Sunteți pe pagina 1din 2

Universitea Tehnică a Moldovei

Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru

Departamentul Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului

Proiect de curs
La disciplina Administrarea Proiectelor

Tema: “Studiul de fezabiliate privind construţia halei industriale

cu camere frigorifice din oraşul Râşcani”

Elaborat: Galaju Mihaela

gr. IS 1801 M

Aprobat: Albu Ion

conf. univ., dr. în economie

Chişinău 2018
Cuprins:

1. Studiul de prefezabilitate
1.1. Date generale

1.2 Elaborarea studiului de prefezabilitate

1.3 Datele tehnice necesare elaborării fundamentării

1.4 Sursele investiţilor

2. Studiul de fezabilitate (studiul tehnico-economic)

2.1 Date generale

2.2 Capacitatea întreprinderii, nomenclatorul producţiei

2.3 Principalele soluţii tehnologice

2.4 Asigurarea întreprinderii cu resurse

2.5 Amplasarea întreprinderi

2.6 Soluţiile constructive de bază

2.7 Evaluarea influenţei asupra mediului ambiant

2.8 Personalul şi dezvoltarea socială

2.9 Eficienţa investiţiilor

2.10 Concluzii şi propuneri

2.11 Materiale grafice