Sunteți pe pagina 1din 8

ANUL XVI. - VINERI 1 MARTIE 1891.

MONITORUL COMUNAL AL

PRIMARIEI BUCURESCI
ABONAMENTUL ANUNCIURI
Pe an Linia de 30 litere 30
Pe an 10 InsertiunT si

AdministrAia : No. 12.

: Caimata, Amza, Popa-Rusu, Sf. Ion Silivestru


Convocare. - Procese-verbale de din a proprie- localul comunale C. A. Rosetti din
pe diferite strade. strada Clementel.
din suburbiele :
Ghencea, Archimandritu, Spirea-Veche, Biserica-Albd, Spi-
rea-Noud. Sf. Sf. Elefterie, Sf.
PRIMARIA COMUNEI BUCURESCI Gorgani, Sf. Constantin, Popa-Tatu,
Sf. Nicolae-Dusumea, Schitu-Mägureanu,
CONVOCARE Manea-Brutaru,
localul somunale I. Genilie de pe strada
In temeiul Decret cu No. 142 din 21 a. Stirbey-Vodd (cuibu cu
Em. Protopopescu-Pake, primarul Bucu- IV compusä din suburbiele : Popescu,
resci, convocdm pe alegtori colegiuluI de Sfta Ecaterina, Sf. Spiridon, Slobozia,
Senat din judetul pe listele electorale formate Flämanda, Manu-Cavafu, Radu-Vod6,
pentru anul curent, ca se adune de 10 Martie Dobrotésa, Cardmidarii-de-Jos, Apostol,
ora 9 de diminétd, In localele mai jos arètate, spre Staicu, Orasul pläsile din judetul
a alege un senator Gr. Alexandrescu, localul comunale Enächitä
din din calea (Maidanul dulapulul).
Alegtorii acestui colegi, cinci sectiuni, vor V din suburbiele : Mantulésa, Sf.
vota in modul : Stefan, Popa-Nan, Popa-Sóre, NegustorI,
Sectiunea din suburbiele : Dómna-BdIasa, Vergu, Oborul-Vechi, Hagiu, Pantelimon,
Sf. Dumitru, Sf. Ion, Curtea-Veche, Bis. Delea-Veche, Udricani, Ceaus-Radu, Olteni, Delea-
Rsvan, Coltea, Sf. Isvorul,
Herea, Sf. Nicolae Sf. Gheorghe Popa- de Constantin Bozianu, din
Boteanu, Bis. Ene Sf. Vineri, strada Parfumul.
ospelulul comunal din strada Primar, Em. Protopopescu-Pake
unde este biuroul central.
compusä din suburbiele : Ci§meaua, Icóna, Secretar-general,
Batistea, Sf. Vasile, Sf. Visarion, Popa-Cosma, Popa-Chitu, No. 2750 1891, Februarie
Pitar-Mosu, OtetarT,

Procese-Verbale de noua
Proces-Verbal
In urma comunal din 28 Numele Pronumele Numele Pronumele
Proprietarulul presupus ProprietaruluT
Octombre 1889, a se numerota pro o
din s'a procedat- Denumirea Denumirea
19 1891 la numerotatia
Basarab, colórea verde, inlocuindu-se numerile
vechi prin cum se vede din tablou 1 Teodor Cutarida 1 10 Christea Radu 10
2 Proprietatea Statulul 2 11 Tudor 11
de jos. 3 Tudor 11 3 12 Petrache Tänäsescu 12
Tabloul coprinde No. de ordine al proprie- 4 R. 4 13 Lambru Niculescu 13
numele pronumele proprietarulu 11 5 14 Dumitru 14
denumirea
6 Vasile Radu 6 15 Ion Voinea 15
presupus No. 7 Costache 7 16 Vasile 10 16
ce purta proprietatea No. co- 8 Tudor Fuci
res noii numerotatiunT. 9 Niculae P. Moldoveanu - 8
9
17
18
Costache Marinescu.
Ana
17
18

www.dacoromanica.ro
MONITORUL

Numele Pronumele Numele Pronumele Numele Pronumele


Proprietarule presupus presupus

Denumirea Denumirea proprietäte Denumirea

19 Regia Mon. Tutunurilor 19 98 Cojocaru 22 98 177 Lina 102 194


20 Alexandra Vduva 20 99 Niculae 17 99 178 Tudor Nica 104 196
21 Marghióla N. Cgplescu 21 100 Mate Vasile 24 100 179 Gheorghe CIlinescu 106 198
22 Preotul Stan Stefan 22 101 Emanoil 19 101 180 Economescu 108 200
23 Hagi Anghel Lungu 23 102 Ion 26 102 181 Salomia Ion 110 202
24 R. Lesel 24 103 Emanoil 19 103 182 Ion 112 204
Dumitru Georgescu 25 104 28 104 183 Adam Niculae 114 206
26 Costache Stinescu . 105 37 105 184 Pavel Ton 116 208
27 & Durer 27 106 Petre 28 106 185 Grigore Marinescu 210
28 28 107 Paraschiv Radu 47 107 186 Ion Mucescu 120 212
29 & Durer 29 108 30 108 187 Niculae Mácelaru 122 214
30 Stänescu 30 109 Gheorghe Niculae 109 188 Morärescu 158 216
31 Guilom 31 110 Nae 32 110 189 §tefan Morkrescu 158 218
32 Georgescu 111 C. Apostolescu '63 111 190 Nae Niculescu 160 220
33 Proprietatea Statule 33 112 Alecu Preda 32 112 191 Niculae Adhimescu 160 222
34 NiSu 34 113 C. Apostolescu 63 113 192 Fotea 162 224
35 C. 35 114 Niculae Ion 32 114 193 Fotea Popazolu 162 b. 226
36 Stamata Vduva 36 115 Neagoe 53 194 Fotea Popazolu 228
37 Botezatu 37 116 Véduva 34 116 Schtreinfeld 164 230
38 Sanda Gh. Alexandru 38 117 Anica Tezedesch 117 196 Dumitru Vasiliu 166 232
39 beef Flasch 39 118 Marin 36 118 197 Costache Roeiu 168 234
40 Circiumaru 40 119 Ion Niculescu 57 119 198 M-me Voiculescu 170 236
41 Niculae Toni 41 120 Arghir 38 120 199 Safts. Anastasiu 170 238
42 Gheorghe 42 121 Matache Grigoresçu 59 121 200 Mihalache Vasiliu 172 240
43 Vasile Dorca 43 122 Dinu 40 122
44 Nica 44 123 losif Niculae 61 123
45 Costache 124 Dumitru 42 124 Proces-Verbal.
46 E. Luther 46 125 Leanca Giliceanca 63 125 In unna Consiliule Comunal din
47 Costache Stänescu 47 126 Dumitru 42 bis 126 28 1889, a se numerota-
48 Nica 48 127 Lazár Grigorescu 65 127
49 128 Maria Vasile 44 128
din noe, s'a pro-
49 cedat In 2, 4 5 9
Sanda Dum. Vduva 50 129 Tache 77 129
130 Martin rotaiia Dorobantilor, colórea
51 Radu Mihai 3 51 46 130
52 131 Dumitru Grigorescu 77 131
locumdu-se numerile prin noul, dup
52 Costache Mateescu se vede din tabloul de jos.
Marin Radu 5 53 132 Ion 48 132
133 Tinca Grigorescu 79 133
Tabloul coprinde No. de ordine al proprie-
54 Prop. Bis. Sf. 54 numele pronumele proprietarule
Dobre 7 134 Marin Gheorghe 50 134
135 Niculescu 81 135
presupus sau denumirea No.
Dumitru Georgescu ce purta proprietatea No. cores-
57 Apostol Niculae 9 57 136 Tudorache Dinescu 136
numerotatiunt
58 nica Dráguein 58 137 Vasile 83 137
Vasile Dumitrescu 9 bis 138 Mihe Gheorghevid 54 138
60 Nieulae 60 139 Proprietatea Comune 139
61 11 61 140 Niculae Arghiropol 56 140 Numele Pronumele
Anghel Proprietarule presupus
62 Marisa Grigorescu 62 141 §tefan 91 141
63 Dumitrescu 11 63 142 Anica 58 142
64 64 143 Tudorache 93 143 Denumirea
65 Ion Antoniu 13 144 §erban Deleanu 60 144
66 Dumitru Georgescu 66 145 Ion Cioeandor 100 145
67 Elena Simion 67 146 Barbu 62 146 1 Viran 1
68 Florea 68 147 Dumitru Sterie 101 147 2 Proprietatea Bis. Albe 2
69 69 148 Mihe Veres 62 148 3 Bolones 3
70 70 149 Avram 101 149 4 Grädieteanu 4
71 Hagianoff 71 150 Costache Constantinescu 64 150 5 Corpentier 3 5
72 Radu Marin 72 151 Pavel Leonte 99 151 6 Rahoveanu 4 6
73 Mitulescu 27 73 152 Gheorghe Stavri 66 152 7 Al. Lahovari 5 7
74 Niculae Emanoil 74 Spitalul Militar 99 153 8 Popovici 6 8
75 Dumitrescu 29 75 154 Gheorghe Niculae 66 154 9 7 9
76 Costache 2 76 Spitalul Maternitate 155 10 M-me Bräiloiu 6 bis 10
77 Dumitru Ion 31 77 156 Alecsandru Tudor 68 156 11 Cezianu 9 11
78 Costache 2 78 157 Nae Vasilescu 157 12 M-me Romanof 8 12
79 Dumitru Ion 29 79 158 §tefan Cismaru 70 158 13 Dr. Istrati 13
80 Ochet 4 80 159 Proprietatea Statule 159 14 Filcoianu 10 14
81 Vasile Christea 27 81 160 70 160 Teodorescu 13 15
82 Zinca Vasile Vduva 6 82 161 Catibal 72 162 16 Cariagdi 12 16
83 Pandele Dinu 25 83 162 Marin Tache 74 164 17 Teodorescu 13 bis 17
84 Niculae Negoescu 12 84 163 76 166 18 Cariagdi 18
Tudor Niculae 85 164 Popa 78 168 19 Viran 19
86 Gheorghe Ion 14 86 165 Marisa Popescu 80 170 20 Cariagdi 14 20
87 Catrina Radu 35 87 166 Ion Istrate 82 172 21 Georg escu 15 21
88 Ni Nedelcu 14 88 167 Filip Vintilá 84 174 22 Cariagdi 14 22
89 Mihe Petre 35 89 168 86 176 23 M-me M. Predescu 17 23
90 Georgescu 16 90 169 Ion 88 178 24 16 24
91 Marin 91 170 Ion 90 180 M. Predescu 19 25
92 Cap de fer 18 92 171 Dumitru Sterie 92 182 26 Chinoxki 16 26
93 Marin Dumitrescu 75 93 172 Marin 94 184 27 Marinescu 21. 27
94 Niculae Tudor 20 94 173 Anica Dumitru 96 186 28 18 28
95 Tudorache Dinescu 73 95 174 98 188 29 Viran 29
96 AndreI Scribel 20 bis 96 Eremia Bellu 98 190 30 M. 20 30
97 Anica Gheorghe duva 97 176 Barbu Andreescu 100 192 31 Teodor 25 31

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 89

Numele Pronumele Numele Pronumele Numele Pronumele


ProprietaruluT presupus ProprietaruluI presupus ProprietaruluY presupus
o sail
Denumirea Denumirea proprietäte Denumirea proprietitei

32 M. 20 32 111 G. Ion 111 L. Apostol 51 12


33 D. 27 33 112 Alecsandru 88 112 13 Bremner 64 13
34 M-me Brätianu 22 34 113 G. I. Popescu 101 113 14 Rovitz 49 14
35 Viran 35 114 Nitä Tufan 90 114 15 Elena 15
36 M-me Brätianu 22 36 115 Zamfirescu 103 115 16 Jean Velean 47 16
37 M-me Poenaru 33 37 116 E. Massaciu 90 bis 116 17 Dinu Tatu 60 17
38 Gr. Manu 24 38 117 Adolf Harman 105 117 18 Teodorici 18
39 Petrache lu 35 39 118 R. 92 118 19 Dinu 60 19
40 M-me 28 40 119 Ion Priboianu 107 119 20 Ghitä 43 20
41 M-me Petrescu 37 41 120 C. 94 bis 120 21 Belianu 58 21
42 Haiman 30 42 121 109 121 22 Bucur 41 22
43 D-r Turbure 39 43 N. Andreiu 94 122 23 Teodorescu 23
44 32 44 123 C. 111 123 24 Bucur 24
45 Marescu 41 45 124 Asilul Slätineanu 124 25 S. 56
46 Lizärescu 32 46 125 Gheorghiu 113 125 26 Leanca Vduva 26
47 Viran 47 126 A. Sävulescu 126 27 G. Petroni 54 27
48 P. 34 48 127 N. Georgiu 113 bis 127 28 Leanca 1. Grosea 37 28
49 Viran 49 Constantinescu 100 128 29 Criciunescu 52 29
128
50 Märgäriteseu 36 50 129 B. M. Gherasi 115 129 30 Bucur 30
51 Colonel Niculescu 45 51 130 Major Räsianu 130 31 S. P. 52 31
52 Popescu 38 52 131 B. M. Gherasi 117 131 I. Stancu 32
53 M. Popescu 49 53 132 132 33 Andre Oprea 50 33
54 Colonel Limotescu 40 54 133 B. M. Gherasi 119 133 34 I. 48
55 Colonel Popescu 51 55 134 104 134 35 Societatea Tramways 37
56 Alecsandrescu 42 56 B. M. Gherasi 135 36 Dobre Stanciu 9 39
135
Viran 57 136 Carp 136 37 Dobre Stan ciu 9 41
58 L Constantinescu 58 137 C. 121 137
59 A. 55 59 138 Colonel Carp 102 138
60 A. Tänäsescu 44 60 139 S. 123 139 Proces-Verbal.
61 M-me 57 61 140 Petrescu 106 140
62 Sändulescu 62 141 Stancu Päun 123 bis 141
In Comunal din
63 T. Cipitanovici 59 63 142 P. Petrescu 108 142
64 Sändulescu 64 143 Urmuzescu 143 28 1889, a se numerota
I. 61 65 144 N. 110 144 din nou täblite noul, s'a pro-
66 Sändulescu 48 66 145 Slätinescu 127 145 In 9 1891 la numerotatia
67 St. Dinescu 63 67 146 Ion 112 146
68 Bunescu 68 147 147 Strade Putu de Piaträ, colórea galbená,
69 Sultana Batcoveanu 67 69 148 Trifu 133 149 cuindu-se noui, dup
70 54 70 149 C. Elefterescu 135 se vede din tabloul de jos.
71 C. Budi§teanu 69 71 150 C. Elefterescu 153 No. de ordine al pro-
72 Riduleanu 56 72 151 P. 137 155
73 T. Popescu 71 73 152 Anica 130 157 prietitilor, nwnele promunele proprietaru-
74 Räduleanu 58 74 153 Nae 130 159 presupus sau denumirea proprietätei, No
75 E. Drosu 73 75 154 Slave 161 ce purta proprietatea No.
76 Alexandrescu 60 76 respungtor numerotatiunt
77 Chiru 77
Proces-Verbal
78 E. 62 78
79 Petrescu 77 79 In urma Consiliulul Comunal din Numele Pronumele
80 E. 64 80 28 Octombre 1889, urmand a se numerota
81 D. Constantinescu 79 81 presupus
prietätile din ablite noi, s'a procedat
82 D. Grigore 66 82 in 9 1891 la numerotatia
83 79 83 Denumirea proprietäteT
Clopotaru nofi, colórea
84 G. Dogaru 84 numerile prin dup se vede
85 I. 81 85 din tabloul de ma! jos.
86 Rädulescu 86 Tabloul coprinde No de ordine al proprie- Dumitru Gherman
87 I. Cocioianu 83 87 pronumele proprietaruluI 2 Gr. Cantacuzino 2
numele 3 3
88 68 88 presupus sau denumirea No.
89 G. Dumitrescu 89 4 R. 2 4
I. Codoianu 90
ce purta proprietatea No. non 5 L. Davidescu 5
90 noii numerotatiunt
91 G. Dumitrescu 85 bis 91 6 R. Vernescu 5 6
92 N. Otopeanu 72 92 7 C. Duro 4 '7
93 85 93 8 Bolintineanu 5 8
94 N. Otopeanu 94 Numele Pronumele 9 I. 5 9
95 Popescu 95 ProprietaruluT presupus 10 N. 6 10
96 Paladi 96 L Popescu
97 M. Lahovari 87 97 Denumirea proprietäte 12 N. 8 12
98 Frati 76 98 13 A. G. Cociu .13
99 R. lonescu 91 99 14 10 14
100 Nae Apostolescu 78 100 Teodor Niculau 1 15 Matak 15
101 R. lonescu 93 101 2 viran 2 16 Carol Ghintz 12 16
102 Nae Apostolescu 80 102 3 Maria Niculau 3 17
103 A. 1. 103 4 Morirescu 59 4 18 Carol Stimitz 18
104 Dinescu 82 104 5 C. Stefineseu 68 19 C. Ion 13 19
105 A. Dumitru 95 105 6 R. Niculescu 57 6 20 I. Georgescu 14 20
106 A. 84 106 7 Mira bis 7 21 §tefan 5 21
107 L. Brätescu 97 107 8 E. 55 8 22 16 22
108 Sevastita Zisu 86 108 9 G. Lerifu 66 9 23 L. Apostol 7 23
109 N. 99 109 10 L. Apostol 10 24 Pite§teanu 24
110 Sevastita Zisu 86 110 11 M-me Moldoveanu 54 11 25 Iulius 11 25

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL

Proces-Verbal
Numele Pronumele Numele pronumele
In votulul Comunal din ProprietaruluI presupus Proprietarule presupus
28 Octombre 1889, a se numerota pro-
din noul, s'a pro- Denumirea Denumirea
cedat 10 1891 la
strade Poverne, colórea de Galben,
cuindu-se numerile vechl prin noI, dupa cum 1 E. Hristea Anghelescu
se v3de din tabloul de mal jos. 2 Nedelea 5 2 2 N
Tabloul coprinde No. de ordine proprie- Niculae Märculetu 2 3 A. Zanfirescu
numele pronumele proprietarule 4 Vduva 4 Zac Hina
presupus denumirea No. 5 Christea
ce proprietatea No. 6 Dr. Vasilescu
respunOtor noiI numerotatiunl. 7 Dr. Vasilescu 7
Proces-Verbal 8 P. 8
a) 9 C. Staicovid 9
In unna votulul ConsiliuluT comunal din 28 10 10
Numele Pronumele Octombre 1889, urmând a se numerota pro- Pirvulescu 11
ProprietaruluT presupus din cu s'a procedat 12 M-me Bourgois 12
10
11 1891, la numerotatia 13 Parvulescu 13
Denumirea proprie Visarion, colórea galbenä, inlocuindu-se 14 Clrbunianu 12 14
numerile prin dupd se vede din 15 P. 13 15
tabloul de jos. 16 C. zoianu 14 16
Teodor Rosetti 1 Tabloul coprinde No. de ordine al proprie- 17 E. tefänescu 15 17
2 D. Adrian 2 pronumele proprietaruluI 18 G. Mihäilescu 16 18
3 T. Rosetti 3 presupus denumirea No. 19 B. 17 19
4 Stamatescu 4 ce purta proprietatea No. corespunztor 20 Dr. Andronescu 20
I. Petre 26 noiI numerotatil. 21 M. Zaharia 17 bis 21
6 Rosetti 6 22 V. Andreescu 22
7 C. Perticari 24 7 23 Tufan 21 23
8 29 24 Popa 20 24
9 Andre Haidu 22 9 Numele Pronumele 25 C. 25
10 A. 27 10 Proprietarule presupus 26 I. Duro 26 26
11 Tache Georgescu 20 11 27 C. 23 27
12 §tefan Vasler 25 12 Denumirea 28 E. Duro 28
13 Tache Georgescu 13 29 D. Popescu 25 29
14 §fefan Vasler 25 14 30 Elefterescu 30
15 M. Radu 15 1 C. 1 1 31 Maria Mihe 27 31
16 Cäpitan Plopu§oreanu 23 16 2 T. 2 2 32 N. Otopeanu 22 32
17 T. Baldovicl 20 17 3 Serbescu 3 3 33 ' Bica Teodorescu 31 33
18 Colonel Vasilescu 21 18 4 C. Corlova 4 4 34 Hie Cârciumaru 34
19 M. Georgescu 18 19 E. Pite§teanu 5 5 35 Teodorescu
20 Vasile Moga 19 20 6 C. Corlova 6 6 36 Mate Popescu 26 36
M. Gèorgescu 18 21 7 N. Constantinidi 7 7 37 Bica Teodorescu 28 38
22 Grusescu 15 22 8 I. 8 8 G. P. Colitey 40
23 Ion Barbu 16 23 9 General Angelescu 3 9
24 I. Gheorghe 14 24 10 I. 10 10
25 Amba 11 25 Colonel Ghidionescu 11 Proces-Verbal
26 N. Grecescu 13 26 12 I. 10 12
27 N. Grecescu 12 27 13 Colonel Ghidionescu In votulul Consiliule Comunal din
13
28 'Ana Buna 10 28 14 Protopopescu 12 14
28 Octombre 1889, urmând a se numerota
29 N. Grecescu 12 29 15 S. Mirilescu 15
din nofi s'a
15 cedat In 11, 13, 14, 16, 17 18
Carol 7 30 16 Protopopu I. Bädescu 12 bis 16
31 Ana Buna 10 31 17 E. Bratu 7 17
1891 la numerotatia Cale Rahove, colórea
32 Carol 18 N. Niculescu roqu verde, inlocuindu-se numerik
32 14 18
33 Ana Buna 33 19 M. Pitelteanu 9 19
prin noul, dup cum se vede din tabloul de
34 Visi 7 34 20 Elena Fotino jos.
16 20
35 Joita Toma 8 21 Cordea Tabloul No. de ordine proprie-
21 numele
Petrescu 9 36 22 Popovid 20 22 pronumele proprietaruluT
37 Smaranda Vduva 5 37 23 Cordea 11 23
presupus sa denumirea No.
38 Nae 6 38 24 Prop. Bisericel Visarion 24
ce purta proprietatea No.
E. Hristea 25 numerotatiue.
40
41
N. Ivan
Ridulescu
4
3
2
39
40
41
26
27
Ignittescu
Prop. Biserice Visarion
Dr.
-
11 bis

15
25
26
27
42 Marin Dumitru 42 28 Inst. Istrati 22 28 Numele Pronumele
43 Ridulescu 2 43 29 M. Constantinescu 17 29 Proprietarule presupus
44 Apostol Ion 44 30 G. Florea 24 30 0
31 E. Duro 31 Denumirea
32 Elefterescu 26 32
Proces-Verbal.
.Biserica Dómna
In votulul Consiliule Comunal din 28 2 'Palatul justitie 2
Proces-Verbal Maria Nirischer
Octombre 1889, a se numerota 7 3
din noul, s'a procedat 4 Predescu 14 4
In urma votule ConsiliuluT Comunal din 5 Maria Nirischer 9 5
10 1891 la numerotatia Stradel 28 Octombre 1889, a se numerota 6 Predescu 16 6
colórea galbenä, nume- proprietätile din s'a 7 Gheorghe Teodor 7
cedat 11 1891 la numerotatia 8
rile vechl prin noul, dup cum se vede din Teodorescu 18 8
strade Brutaru, colórea galbenä, inlocuindu-se 9 P. ro§u 13-15 9
tabloul de jos. .numerile prin noul, cum se vede 10 Elena 20 10
Tabloul coprinde No. de ordine al proprie- din tabloul de jos. 11 17 11
numele pronumele Tabloul coprinde No de ordine al pro- 12 F. Witting 22 12
presupus sau denumirea No. numele pronumele proprieta- 13 lancu Popovici veide
rule safi denumirea 14 Maria Mladoveanu ro§u
ce proprietatea No. corespunOtor No. ce purta proprietatea No.
2149 1143
15 T. Alexandrescu verde 21 15
numerotatiunt numerotatiunt F. Witing 26 16

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 91

le Pronumele
Proprietarulul presupus
Numele pronumele
presupus - Numele Pronumele
presupus
Denumirea Denumirea Denumirea
'

17 Biserica Sf. verde 17 96 Maria Ionitä 82 96 175 Smarandache Murgäsanu 195


18 Tarpo rosu 28 18 97 Constantin 111 97 176 Ganea 1 176
19 Teslau verde 31 19 98 Maria Henu 84 98 177 Marita 197 177
20 Elena rosu 30-32 20 99 123 99 178 Dumitru Constantinescu 178
21 Sf. verde 33 21 100 D. Sävescu 86 100 179 Constantin 199 179
22 rosu 34 22 101 125 101 180 138 180
23 Elefter. Georgescu verde 49 23 102 Nae Chiritescu 88 102 Preotul Constantin 201.
24 Al. Niculescu 36 24 103 127 103 182 Constantin 240 182
25 E. Georgescu 51 104 Vlädescu 90 104 183 Mihalache 203
26 Hagi Rädulescu 38 26 Cäpitan Balotescu 129 105 184 Bitä Ispiry 142
27 Zoe Alexandrescu 53 27 106 Gheorghe 92 106 185 viran 185
28 Anton 40 28 107 Ghitä 131 107 186 M. Pieleanu 142
29 Major Botescu 55 29 108 Marcu Constantinescu 94 108 187 viran
30 Anton Tänäsescu 42 30 109 Petrache 133 109 188 Preotul G. 144
31 Maria 57 31 110 96 110 189 Dumitrovid 207 189
32 Cäpitan Dumitrescu 32 111 Dumitrescu 133 111 . 190 Colonel N. Sebastian 146 190
33 Barbu Grijdänescu 59 33 112 Bosianu 98 112 M. 207 I 91
34 Cäpitan Popescu 42 34 113 Ghitä Dumitrescu 135 113 192 Ecaterina Antonoglu 148 192
Doctor Atanasovid 61 114 Dómna 100 114 193 Mitana R. Popa 209 193
36 44 36 115 Badea Mateeseu 137 115 194 viran 194
37
38
39
Doctor Atanasovid
Popescu
Dómna C. Anion
-
61

63
37
38
39
116
117
118
Nicolae Coliban
Ion M.
Catinca A. Romano
100 bis 116
139 117
102 118
195
196
197
Mitana R. Popa
viran
Neagu Potcovaru
209 195
196
209 bis 197
40 D. R. Cordescu 46 40 119 lóna Vduva 141 119 198 Viran 198
41 Dómna C. Anion (curte) 63 41 120 Färdsanu 104 120 199 Dumitrescu 209 bis 199
42 D. R. Condemn 46 42 121 Enache Simion 143 121 200 viran 200
43 Seminarul Nifon 43 122 Spitalul Militar 106 122 Costache 201
44
45
46
Pompilian
Dómna Cotadi
-bis 44
48
45
46
123
124
125 Petrache
Gheorghiu 143 123
108 124
143
202
203
204
Costache
Dambovid
(grädinä)
211
150
202
203
204
47 Costia Diinescu 67 47 126 126 Frosa 213. 205
48 Rosental 48 127 145 127 206 Marin N. 152 206
49 Costicä Dänescu 67 49 128 Abdulah 110 128 207 215 207
50 Rosental 50 129 Gheorghescu 147 129 208 Tache Constantinescu 208
51 Goga 69 51 130 Abdulah 110 209 Nitä Manolescu 209
52 Mostenitoril Lazar Ion 50 131 147 131 210 Ion Mate! 210
53 Valentineanu 71 53 132 Abdulah 112 132 211 Radu Stan 217 211
54 Al. viran) 54 133 R. Marcoviel 133 212 Dumitru N. 150 212
55 Lazär 73 55 134 Panait Stoenescu 114 213 Nitä Anghel 217 213
56 Alexandra 52 56 135 Paraschiva D. Gheorghiu 135 214 Ion Radu 158 214
57 Enache 75 57 136 Panait Stoenescu 114 136 215 Nicola I. Sobol 219 215
58 G. Giuvara 54 58 137 177 137 216 Florea Petre 216
59
60
Enache
Pompilian
Lisa Motreanu
viran)
75

77
- 59
60
61
138
139
140
Mändica
Gheorghe Nicolau
Dumitru
116 138
177 139
118 140
217
218
219
Tudora
Nae
Nae
221
160
223
217
218
219
62 Pompilian 58 62 141 P. Constantinescu 179 141 220 Petre 160 220
63 Lisa Motreanu 77 63 142 G. Nicolau 120 142 221 Costid Georgescu 225 221
64 Pompilian 60 64 143 181 143 222 Dinu Neagu 222
65 Marisa Paplica 79 65 144 Vasilica Ionescu 122 144 223 227 223
66 Pompilian 60 66 145 Ivan Stoiciu 185 224 Stan Andrei 162 224
67 Dumitru Stefänescu 81 67 146 Petrache Cäpitänescu 124 146 225 Dumitru 225 225
68 Pencu 62 68 147 Cojocaru 187 147 226 Preotul Stan Andrei 162 226
69 M. Cristu 83 69 148 Niculae I. Jianu 126 148 227 Stan Christea 227
70 Dumitru Teodor 70 149 Dumitrescu 185 149 228 Viran 228
71 Berta Veismann 85 71 150 Marin Popa 126 bis 150 229 229 229
72 Ferdinand 62 bis 72 151 Laptev viran) 151 230 Maria 170
Preotul Nestor 87 73 152 Dumitru 128 152 231 Constantin 231 231
74 Teodor 62 74 153 Laptev viran) 153 232 Preotul Chirinescu 170 232
75 D. 89 75 154 Petrescu 130 154 233 Stan 233 233
76 la Stirbóica 64 76 155 Laptev Viran) 155 234 Preotul G. Chiränescu 170 234
77 Ion 91 77 156 132 156 235 Cost. Stänescu 235 235
78 Vasile Zotu 66 78 157 Laptev viran) 157 236 Maria Vduva 172 236
Epitrop. Bis. Sf. Niculae 93 79 158 Vduva 132 158 237 Preoteasa Florea 237 237
80 Ivan Vera 68 80 159 Laptev viran) 159 238 Rada Ivanoviel 174 238
81 Elena Boränescu 95 81 160 Ion G. 134 160 239 Biserica Bärbätescu 239
82 Albu 70 82 161 Laptev 161 240 Preotul G. 176 240
83 Sub-locot. V. Epureanu 97 83 162 Ion D. Bobiceanu 136 162 241 Toma 241. 241
84 Petre Teodor 72 84 163 Laptev viran) 163 242 Dumitru Petrescu 176 242
85 Ion onescu 99 85 164 Stefan Anghel 136 164 243 Radu Ion 243 243
86 Desila 86 165 Laptev 165 244 Ion 178 244
87 Dumitru Costea 101 87 166 Albert 136 166 Petrescu 243 245
88 Tache 74 88 167 viran) 167 246 Ion
89 Dumitru I. Chisalicescu 103 89 168 Ghedela Lasnic 136 168 247 Pärintele G. 245 247
90 Smaranda Pascali 76 90 169 Ion viran) 169 248 Mate Dumitru 180 248
91 G. R. Marcovicl 105 91 170 Constantin Stänescu 136 170 249 Gältänaru
92 Petcu 78 92 171 Tudorache 193 171 250 Petre 182 250
93 Anastase G. 107 93 172 ilip Gheorghiu 136 172 251 Ganea 251
94 Pirintele 80 94 173 Tudorache 193 252 Stefan 182 252
95 Tudor Sóre 109 95 174 Albert Focseneanu 174 253 253

www.dacoromanica.ro
2 MONITORUL COVNAL

Tabloul No. de ordine al .proprie-


Numele Pronumele Numele Pronumele
numele pronumele propnetaruld
ProprietaruluY presupus ProprietaruluY presupus presupus denumirea proprietateY, No.
ce purta proprietatea No.
Denumirea Denumirea

Lambru 180 Numele Pronumele


333 Gheorghe Apostol 333 ProprietaruluT presupus
viran 255 334 Enache 334
viran 335 335
257 Vasile Ramniceanu 257 Radu Rizea Denumirea
336 336
Christea Tanase Taci 184 258 337 Gheorghe
Vasile 338 Marin Dumitrache
260 Orghidan . 186 260 339 Stefan 339 1 M. C. Sóre i
261 Mihalache 255 261 340 Lisaveta Petrescu 340 2 Dr. Vasilescu 2 2
262 Orghidan 186 262 341 Petre Ene 341 3 Hagop Hagidiun 3 3
263 267 263 342 Dobrita Vaduva 342 4 Cristian Veisteat 2 4
264 Orghidan (grading) 186 264 343 viran 343 5 Hagop 5
265 Mostenit. C-tin Gheorghe 265 Gheorghe 344 6 M. Mittermein 2 bis 6
266 Orghidan 188 266 345 viran 7 Vasil e 5 7
267 M. Ursu 267 346 346 8 4 8
268 Orghidan 190 268 347 viran 347 9 C. Vasileseu 9
269 Niculina Dumitru 269 348 348 10 Trifan 4 10
270 D. Stefanopol (grading) 192 349 Alecu Panait 297 349 11 V. Alecu 9 11
271 Costache 263 271 350 Constantin 350 12 I. Doicescu 12 12
272 D. Stefanopol 192 272 Penciu 299 351 13 dulescu 13
273 Stancu 273 Tudor 14 T. Georgescu 14 14
274 Petre R. 194 274 353 Georgescu 15 C. Dutescu 11 bis 15
Stancu 354 Spirea Avram 354 16 T. Georgescu 16
Stefan 196 276 Gheorghe 301 355 17 M. Sorescu 13 17
277 Smaranda R. Crudu 277 356 Petre Radu 356 18 M. 19
278 Radu N. Plugaru 198 278 357 Gheorghe Dumitrache 3C3 357 19 Ana Anton 17 21
279 279 358 Radu 246 358
280 Toma (grad.) 200 280 Mate! 359
281 281 360 Smaranda Vduva 360
Proces-Verbal
282 Toma Stefinescu 200 282 361 Dumitru Antonescu
283 Faurescu 269 283
361 In urma ConsiliuluI Comunal din
362 Sultana Vduva 362 28 Octombre 1889, a se numerota
284 Christescu (grad. 284 363 Enache 363
Radu M. Voicu 271 285 proprietatile din s'a pro-
364 Barbu sin Barbu 364 cedat 12 14 1891 la numero-
286 Christescu 286 365 Niculina 305 365
287 Toma 273 287 tatia Cometa, colórea
366 Minea 366 indu-se numerile cum
288 Nicolae 204 288 367 Dina Constantin 307
289 273 se vede din tabloul de ma! jos.
368 Toma Teodorescu 368 Tabloul No. de ordine al proprie-
290 Rahovel 290 369 Ristea 369
291 275 291
tAtilor, numele pronumele proprietaruluT
370 Ghitä Mate! 370 presupus denumirea No.
292 206 292 371 Petre 371
293 viran 293 ce purta proprietatea No. nou
372 Velica Vduva 72
294 208 294 373 Voica Vduva 73
Niculae Nedelescu 295 374 Radu Ion 374
296 Marin 208 296 375 Ileana 375
297 viran 297 Numele Pronumele
376 Stan 376 ProprietaruluT presupus
298 Badea 210 298 377 Yduva 377
299 viran 299 378 Anghel Gheorghe 378
300 Niculae D. 300 Denumirea
379 viran 379
301 Loc viran 301 380 Barbu 380
302 Velciu 212 302 381 Viran 381
303 Tache Stoica 283 803 382 Tudor 382 N.
304 Sandu Toma 214 304 383 Dumitru Buzdugan 383 2 Marcu Dumitrescu 2 2
305 viran 384 Christea Tudor 384 3 N. Chiriac 3
306 Anghel Tonciu 216 306 viran 385 4 Florian Banujoter 4 4
307 viran 307 386 Penea Petre 386 5 I. Stavik is
308 Constantin 308 viran 387 6 Hagiescu 6 6
309 Motea 309 388 Marin Barbu 388 '7 Stavik 7
Ganea 218 310 389 viran 389
8 N. Chiriac 8 8
311 viran 311 390 Pena 390 9 I. 3 9
312 Constantin Marin 220 391 viran 391
10 N. 10 10
313 Vasile Tabacgiu 313 392 392
11 5
314 Ene Stan 222 314 393 393 12 Teodor Stoica 12 12
Radu Stoica 394 394 13 Crosita 7 13
316 Gherghina Costache 224 316 395 395
14 S. Alexandrescu 14 14
317 Stanciu Frusina 317 396 396
15 P. Marinescu 9 15
318 Radu Caraivan 226 318 397 397
16 D-na Leica 16 16
319 Marin Tudor 319 398 Barbu 398
17 P. Marinescu 9 bis 17
320 Dinu Mihalache 228 320 399 Toma Stefinescu 399
18 M. Marinoiu 18 18
321 Marin Tudor 321 400 Stan 400
19 Prop. Biserice Visarion 19
322 Tudor 230 322 20 P. Marinescu 20 20
323 Ion Marin 323 21 Prop. Biserice1 Visarion 21
324 230 324 Proces-Verbal 22 Prop. Efor. spital. civile 22 22
Constantin 325 23 Elefterescu 13 23
326 Nedelcu 230 326 In urma ConsiliuluI comunal din 24 Dr. Drosu 24
327 Zinca Marin 327 28 Octombre 1889, a se numerota 25 15 25
328 Simion Tudorache 328 din noul, s'a pro- 26 Preotul 26
Ivan Läutaru 329 cedat In 14 1891 la numero- 27 Crainiceanu 13 27
330 Ion Niculae 330 colórea 28 Preotul 28
331 Georgescu 331 numerile prin 29 I. Marifiescu 15 29
332 Niculae Ivan 332 se vede din de jos. Pretul 28

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 93

inlocuindu-se vechi prin dup


Numele Numele se vede din tabloul jos.
Pronumele Pronumele Tabloul coprinde No. de ordine al proprie-
ProprietaruluT presupus ProprietaruluT presupus pronumele proprietaruluT
o
presupus denumirea No.
Denumirea Denumirea ce purta proprietatea No.
respundtor numerotatiunt
31 G. P. 17 31 6 S. Slätineanu 4 6
32 C. Niculau 32 7 R. I. Albert 5 bis 7
Numele
33 G. P. Gälätei 19 33 8 8
9 Maria Iursa ProprietaruluT presupus
34 C. Zevidi 32 34 7 9
35 M. Dumitrescu 34 35 10 D. Stänescu 8 10 Denumirea' oprietäte
36 Bica Teodorescu 21 36 11 Maria Tursa 11
37 P. Ionitä 23 37 12 G. Dumitru 10 12
38 38 13 T. 9 13
39 A. Ionescu 25 39 14 Lupescu 12 14 Z. Nahman
40 15 D. Boja 11 15 2 M-me Louis 2
40 Ganciu Stoica
41 P. 27 41 16 28 16
42 D. Stänescu 42 17 M. Petrescu 13 17 Proces-verbal
43 Tita Arghir 27 43 18 Ion Urseanu 30 18
44 A. Dinescu 40 44 19 I. Popescu 15 19 In urma ConsiliuluT Comunal, din
45 C. Rädulescu 29 45 20 Voicu 20 28 Octombre urmând a se numerota pro-
46 §tefänescu 42 46 21 Ion 17 din nou cu s'a procedat
C. Rgdulescu 47 22 Albert Biciovschi 34 22 16 1891 la numerotMia
48 Inginer Cordea 44 48 23 Maria Gärdescu 5 23 Umbrel, colrea galbenä,
49 L. Popescu 31 49 24 M. Anghelescu 36 24 rile prin dup se vede din
50 N. Otopeanu 46 50 25 Grigore Ion 25 tabloul de jos.
51 Oprea Ion 33 51 26 V. Adam 38 26 Tabloul coprinde No. de ordine al proprie-
52 D. Adam 27 Maria Ion 23 27 numele pronumele proprietaruluI
53 M. 35 53 28 M. 28 presupus sau denumirea No.
54 D. Adam 50 29 Marinescu 25 29 ce purta proprietatea No
55 N. 37 55 30 D. Costache 42 30 numerotatiunt
56 D. Panait 52 56 31 B. Mihäilescu 31
57 S. 39 57 32 Maria Valerian 44 32
58 Economescu 54 58 33 Gherasij 33 Numele Pronumele
59 N. Bälänescu 59 34 Atanase Gherasi 34 presupus
60 D. Adam 56 60
61 P. Ionese.0 43 61 Denumirea
62 N. Adam 62 Proces-Verbal
63 Maria e 63 In urma
64
ConsiliuluI comunal din
64 F. Dumitrescu 28 Octombre 1889, urmänd a se numerota Spirescu
65 George 51 65
proprietätile din täblite s'a pro- 2 Cazotti 2 2
66 N. Popa 66
cedat in 15 1891, la numerotatia
67 Ion Tudor 53 67 3 Spirescu 3
stradel Cätunu colórea 4 C. Botea 4 4
68 Florea Ion 62 68 du-se numerile vechi prin
55 69
cum se Spirescu 5
69 Vasilescu vede din tabloul de
62 bis 70 jos. 6 Veogesif 6
70 C. I. Degeanu Tabloul coprinde No. de ordine al proprie-
71 E. Vardala 57 71 7 Prop. Bisericel Albe 7
64 72
numele pronumele proprietarulul 8 Veogesif 8
72 G. Cantacuzino presupus denumirea proprietätel, No.
73 M. Andronescu 66 74
74 I. Petre 68 76
vechi ce purta proprietatea No. cores-
75 Vasile Pascu 78
noii numerotatiunT. Proces-Verbal
76 Toma Pascu 80 In urma votulul Consiliulul comunal din
77 Petre 72 82 28 Octombre 1889, urmând a se numerota pro-
78 G. Stänescu 74 84 Numele pronumele prietätile din s'a procedat
79 Z. Dogaru 86 ProprietaruluT presupus 16 1891 la numerotatia str.
80 Fani Andreescu 78 88 colórea nu-
Denumirea
merile prin cum se vede din
Proces-verbal tabloul de jos.
Tabloul coprinde No. de ordine al proprie-
Vanghele numele pronumele
In urma Consiliulul comunal 2 M. Constantinescu 6 2
28 Octombre 1889, a se numerota denumirea No.
3 Vanghele 3 ce purta proprietatea No. co-
proprietätile din cu foul, s'a pro- 4 Idem 8 4
cedat In 15 1891 la numero- respuniltor numerotatiunt
tatia 5 M. Constantinescu 3
Nisipari, Colórea 6 SAvulescu 6
cuindu se numerile prin 7 Popescu 7
se vede din tabloul de jos. 8 Colonel Candiano 8
Numele Pronumele
Tabloul coprinde No. de ordine al pro- 9 Popescu 7 9
ProprietaruluT presupus
numele pronumele proprieta- 10 I. Alexandru 10
rului presupus denumirea proprietäteT, G. Constantinescu 11
Denumirea
No. ce purta proprietatea No. 12 I. Alexandru 10 12
corespundkor numerotatiunT 13 Preotul Georgescu 13
14 I. Piantini 12 14 1 S. Anghelescu
15 Maria Vduva 11 15 2 Dimitriu 2 2
Numele Pronumele 16 Marghióla RAdulescu 14 16 3 S Anghelescu 3
ProprietaruluT presupus 17 Stefan Sävulescu 14 18 4 Rosnoveanu 4 4
5 S. Anghelescu 5
Denumirea 6 Duca 6
Proces-VerbaI 7 Duca 3 7
8 Iorgulescu 8 8
N. Popa 1 1 In urma votuM ConsiliuluT Comunal din 9 5 9
P. Petrescu 2 2 28 Octombre 1889, a se numerota 10 Kunst 10 10
Stefan 3 3 proprietätile din cu s'a 11 M. Surber 7
N. Popa 2 4 cedat 16 1891 la 12 Kunst 10 12
3 5 tatia colórea 13 S. T. Ghica 9 13

www.dacoromanica.ro
94 MONITORUL COMUNAL

numele pronumele proprietarulul


Numele Pronumele presupus denumirea No.
vechl ce purta proprietatea noti
Numele Pronumele
ProprietaruluT presupus respunzitor numerotatiunt Presupus
Denumirea Denumirea
Numele Pronumele
14 M. Surber 12 14 ProprietaruluT presupus 1 Gheorghe Constantin 14 1
15 S. T. 9 15 2 BArbulescu 9 2
16 14 16 Denumirea 3 Gheorghe Const antin 14
17 G. T. Ghica 9 bis 17 4 Vasile Dumitru 7 4
18 Dr. Severin 16 18 Dragomir Ispas 12 5
19 I. 11 19 FiliPescu 2 6 Manda Dtunitrescu 7
20 Dobroneanu 18 20 7 Dumitrescu 8 9
21 Dumitru 11 bis 21 8 Savopol 11
22 Dobroneanu 18 22 Proces-Verbal
23 C. 23
24 Cesianu 24 In Consiliulul comunal din 28 Proces-Verbal
25 Nae Panaitescu 25 Octombre 1889, a se numerota pro-
26 Cesianu 26 din s'a procedat In urma comunal din
27 Preotul Nae 27 17 1891, la numerotatia strade 28 1889, a se numerota
28 Nae Panaitescu 28 Mercur, colórea galben, lnlocuindu-se din noul, s'a pro-
merile prin noul, cum se vede din cedat In 26 1891 numero-
tabloul de mal jos. tatia Colórea de Verde,
Proces-verbal. Tabloul coprinde No. de ordine al proprie- locuindu-se vechl prin noul,
numele pronumele proprietaruluI se vede tabloul de jos.
In urma votulul ConsiliuluT comunal din 28 presupus denumirea No. ve- Tabloul No. de ordine al proprie-
Octombre a se numerota pro- ce purta proprietatea No. corespun- numele pronumele
din cu s'a procedat numerotatiunT. presupus denumirea No.
a41 16 1891 la numerotatia strade vechl ce purta proprietatea No. co-
Corabia, colórea galbena, Inlocuindu-se numerotatiunT.
rile vechl prin noul, dup cum se vede din
de jos. Numele pronumele
Tabloul coprinde No. de ordine al proprie- o Proprietarulul presupus
titilor, numele pronumele proprietarulul Numele Pronumele
presupus denumirea No. vechl Denumirea presupus
ce purta proprietatea No. corespungtor
numerotatiunt Denumirea
T. Maiorescu 1
2 Mitilineu 2
Numele pronumele 3 D-na Rasti 3 3 1 Ana Florosin 1
Proprietarulta presupus 4 Nicu Cerchez 4 4 2 2 2
5 D-na Rasti 3 bis 5 3 Gheorghe Sandu 3 3
Deuumirea 6 4 bis 6 Costache Ion 4 4
7 Sumacovid 5 7 Tinca Tudor 5 5
8 Paltineanu 6 8 6 Constantin I. Caracostea 6 6
1
9 G. Vulturescu 7 9 7 Anton Nieulae 7 7
2 Loc viran 2
10 A. 8 10 8 Ion Ursu 8 8
11 Colonel Niculescu 9 11 9 9 9
3 C. Poroineanu 3 3 12 N. Filodor 10 12 Anica Ferescu 10 10
4 4 13 D. Sturza Ion Vasile 11
13
Dr. Stoicescu 5 5 14 A. Marghiloman 14 Vasile 12 12
6 Slitineanu 6 15 Prop. AteneuluY 15 13 Dobre Busoi 13 13
7 Stoicescu 7 7 16 Bibescu 17 14 Toma Arcileanu 14 14

10
8
9
H. Adrian
Gottereau
H. Adrian
-6

8
8
9
10
17 Mincu 19 15
16 Niculae
Poian 15
14
17
15
16
17
17 Pavel Poian
11
12 ldem
Dr. Briiloiu
-
11

13
11
13
Proces-Verbal 18
19
Ion
Gheorghe Cismaru
16
19 bis 19
18

urma votulul ConsiliuluT comunal din 20 Gheorghe Moscu 16 20


28 Octombre 1889, a se numerota 21 Dinu 19 21
Proces-Verbal proprietitile din eu noul, s'a pro- 22 Ion 22
cedat a41 23 1891 numerotatia 23 Marin 19 23
In urina votulul Consiliulul comunal din stradd Regulus, Colórea de verde, 24 Gheorghe Dobre 24
28 Octombre 1889, a se numerota du-se numerile vechY prin se 25 Niculae 21 25
propriettile din eu s'a pro- vede din de jos. 26 Garoescu 23 27
cedat 17 lanuarie 1891 la numerota- Tabloul coprinde No. de ordine al proprie- 27 Garoescu 23 29
MemorieT, colórea galbeni, inlocu- numele pronumele 28 Safta Vduva 15 31
indu-se numerile prin presupus denumirea 29 Alexandrina Niculescu 19 33
se vede din taMoul de jos. vechl ce purta proprietatea No. Marin Petre 21. 35
Tabloul coprinde No. de ordine al proprie- numerotatiunt 31 Pavel Leonte 29 37

GOBL

www.dacoromanica.ro