Sunteți pe pagina 1din 12

Student : Vlad Ancuta

Grupa 50680

Tema de control 1

Să se rezolve problemele de mai jos:

1. Într-o secţie de prelucrǎri mecanice sunt instalate 6 utilaje omogene tehnologic.


Pe un utilaj sunt programate anual 300 ore de reparaţii.Programul de lucru al secţiei
este de 5 zile pe sǎptǎmânǎ, într-un schimb de lucru, durata unui schimb fiind de 10
ore. Norma tehnicǎ de timp pentru execuţia produsului A este de 8 ore/produs.
Producţia programatǎ anual a se realiza în aceastǎ secţie este de 2500 produse A.
Sǎ se determine capacitatea de producţie a secţiei şi gradul de utilizare al
acesteia în funcţie de producţia programatǎ a se realiza.
Comentaţi rezultatul şi luaţi o decizie.

Rezolvare:
mi = 6 utilaje
tr =300 h/an
ze =5 zile/ saptamana
ns = 1 schimb lucru
ds = 10 ore
nt = 8 h/produs
Qp =2500 produse

Cps = ?
KCps =?
Student : Vlad Ancuta
Grupa 50680

tdi
Cpi =
nt
Cps = ni x Cp
tdi = ze x ns x ds x (1 − ia) − tr
ze/ an = 5 x 50 = 250
tdi = 250 x 1 x 10 x 0.9 -300 = 1950 h/ an – un utilaj
1950
Cpi = = 243.75 => Cps = 243.75 x 6 = 1462.5
8
Qp 2500
Kps = x 100 = x 100 = 170%
Cps 243.75

Kps > 100%, deci trebuie marita capacitatea de productie.

2. Într-o secţie de producţie sunt 8 instalaţii cu funcţionare continuǎ. Pentru o


instalaţie sunt prevǎzute anual 400ore pentru reparaţii. Norma tehnicǎ de utilizare
intensivǎ a unei instalaţii este de 30 Kg/m3/orǎ. 6 instalaţii au volumul de de 8 m3 şi
2 instalaţii de 6 m3 Producţia programatǎ anual a se realiza în aceastǎ secţie este de
10000 t.
Sǎ se determine capacitatea de producţie a secţiei pentru produsul A şi gradul de
utilizare al acesteia în funcţie de producţia programatǎ a se realiza.
Comentaţi rezultatul şi luaţi o decizie

Rezolvare :

m1 = 6 instalatii

v1 =8 m3

m2 = 2 instalatii

v2 = 6 m3
Student : Vlad Ancuta
Grupa 50680

tr = 400 h/an

Qp = 10 000 T/ an

Np = 30 kg/ ora/ m3

Cps = ?

Kcps =?

Cps =Cp1 +Cp2

Cp1 = m1 x np x tdi x v1

Cp2 = m2 x np x tdi x v2

tdi = tc / an – tr

tc /an = 365 x 24 = 8760

tdi = 8760 -400 = 8360

Cp1 = 30 x 8360 x 8 x 6 = 12 038 400

Cp2 = 30 x 8360 x 6 x 2 = 3 009 600

Cp1 = 12 038.4 to/an

Cp2 = 3 009.6 to/an

Cps = Cp1 + Cp2 = 15 048 to/an


Qp 10 000
Kcps = 𝑥 100 = 𝑥 100 = 66.4%
Cps 15 048

KCps < 100% , trebuie comparat cu pragul de rentabilitate


Student : Vlad Ancuta
Grupa 50680

Tema de control 2

Să se rezolve problema de mai jos.

O secție de producție dispune de 21 de mașini grupate după criteriul tehnologic, din


care 10 mașini realizează prima operație tehnologică, 7 mașini realizează a doua operație
tehnologică și 4 mașini realizează cea de a treia operație tehnologică .

Ȋn cadrul secției s-a stabilit un plan de producție constȃnd din patru tipuri de produse
A, B, C, D ce pot fi realizate pe cele trei grupe de mașini. Cantitățile programate anual din
fiecare tip de produs și normele tehnice de timp pentru fiecare operație tehnologică sunt
prezentate ȋn tabel :
Norma de timp Cantitatea Norma de timp Norma de timp Norma de timp
programată pentru operația 1 pentru operația 2 pentru operația 3
Produse [Produse/an] [min/produs] [min/produs] [min/produs]
A 1500 150 90 50
B 800 400 200 150
C 1700 200 100 120
D 2000 250 120 110

Să se elaboreze planul de ȋncărcare pe cele trei grupe de mașini, știind că secția


lucrează ȋntr-un singur schimb de lucru cu durata de 8 ore, reparațiile anuale prevăzute
sunt de 30 ore/mașină, se lucrează 5 zile pe săptămȃnă, procentul maxim admisibil al
ȋntreruperilor accidentale este de 0,1.

Rezolvare:

Qa = 1500 prod / an

Qb = 800 prod / an
Student : Vlad Ancuta
Grupa 50680

Qc = 1700 prod / an

Qd = 2000 prod / an

N1 = 10 masini

N2 = 7 masini

N3 = 4 masini

Ns = 1 schimb

Ds = 8 h

Tr = 30 h / masina

Zl = 5 zile

Ia = 0,1

1.

Nt1 = Nt1a * Qa + Nt1b * Qb + Nt1c * Qc + Nt1d * Qd

= 150 * 1500 + 400 * 800 +200 * 1700 + 250 * 2000

= 1385000 min

≈ 23084 h pentru Grupa 1 de masini

Nt2 = Nt2a * Qa + Nt2b * Qb + Nt2c * Qc + Nt2d * Qd

= 90 * 1500 + 200 * 800 + 100 * 1700 + 120 * 2000

= 705000 min

≈ 11750 h pentru Grupa 2 de masini

Nt3 = Nt3a * Qa + Nt3b * Qb + Nt3c * Qc + Nt3d * Qd


Student : Vlad Ancuta
Grupa 50680

= 50 * 1500 + 150 * 800 + 120 * 1700 + 110 * 2000

= 619000 min

≈ 10317 h pentru Grupa 3 de masini

2.

Td = N * Tdi

Tdi = Zl * Ns * Ds * (1-Ia) – Tr

Tdi = 250 * 1 * 8 * (1-0.1) – 30

Tdi = 1770 h / an / masina

Td1 = 10 * 1770 = 17700 h disponibile pentru G1

Td2 = 7 * 1770 = 12390 h disponibile pentru G2

Td3 = 4 * 1770 = 7080 h disponibile pentru G3

3.

Et1 = 17700 – 23084 = - 5384 deficit in G1

Et2 = 12390 – 11750 = 640 excedent in G2

Et3 = 7080 – 10317 = -3237 deficit in G3

4.

Emg1 = -5383 / 1770 ≈ 3 masini deficit in G1

Emg2 = 640 / 1770 ≈ 1 masina excedent in G2

Emg3 = -3236 / 1770 ≈ 2 masini deficit in G3


Student : Vlad Ancuta
Grupa 50680

Concluzie: Grupa 2 este singura grupa de masini care realizeaza profit.

Tema de control 3

Pentru o linie de producţie în flux se cunosc:


 prelucrarea produselor pe bandǎ se face la un numǎr de 6 operaţii tehnologice cu
duratele:
t1 = 8 min; t2 = 12 min; t3 = 4 min; t4 = 4 min; t5 = 12 min ;t6 = 8min.
 regimul de lucru din întreprindere este de 2 schimburi a 8 ore/schimb, pe fiecare
schimb se fac douǎ opriri a câte 15 min. , reparaţiile programate reprezintǎ 5% din
fondul nominal de timp
1. Sǎ se determine necesarul total de locuri de muncǎ.
2. Ce program de producţie anual vǎ puteţi asuma ?
3. Reprezentaţi grafic modul de sincronizare a operaţiilor tehnologice.

nt1 = 8 min
nt2 = 12 min
nt3 = 4 min
nt4 = 4 min
nt5 = 12 min
nt6 = 8 min
Student : Vlad Ancuta
Grupa 50680

ng = 2 schimburi
ds = 8 h – 30 min = 7.5 h / schimb lucru
tr = 5% timp nominal

Cde = ?
Nr posture =?
Q anual = ?

𝑛𝑡1 8
m1 = = = 2 posturi op. 1
𝑐𝑑𝑒 4
𝑛𝑡2 12
m2 = = = 3 posturi op.2
𝑐𝑑𝑒 4
4
m3 = = 1 post op.3
4
4
m4 = = 1 post op.4
4
12
m5 = = 3 post op.5
4
8
m6 = = 2 post op.6
4

Nr posturi = 12

𝑡𝑜 𝑎𝑛
Q anual =
𝑐𝑑𝑒
Student : Vlad Ancuta
Grupa 50680

5
To an = T nom – tr = 3375 - x 3375 = 3375 -168.75 = 3206.25
100
T nom / an = zile lucratoare / an x schimb lucru x durata ( i- 1)
250 x 2 x 7.5 x 0.9 = 3375 ore/ an
Student : Vlad Ancuta
Grupa 50680

Tema de control 4

1. Răspundeți pe scurt la următoarele ȋntrebări:

Definiţi conceptele : costuri directe şi costuri indirecte.


Care sunt articolele de calculaţie din componenţa costului de producţie ?
Care sunt elementele de cheltuieli primare ?

Costuri directe
În grupa cheltuielilor directe intră acele cheltuieli care se pot
identifica şi repartiza direct pe unitatea de produs.
Potrivit nomenclatorului de cheltuieli pe articole de calculaţie, din
această grupă fac parte :
 cheltuieli cu materii prime şi materiale directe ;
 cheltuieli de transport, aprovizionare ;
 materiale recuperabile şi refolosibile (se scad) ;
 salarii directe (cheltuieli cu manopera personalului direct productiv).

Costuri indirecte
In grupa cheltuielilor indirecte se cuprind acelea care nu se pot repartiza in
mod direct pe unitatea de produs, folosindu-se pentru aceasta anumite chei de
repartitie.
Din randul acestor cheltuieli fac parte urmatoarele:
 cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajului;
 cheltuieli generale ale sectiei;
 cheltuieli generale ale intreprinderii.

Articolele de calculaţie din componenţa costului de producţie


Student : Vlad Ancuta
Grupa 50680

Se considera articole de calculatie, urmatoarele categorii de costuri:


 Costul materiilor prime si materialelor directe din care se scade
valoarea materialelor recuperabile si refolosibile;
 Salariile personlalului direct productiv;
 Cheltuielile cu intretinerea si functionarea utilajelor;
 Cheltuielile generale ale sectiilor de productie;
 Cheltuielile generale ale intreprinderii;
 Pierderi din rebuturi;
 Cheltuieli de desfacere.

Elementele de cheltuieli primare


Se considera elemente de cheltuieli primare, urmatoarele categorii de
costuri:
1. Cheltuieli materiale:
o Consumurile de materii prime;
o Materiale;
o Combustibil;
o Energie si apa;
o Amortizarea mijloacelor fixe;
o Cheltuielile cu reparatiile capitale cu reparatiile curente;
o Alte servicii si lucrari cu character industrial executate de terti,
necesare realizarii productiei.

2. Cheltuieli cu personalul
o Cheltuielile cu salariile tarifare ale intregului personal al
intreprinderii:
o Prime;
o Indemnizatii;
o Sporuri;
o Contributia la asigurarile si protectia sociala;
o Cheltuieli pentru expertise tehnice si contabile;
o Cheltuieli pentru asistenta tehnica.

3. Impozite, taxe si alte cheltuieli


o Impozite pe cladiri
o Taxe si alte cheltuieli care nu au putut fi incluse in pozitiile de
cheltuieli anterioare.
Student : Vlad Ancuta
Grupa 50680

La aceasta grupa se vor mai include, de exemplu, dobanzile bancare, primele


de asigurare si alte cheltuieli.