Sunteți pe pagina 1din 1

Proverbe.

18:1-24
A ne izola (sau a ne ţine deoparte), trăind pentru noi înşine, înseamnă a da dovadă de egoism şi adesea de mândr
ie. Romani 15.1 3, citând exemplul Domnului Isus, ne îndeamnă să nu căutăm ceea ce ne place nouă înşine (com
p. cu v. 1), ci ceea ce place aproapelui nostru, „spre bine, pentru zidire”. Iar mijlocul de a comunica cu aproapel
e, spre binele sau spre răul acestuia, este limba. Gura poate fi „izvorul înţelepciunii” (v. 4), însă tot ea poate face
să ţâşnească şi dispute (v. 6), informaţii neîntemeiate (v. 8), lăudăroşii (v. 12; Iacov 3.5), răspunsuri pripite (v. 1
3), cuvinte aspre (v. 23)… Aceste triste roade ale cărnii vor fi însă „mâncate” de însuşi cel care le a produs (v. 2
0, 21; Luca 6.38b). Ele vor atrage asupra lui lovituri (v. 6), distrugere, cursă pentru suflet (v. 7), ruşine (v. 13),
moarte… (v. 21). Ce otravă, ce gust amar lasă în urmă aceste „bunătăţi” (v. 8)!