firmei "SC SnowSports SRL" şi cu ajutorul


acestui chestionar dorim să vă cunoaştem opinia despre produsul nostru ce va fi lansat
pe piaţă! Vă rugăm să ne acordaţi câteva minute din timpul dumneavoastră !

1. Sunteți adeptul sporturilor de iarnă?

□ Da

□ Nu

(dacă răspunsul este “nu”,treceți la întrebarea 10)

2. Ce sport de iarnă practicați?

□ Ski

□ Snowboarding

□ Altele________

(dacă răspunsul este altul, în afară de snowboarding,treceți la întrebarea 10)

3. Dispuneți de un snowboard sau îl inchiriați?

□ Închiriez

□ Cumpăr

(dacă răspunsul este “închiriez” atunci se continuă cu întrebarea nr 5)

4 De unde ați achiziționat snowboard – ul?

□ Magazine de specialitate
□ Internet

□ Alte surse ________

5. Ce părere aveți despre noul snowboard cu cameră video și GPS inclus?

□ O părere foarte bună

□ O părere bună

□ O părere mai puțin bună

6. Care este probabilitatea ca dumneavoastră să achiziționați un snowboard cu cameră


video și GPS inclus, la prețul cuprins între 400 – 600 RON?

□ Foarte mare

□ Mare

□ Mică

□ Foarte mică

7. Pe o scară de la 1 – 4 indicați importanța pe care o acordați următoarelor elemente la


un snowboard:

□ Preț: nesemnificativ– 1 2 3 4 – foarte important

□ Calitate: nesemnificativ– 1 2 3 4 – foarte important

□ Marcă: nesemnificativ– 1 2 3 4 – foarte important

□ Design: nesemnificativ– 1 2 3 4 – foarte important

8. Care este venitul dumneavoastră lunar?

□ <400 RON

□ 401-500 RON

□ 501-1000 RON

□ >1000 RON
9. De unde vă informați atunci când doriți să achiziționați un snowboard?

□ Internet

□ TV / Radio

□ Prieteni / Rude

□ Alte surse________

10. În ce interval de vârstă vă încadrați ?

□ <17

□ 17 - 25

□ > 25

11. Care este sexul dumneavoastră?

□ Feminin

□ Masculin

12. În ce mediu locuiți?

□ Urban

□ Rural

Numele dumneavoastră este :

E –mail :

Vă mulțumim pentru timpul acordat!!!


Explicare întrebări

Adresând prima şi a doua întrebare, am dorit să determinăm gradul de informare cu


privire la sporturile de iarnă.

Prin cea de-a treia şi a patra întrebare, am vrut să aflăm dacă se cumpără produsul sau
se preferă inchirierea lui şi prin intermediul cui se achiziţionează cel mai des.

Cu ajutorul întrebării 5 dorim să aflăm dacă există o majoritate care să fie


interesată să achiziţioneze noul produs lansat pe piaţă pentru a putea şti dacă vom avea sau
nu cerere pentru acel produs.

Prin întrebarile 6 si 7 firma noastră doreşte să ştie disponibilitatea consumatorilor


de a plăti pentru un snowboard încorporat cu cameră video şi GPS pentru a putea stabili
preţul cel mai potrivit şi tot ce ţine de el pentru majoritatea persoanelor care ar fi dispuse
să achiziţioneze noul nostru produs;

Intrebarea 8: Care este venitul dumneavoastră lunar? este folosită pentru ca


firma noastră să îşi facă încă de la început o oarecare idee în ceea ce priveşte intervalul de
preţ pentru care ar putea opta să îl aleagă pentru noul produs.

Prin intrebarea 9 dorim să aflăm care este sursa de informare cel mai des utilizată.

Am realizat întrebările 10, 11, 12 dorind să identificăm consumatorii care fac parte
din cadrul grupului ţintă .

Operaţionalizarea (culegerea datelor)


Operatorii care au participat la această anchetă sunt: Arseni Roxana Elena, Bejan
Ema Iulia si Marian Vasilica .Culegerea datelor s-a desfăşurat în condiţii relative normale.

Chestionarele au fost completate prin intermediul internetului.

Eşantionul respondent care a fost ales pentru completarea chestionarului cuprinde


un număr de 40 de persoane.
Activități Resurse
Umane De timp Financiare
1.Căutarea 3 (fete) O zi
materialelor
2.Transport 3 30 min 0(deținem abonamente)
3.Conceperea 3 1h
chestionarelor
4.Printarea 1 10 min 8 lei
chestionarelor
5.Culegererea 1h30min
datelor
6.Prelucrarea 3 O zi
datelor
7.Printarea 1 10min 15 lei
materialelor
8.Apă, cafea, etc. 3 5min 15 lei
9.Total 2 zile3h25min 38 lei

Rezultatele cercetării
1. Sunteți adeptul sporturilor de iarnă?

4
DA
NU

96
2 Ce sport de iarnă practicaţi ?

Ski
27%

Snowboard
Patinaj 60%
13%

3. Dispuneți de un snowboard sau îl inchiriați?

cumpăr, 32%

închiriez, 68%

4 De unde ați achiziționat snowboard – ul?

0
14%

magazine de specialitate
internet
86% altele
5. Ce părere aveți despre noul snowboard cu cameră video și GPS inclus?

10%

31% o părere foarte bună


59% o părere bună
o părere mai puțin bună

6. Care este probabilitatea ca dumneavoastră să achiziționați un snowboard cu cameră


video și GPS inclus, la prețul cuprins între 400 – 600 RON?

8% 10%

foarte mare
36%
mare
46% mică
foarte mică

7. Pe o scară de la 1 – 4 indicați importanța pe care o acordați următoarelor elemente la


un snowboard:

Pret
foarte important - 4 13%

important - 3 67%

puțin important - 2 18%

nesemnificativ - 1 2%
calitate
foarte important 82%

important 15%

puțin important 0

nesemnificativ 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

marcă

foarte important 18%

important 38%

puțin important 34%

nesemnificativ 10%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Design

foarte important - 4 44%

important - 3 31%

puțin important - 2 21%

nesemnificativ - 1 4%
8. Care este venitul dumneavoastra lunar?

8%

35% < 400 Ron


25%
401 - 500 Ron
501 - 1000 Ron
> 1000 Ron

32%

9 De unde vă informaţi atunci când doriţi


să achiziţionaţi un snowboard ?
3%

5%

Internet
Prieteni / Rude
TV / Radio

93%
10. În ce interval de vârstă vă încadraţi ?
3%

17 - 25 ani
> 25 ani

97%

11 Care este sexul dumneavoastră ?


Feminin Masculin

48%
52%

12. In ce mediu loicuiti?

20%

Urban
Rural

80%
1. După ce am prelucrat datele se observă faptul că 4 % din cei intervievați nu sunt
adepții sporturilor de iarnă , iar restul de 96 % sunt interesați de aceste sporturi.
2. În urma prelucrării datelor se observă că 60 % practică snowboardingul, 27 %
skiatul și restul de 13 % alte sporturi ( sanie, patinaj, etc. ) ceea ce face ca
produsului nostru să – i crească șansele de vânzare.
3. În ceea ce privește procentajul persoanelor care cumpără snowboarduri acesta este
de 32 % , restul de 68 % îl închiriază .
4. Referindu – ne la locul de unde achiziționează snowboardul 86 % dintre persoane
au afirmat că magazinele de specialitate sunt locurile de unde cumpără acest
produs , iar restul de 14 % fac comenzi online .
5. În ceea ce privește opinia acestora în legătură cu noul tip de snowboard ,59 %
dintre peersoane au afirmat că au o părere foarte bună, 31 % au o părere bună iar
restul de 10 % au o părere mai puțin bună, ceea ce ne oferă încredere pentru a
lansa cât mai repede acest produs.
6. Referindu – ne la probabilitatea ca aceștia să achiziționeze acest produs 10 % au
afirmat că există o probabilitate foarte mare , 46 % au afirmat că există o
probabilitate mare, 36 % susțin că există o probabilitate mică iar restul de 8 % sunt
de părere că există o probabilitate foarte mică .
7. Pentru preț 13 % au afirmat că este foarte important în luarea deciziei de
cumpărare a acestui produs, 67 % susțin că este important acest aspect, pentru 18
% dintre aceștia este puțin important și pentru restul de 2 % este nesemnificativ.
În ceea ce privește calitatea produsului 82 % sunt de părere că este foarte
important acest aspect, 15 % consideră că este important, iar pentru restul de 3 %
este nesemnificativ acest aspect.
În privința mărcii pentru 38% dintre persoane este important acest aspect, 18 %
consideră că este foarte important , pentru 34 % este puțin important și pentru 10
% dintre persoane este nesemnificativ.
Cât despre design 44 % dintre persoane susțin că este foarte important acest
aspect, pentru 31 % este important, 21 % au afirmat că este puțin important acest
aspect iar pentru restul de 4 % este nesemnificativ.
8. Referindu – ne la venit 35 % au afirmat că au un venit mai mic de 400 ron, 32 %
au un venit cuprins între 401 – 500 ron, 25 % între 501 – 1000 ron , iar restul de 8
% susțin că au un venit mai mare de 1000 ron.
9. Atunci când vine vorba de modul prin care persoanele se informează despre
achiziționarea snowboardului , 92 % au afirmat că folosesc internetul ca mijloc de
informare, 5 % se bazează pe prieteni / rude, iar restul de 3 % de la tv/ radio.
10. Dintre cele 40 de persoane care au luat parte la chestionar , 97 % au vârsta
cuprinsă între 17 și 25 de ani , iar restul de 3 % au vârsta mai mare de 25 de ani.
11. În ceea ce privește sexul persoanelor chestionate 48 % sunt bărbați , iar restul de
52 % sunt femei.
12. Cu privire la mediul din care provin 80 % dintre persoane locuiesc în mediul urban
iar restul de 20 % în mediul rural.