Sunteți pe pagina 1din 12
1 oly Ada 62, Amul del Christos 1921 CONTINUTUL An DINAN DE RUGACIUNE 17 in (CONTIRUAME) = 180 Neric mia de In ot ease et 3 dln i earaetcnll 68 creat, Remted ewista teadrepid Chega asst anvalilat, Sagetytey de fase sie a ease yaya. ated DUM 2 ar azine a DiGi sw fete es ena ‘iiite elas af fe da THN cn (oat Hesco avticul el ie th arnt Fatay, a duce ta REVISTA ACEASTA St MISIUNEA Bl SFANTA, ste rspdudizea, unos ny fc, nest, ol Se a ase rel cerespua Fito, Har anak at eerereior ible tua ‘ioe se a dunia sea ygcighva gl apa singura, temic 2 vera , gh ane ing rn cael rein a els Co os a ae oy nage © 8 see une G. Petra 195 1 wee out test) ates aucun pa serie i ents 3 fee ‘le ned B10 Poa aay a diacaey tr ata i eat SMe tard fried wh corey ated, etc anerederey ve tc goa hus terun Ao! eae, test au Sedat elficare avsfaporu aa i, Gorate Bygone Dam rteeens 2b!) “Chir Meseemt at tat Ce nga sintoe acest tiers wale ieee Di pin ara ba Domes Lainie sate cove it alia sats? | eit ae inate SANTA St 2 ect emp ite alana Woghialaes ta He iueeeaaa oe ee et 22 ngean Lope elo ikea ead vou ie ig co Dmneze garg ree mavens Pe atch: My eu eran gartespen ect Peal eg ae oles) a CR St, eee tip 23 1.21 gy israel, aden a epetinloles ME hssiss gy fire Durereeat et aeatora 1 He duieu ume const i et Uo eoneneuy ah uevule incest mens care as e ‘paved loi Dune 3, ut meat aa eae neers Mame eae oh Hl tate eredincost croting, carey ants singel ertine ide den wie ers ay een. article, sri Or ge ' rece gaitorare OS ye ei. ah ull este Ns Seeare wa Sat pe Fe 2s teu meat ean a ae es guvaatel tol DH jad idete tuturer cate sate ee urate Oe pews tact cuvwscut oaurele et ce SP ccc neg teem tea, a casa Gi Ms adil a siti a su ve xo Jol Dae ier ae see omy aposttt atte weacany 1 saegueye Se fiere west ay fsa aa ot ea gout sao mace, SACS Tum MM igure ne al, “Mares ale Ini Du eink ve Mee Dummncsely ests HSE gIPTURA NE INVATA APRIAT vcrcaverd a wustor ate, (1 urimen ER IEE up ag guste fous 8 ULL ERA de cat Domes cle bar edo Chemple) tens Gataen 3h Siren iui Diammeae Neat 19.59, itor, este suse de wigetigindwss, brit te iat canst gh ese ie ete eee chee ir a ge ita tor Hascu Sista sets “aucattes ce narana ei ae 0, 3 ae uc pene Saat, pea el i ccainiailn copeaerayts far, ltins 8 cle digesta si ples tempi, 31% os tua, st fap HS fin oF fi yaseaneen Lv siwdgeetre, mee ie a aiuage ¥ PE Sata re ei towed eo ntabte a, ea fans Chistes ete puaney tol, sh teagan tua er wat ase “nia ei dsaeeie, oh de 4 36 BSR WG ae ete eavargi OS Geis bv toate Traetele Le ce ata perdu 8) dlstrugi ape 3 we tragic Adan ta 3 se cepenit, acuta Say tet 8 PURNUL RE aimee oma TG ea ‘ tating Bit = tS ‘ “fberncolul lila. Penne fabernaceea (aie He pst wo a eer ama seligotort pee special — Hpevastral Lanuii-De se 13 Lal 5 erate gti on o> HS beh AUONAMEN FUL! (PLATIBIL INAINTEL bIBLt vetene fea To peamen Oe 1 Foyt mane, leg. pile gi aust — 160 Ls We Inet fit SERB AN Ut tet [eas euvmst are eg wins hh OT Dw eee a 10) Dinas | OS. Fmt mare, leg pile st nenurts == — 3 Wig wi Leva + : Cee ae ste Franmat tnarey Teg. panel sf wesw ant ‘Auneriea - raw S88 ailuoe ba, cue mui ae talons Mili, card sume Megat em tah Mablourt et sage een wig tnt at eMac mis aeinteh [4 pn bt seq THREE ituebewe $3 gb panes ie A aduce 1a enostints ‘ave dintre Cth rae isnt rebar Haein oat ales cam ‘wrine tnadoag: waa supa Sankt CARTE DE CANT itor wine wie He ci Cartes de Cinta HLoURL DE PERETE Cae Se eae rita Satatn pe AY oats 8 irate cantante «tomate sual Ge sein a Sure te neste Sis Pagel ca 3h Se Te gc teoptia a eee 20a) de mae ar ales 6 1 A gars nal he pawed, Veta! 78 Uh se Popul 25 La aa , hh Weta ah Lek ATENTIUNE hk Su satuconn Ja comogtings ius, aul CA YY. Rem anit vote Gs mal multe wunere Ui fy gle Aur di CARTE IMPORTANT Pe hn 192 cach comin o wuine Mie eott of stint bath t_enpei 1 tuad st Min otontoare penta toll enh st 1th Sig i a co al deel a in 8 ee ctezhael puedo Pal ase en Gedetens pe ced doritont de carte cea ee NS, | amen SIE gael west . ny yan Ts mr _ TURNULVEGHERE: i" S|] VESTIREA PRESENTE LUI CHRISTOS cLuy DECEMBRIE 1924 i VoL. Vil. BROOKLYN NO. 12 BATALIA CRESTINULUL Penton et vont vise dat dara itn Christos ov sn veel ein. co i onfeil ponton Foe ee tite ean afi icon En ie xt me esti de anaes. Fel 12 NTENXTUL de mai sus Sf. Pavel prelueste Drivilegiile erestinalui, aalind e& a aver Marte gn suferingele Ii Christos nit este uit judrusimplu, cio Tnare favoare. Totus nt Maiti cresting infeleg accasta, ‘Terment! | Morestin’, dupa cum fl infeleg ced mal mull I inseamna a fi unul care nue no fal Give ca aceasta este foarte departe de adle- spirit calm, gentil, nobil, care ¢ spiritul Domnulai. Dugmanii_ sai snnt nestatornici Ev este ferm si holdril, Dugmanii sti eat; pierderea Tui. EL ins In vrea numa; bine, |p Le doreste Jumina, si, daci ocazia rinti, le-ajala sii ajumga ta himing, DUSMANIL SEA ‘Cand Dumnezen a_scos pe Adam gi Teva, Hin Rai, 1 In-a nist Si dugmanie voin pune jntre line si Intye femeie, si tlre semin(ia “Un erestin adeviirat este acele care ¢ 0 i creatura noua in Christos. (2 Corinteni 3:17) = wnui_om Tumese. Pentru a deveni o creauura noua in Christos irebue si primesti conceperea Spiritnlut Sant, lar duct cineva mt are spiritul tui Christes acestam Tui." (Romani £:9) Heniru ca cineva si devie cregtin el trebite s creada ck sa nascul plcklos; ci Isus este Tascumpiritorul sv. El trebue sa pri meascd pe Christos ca Mantuitorul situ, si jn fine sfi arate o ineredere all de mare in toate intocmirile dumnezcesti, Inet, acea- sta incredere si 0 dovedeasca prin o deplin: Si necomilionala-consacrare si faci vos Lui Dumnezcu. Daca‘ consacrarea sa oste sin- ceri, ea se primeste si Dumnereu fl concepe fa natura divind; dar aceasti concenere este incenutul nouei creaturi. Maco 1:18; 1 Petra 1:3) Ca fiplurs now el are acum o minte, o voe si 0 inima cari sunt devotate Domnulut Organismal sau e nck tot de carne, care cate obligat si ge supund celor trei factori Aminti(i si sa 6e conformeze vointej lui Dum- nezen. sCalea ereytinului este in direct& contra zicore cut calea lumei. El nu mai e din lume, heniruck Domnul }-a ales sic-si din lume. Chrarea sa se schimba cu totul de cirarea Tintele si dorin{ele sale sunt altele. Pasi sii, ca a unui crestin, nu Te convin dusmanilor adevirului gi ai drep- 144i, $1 de aceea pun multe piedect in calew i ta sil doboari. De aceea, cx fapturi ‘ea trobue sit lupte, s oiasea cul dugmanii sil, El nu poate rimanea in leg’- tantul siu gi si nu facd aceasta. Asia ¢ 0 aulevirati, © bitilie, un conflict, & har{uiali pind cdnd va jnvinge pe dugmanil sai sau {| vor invinge dusmanii pe el. Du manii sii aratt totdeaw t indraeit al Neeuratulii, iar creglinul totdeauna wi ta si inire cemintia ei; aceasta va trol ea: pul it, si tei vel inyninge eailefinl ci." {Pacere 3:15) Semintia frmeiei este Christos. Manta Eva este aci un simbol, Femeca eare jragle sau praice aceasta semintie, ne spr he Sf. Pavel, este legimantal lui Dumnezew jive Avraam lpifieat prin Sara. Parintele: este Dumnezeu; mama este tegameintal; iar, Sistarul, adech Fiplura cea noni, este se mintia figiduinted. De aceea toli erestinii adevarali, cari au primil conceperea spiti- talui sft, si sunt Fiptauri noui mn Christos, se cuiprind in termentil acesta—,,seman (a gaduin(ei", pentruck Christos ‘se forme: (in Isus gi membrii corpmlui sin, urmas Yo elas care si alegr dela prima venire fa hiii Christos incoace.—Galaleni 3:16, 27:29; Coloseni 1:18. Sarpele a fost intrebuintat si reprezints pe Satan, care deveni Dummezeul mimic Hiinded. a fost neviiztt ochilor omenesti ol a exercilal o piltere mare asupra popoare- Tor de pe pamant, care putere a fost rea ata ca scop eat si ea’efect, Este bine de Tuat § Ochi ceea ce a zis Dumnezeu catre sarpe adeck: ,Semintia ta”, care inseamné eit sa pele, Salana sau diavolul va aved ‘semin fic. Cei din semintia Tui Satan mu sunt con cepuli si nasen{i cum sunt fapturile now sau creatura animal. Dar loti accia pe caret Stapaneste spiritul lui Satana sunt copii lt Ciitre farizeli si preatii din tingpul stu tus a zis: Voi sumle|i din tatal vostru diavolul, si voi(i si facefi poflele tatalus vostru,” Tonn 8:44 . “Yoti aceia cari Iucreant gi stan sub ith” fiuenta si conducerea tui Satana, sunt dus’ manii creslinmlui si canta pe toate calle wm a 180 ~/ 7 - a age 7" jimiceased. Ayentiile Invebuinuate peutew ninvicirea crestinului sunt lofi aceia pe care duavolul ii intrebuin{eaza direet sau indirect, in contra cerstinilor adevara{i. Pentru al ataca pe cregtin, Satana se foloseste touleau- na de frauda si mineiuni. BL miiguleste do- rin{ele ciruii, plicerile ochilor yi le inaltit spiritul de mandrie al vietii cute! sus! BRUL EXPERIENTAT 1 Tincvredrite yi pitautile lui Isus formenzit grilerul dupa care trebue sa fie masurat fie~ care urmay al siu. La varsta de 30 de ani Tsus a fost conceput la natura dumnezceased si uns si fie Regele regilor. Numaj deat, Sa dau gist dat seama ed I5us este moyteni- (ortit promis al tronului eare va stapant now! cer gi Noul pamant, care va Introduce si st hii nous ortline de lueruri, si care va rastur- na pe Satan, Liediat Satan sia indreptat puterile sa-1 sedued pe sus ht pesupunere fafa de Tatal sau yi aslfel sil nimicensed Huialitate inseqnna indeplinirea credincioa- sia luerurilor eari Je cere legea divin. Div Isus urmarea in ori si cat de mie& masura alla cale yi nu accea aratala de legea divi- na pentru el, el devenea neloial, iar neloiwti tatew aven ci urmare Sigurd nimicivea sa. Bete ca sigur e& Sutan ka pandit merew pe Domnuul fa timpul eand ef se afla pe mun: fe, Muntele acesta era o pustictate. La sfav vigil) eclor patruzeei de zile, Domnul tk ining si era {lamand. Diavelul sia vazul prin aceasta primul pe Isus, In forma unuj magulitor el sa apro- piat si ia zis: Daca esti Piul lui Dumne: avu, fa din pictrele acesten paine, mandne: gi-{i Hiniglogte foamed.” Acesta fi un apel Gin partea diavolului la earnea Domnutui, 0 ispilii pe care vl sa o linisteasca prin intre: Buin{area puterilor divine pe cari ea Miu al lui Dumnezeu le avea kt dispozitia sa. Dar atacul lui Satana a'a reusil "Atunel Satan ia pus o ispita inainte care magulea dorin{a ochilor. Maguliterul i-a zis pTrebue si faci ceva fapte prin care sa te Fnrpui aten{iei poporului, sa sAvarsesti unele ininunj care s& dovedeasea c& tu nut esti un om de rand. Asta e singura cale prin care vei reusi si te impwi fariseilor si sa sivtlu- cesti in fafa lor. Fa ceva priveliste, Sui pe turnul biserieié si le avant in jos. Tu esti fil Tui Dumnezeu, si Iugerii sai vor fi de fa en SA te poarte pe palmj ea si nu te tokbatt de piottie” Niel usta spit ma evut nha Tempel Sistas GSanellth Stays, apesae ta ambitia ga sau Hnadteans rsedatat hate at ste a mela iy ¢t BA ytfl ch snezeul wee- eu sunt pring yt ta, nya pringat yt ta TURNUL DE VEGHERE (), 0" lu prile) de a seduce - Vibes panitorul ci. Se va cere un timp lung part véi ajunge rege. De voiesli insa sii devii rege numniti decal, eu sunt cu toald voia sd-{i pre dau fie toate imparatiile lunet acestetit. 1 schimb nu cer mult dela tine, 51 sunt sigt ca Vel primi sa facem targul. Jou mia nuul{u: mese numai cu atat ca sa te Inehini mie.” Aceusta ispita Ined nu a avut succes. “Donmud ksus s'a impotrivit la toate” ter ispitele, dovedind Jojalitatea sa faa de Dum- nezeu. La fiecare ispita. propusd de Sat Dommud ia raspuns: liste seris", prin eare ii spunea Ii Satana €& voia lui Deumezew cere v alla eal de cat aceeu pe care i-o pro pune el. Lsus a holarit sii riandua Langa voie si legea serisa a ‘Tatalui sau "In cele trei atacuri ale lui Satan, magu- Hitorud a Iuat Infatiyarie sau in: racturistice ale sarpelui, care inseamnna ama gitor, sia iucereal prin frauda, si minciuns. Sa-l fued pe Donmuil si paeatueasea; iar ew un dracon el sta gata sit sligie pe Dumuul sus, usirile ea ALY ‘Dupa ce atacurile acestea din partea ad- versarulud n'au reusit, eltim: ,,Dupa ce starsi orice ispitire, diavolul se deyarta dele aiit sul ina Lu Un Uinyp nemerit, Si isus se fh toaree In pulerea spiritului in Galilea; i ivsi stirea despre dansul in tata tmprejuri iva.” (Luca 4:13, 14) Se va observa ea fain lui Isus ‘a raspindit In loata (ara, iar dia yolul » Inceput imvediat wn alt metod de atae. Duy ucewa el s'a ardtat in capacitwtea sa de diaval, care Inseamma birfitor, sat unut « re defaima. EL a pornit diferitele sale atacurt prin agentille sale constituite, si cari sti teat sub directa 1uj influenta si condacere. Agen(iile acestea erau religiosii cuvantulur siiu: fariseii, carturarii si preofii care pre- Undeau al reprezente pe Domuul, dar in fapt: erau reprezentangij diavelului. Isus spus-o clair ed fariseli sunt semintia diavo: lului.—toan 8:44 “Satan a Incoput media manevrarea vidstariilor sale ca si actize In nod nedrept pe Domnul de o caleare a legii, eu seaptl Ue al sili pe Domnut st se desparta de le- Antul sau gi astfel sil nimiveased; situ, ndu-l in fala poporului ca sin_cAleatur de Jege, far poporul devenia infuriat, si se apuce omoure pe Domnul. ‘Acesti gen{i sau serv aj diavolulut iL butjocor si acuzaré eu nedreptul In fata poporubu hadajdind ei prin mijloacele ucesten te va reugi si-l inalraineze pe Dorinul si sii erocze © ura fala de el in popor. In seopul acest @ snultine de invinuirt minetwoase sf flr: rariet carscloy yieleat aur fost purse Tnainte BE cma uproape. se Lotte crime = hoscute, printry ere era gi acera ot el mit JETODE DE ATAC 2 Dacembrin 1924 ase, cu picdilosii. (Mate; 9:11) El fu acuzat ci a cleat Iegea Sabatului, feandu-se ast- fol vinovat si confamnabil de moarte. (Loan 5:16) Cu intentia riuticioasa el a fost invi- nuit ci ¢ un Ingelitor. (loan 7:12) Tot acesti agenti ai diawohini J-au Tnvinuit_ pe Dom nul ci este ignorant. neinviitat, needueat, un analfabet gi deci nue calificat dea ine Vila poporn}. (oan 7:15) Bi id acnzarii c el este sti de un diavol en numele Relzebub care este nrin(ul diavotilor. (oan 7-20): Mate’ 10:25) Fi an sbbyentionat si ali- fat wisenlare contra Ini: an ediutal si pus iarlori mincinosi contra sa. rate ataeanie sale aspen si? Unde omluce ace fant cele gapte hucruri preted Daminezen Te wrest? sg, Care este legen Tuk Dunmexou couma, featoritor ly vole? Teele en evestiit alewaratt sina kr obta Sf w-tp. ce trebe a fntelegen noi prin Inerul cel wisi te valoate?* § 9-H) an ate; fale? Cine aw fost. ral 8459 f5-42 ne ingercatite inforate eo vin Asupta Cire est tous Cine wnt frat te i? icine e3 ste woman 7B 4d Tre ee Tarr aem sh nese teveo, ca, tela patie Tegatura de ini ew Dommul? § 9682. JO-Sd. Track vee #9 tanta aes Homuuly 6 a eo SS Chon oc fey eth Tene? Cann so n94 a ‘ie este nul nabs? Ce oeeste testinal? Co tmbartatue avem noiZin imple ate? EC GE Wateh Tower, 15 Noembrie 192 9 ‘TEXTELE PENTRU ADUNARILE DE MARTURISIRE PUL PENTRU 3 DECEMBRIE In ziua accea popoarele vor veni dela rsil- ea inate steay mafiunitor tsi 1112 vit si apus si vor asculla cuvintele gratioase care vor cilea de pe huzele reprezentan(ilor lui Christos2Se vor destupa urechile celor surzi, se vor deschide ochii celor orbi, $i pt niintul va fi umplut de cunoslinta si marig’ rea Domnului, In imparaitia cea ferieita mt’ se va His niciun Iueru ce ar putea si adued vre-o viitimare cuiva. Profiterii, politician fard cumostin{i si predicitorii mincinosi, vo fi un Iver uitat.” Egoismul si friea vor fi slerse, iar in inimile poporului isi va afla loc lubirea si bucuria. Rascumpa Domnuhui, care dorm de hwulta_vreme nt pamintului, se vor futource din piimvintul neamieului "si ; FEAGTLY este senmu) cliberirii. Textwl We"may sus avata ed atunci cand lo- euilorii paimantului se ¥ in niiens simari incuredturi, si cand furtunile nenora- Giet vor bate pulernie osupra lor, el vor plange si vor suriga dupa seapare etre Dom- hul diy’ Domnul va ayeza un steng popoare- Tor Acest steag sitt Senin de eliberare este ustea lui Christos, vestea coa buna despre Impiratia cave va elibera si bineeuvanta omenirea, Este vestea cea hund pentru care popoarcle pamantultd au piins gi bad tot Reteptat indleplinivea de-edind Ingeris au ein TU cor naglerea eopilului din Betleem. —— Vay;'ey eantece de huicurie si lauda pe bw Kericit este acela care aude vestea aceasta jor Iq Christos. Oamenii b&trani vor intineri, acuma; si de (rei ori fericit este acela care jar frumvuselea xi bucuria va acoperi toate, 0M auzinda-o o di mai departe altora, Eleste feicle. Ca si piediturile gentile de ploaie ce Rriitin inima sa; el este o fericire siohine- cal asupra ierhei, eauzindu-o sf purines’ [4 Uivintine $10 mangiere pentru acel cari vivzduhul, aya bineewvantarile Wi Chiristes $8 Siang: si el este 0 cinste s/o marie PentrW vor pogori asupra poporului, Lauda sv va Domnul, pe eare el are privilegiul si-l re- fi cantata in mlioane de coruri peste tol pax prezinte, “Asta este vesten Domnulti, Pens mantul gi toate natiumile 1 vor nun fevdert: seer aniirea elel mwebuinteard mijloace Asta e glorioasa Impairilic desire care bise- umane, intocma in treevt, rica este inguiduit xcum so vestea=cd popoa~ Na(unile ume! intra in cea mai intune-— relor. Acct care fyi iudeplinese $8rcina ace~ const noapie, Satu a luat de seama ed tim- stui privilegiu vor fi Invitati qn curled $2 fulve scurt, si-el site et dusmanul sia de julre in marire acelei Imptve it thodrle ¢ Cliristos. Bl slic cd are siti con centvore actin alacurile mumai asupra mei m a ; brelordui Christos ineit pe pmant. Christos TENTUL PENTRU 32, DECEPIBRIE Piveeste personificaren Tuminit si a adevis Cet pin wa fe pdandatit de enneniefea fulul, M'sileste pe dusnan catre phree, sil llioea.*—Mubotuk 224g Wateh Tower 1 Nov Snccurand va vesti lume’ complecta biruint® OPOARELE pliniintului s¢ pAsese asthe A adevarului. El acuma ridied steagul ade: Hee see kdahne si necunssiiata teres , ilui pentrt binele poporulas pe paniant 871i despre Dunmnezew, Acgagis ignore Line dorbste dreptate, ea el si fie condusi si ve ditoreste putenitor de Intunecime ate 1 Scosi din poiceile intunereeului pe largile edi Satan, si urmarilor nefericite ale pacatw th MOdevavului si luminel, Urmasii eredin- Grosiinen aeested ignorante este zugravitd de dost pe pamant sunt solii 1ui Christos. Bi atl profel, astfel: Cat iaea, iutuneeeul acopere privilegiul si deie vestea de pace si impacare pfimantul, si tn nor des pe popweare.” (14aia Kumei., Ferieitt parte au ei. Inaltati luntina 60:2 Wadte eumostingg despre Dum- vous oli ai luminil! Maviren Domnm Rntular putea fi seminat cy un, lui siritluceste asupra voastra, sti giuscal, cu edt tin arborel ve rezenliaiid pe agai cure tau tar ‘TEXTUL PENTRU 10 DECEMBR Se RTT eee Poate popoarcle Al vor ferit:*—Psulm 72:17 re aT Covent al 1 Dune weno stares AND furtunele urei omenesti si-au cpui- asta se va sehimba. Atunei, te matinca i aC puteren, ciel focul omirictunel si lui Dumnezeu va umplea tof yaianful. Toe Talegiuirel ‘se vor fi-sting; cand Satan Ieplal desertachinite lume ~{ yur deavare, st va A Rleeite! Be Mon Thad oath. seduce fOWeagemenct vor dispare puetwtattle FE Ieee Spontete Tai'vor intoaree inAntulus, He eunostints marired Pemwutal cee eine thggre Domus Impavaya leave acoperi dupa cunt apele separ Fundul lui Christos va aduce popoarelor ir mari. Marea are in unele logit 6 adingrme credineiogi din veehime, cari vor Ue eitiv Kilometi, De pe borlul Wout vas torit peste ol pamantul, Vor intoaree mintea mare care eXtatoreste malestos me es i opolulut fv spre dreptite. Domnul va fude- alurilor, unul se oi le Abr ee eee Ser tang si aniligh, Prin jude- ale Oceanutui, netnsture si Lemire caren Tul ef Yor invite dreptaten, Fiecare canoasedi marimea si a icinea Lor. Tt aga, Tanta buna wef) quienes raspRuita eu favorea eu Gimpul popoarele pingindull Yor, pret Ubinceuvantarca sa; dveptatea va inflori Asupra nelitmurite: minri 3 maiestBle $e \ " Lo 187 oma fo | Hmaglire intilimea st_adancimea. Atunci 1 EoiFti feried(t in adovtir. $i pentru. ce _yelbtericl't Iss rispunde: Ace Pala vecinicd, ca sii le cunoasc’ pe"ine sin- ru) ‘gl adevaradut Dumnezew sh ye Tsus “(loan 17:3) Popoa “4\ ‘suforin{ele lor, ‘sau datorit pcalului, si Sek In fuhirea sa Dummezew a’ pregitit si olibersrea lor, prin merivl ‘Hen care comduce Ia vial egte supunereas ; care 06-61 vor primi o cungstin(h des: "pro marirea, Dommului, yor invita: chm “ge supuie si si-l mireasea {a Satan face acum o desperalt si ultima in. feercare sil fac de nimicn pe Domnul in chil onmenilor, mai ales a acclora iBeInlerese sunt cu el. De asti dala i ‘ava reusi. AXloviirul a ven} ca si raimite aici fAdevairul va (riumfa acu, Este fericital pri AWWitogiu al acelora care urmesii ncuni pe Tus SSH vestewsed popoarelor aceasti nowlale bu ssle porunca Dommului ca urmasti sii nredinciosi si puie vestea aceasta in urechile poporulni. Ki sunt un popor deosehit ne mii- nile cirvia Domnul a.dat eauza sage a duce acgasth vesté tuluror acelor cari at MMyechi de unit $4, datese, himink In loc de“tiituneree, fr ade vagn-loc de eroare TEXTUL PENTRU 24 DECEMARIE Deeyia’ si deriirate sunt ciile Tale, tmprtrate al pilor