Sunteți pe pagina 1din 6

Portofoliu

la
limba și literatura
româna

Liceul Teoretic “Mihai Eminesc”


Edineț
Cebotari Sorina
Starea de spirit a eului liric
 Sentimentele eului liric pot fi deduse din
mesajul textului pe care urmează să le
formulezi de sine stătător, indicând
fragmentul de text (figura de stil,
imaginea artistică) de unde ai scos
conluzia.Alteori se regăsesc în forme
explicite în text

Exemple de stări/sentimente ale eului liric:

 Meditație
 Dor
 Tristețe
 Bucurie
 Extaz
 Revoltă
 Plictiseală
 Durere
 Admirație
 Nedumerire
 Disperare
 Nostalgie
Procedura de analiză a citatelor
presupune realizarea unor operații intelectuale,
care scot în relief:

 Determinarea cuvintelor/noțiunilor-cheie
din citat;
 Identificarea unor idei esențiale;
 Relaționarea acestora cu altele cunoscute și
explicitarea lor;
 Exemplificarea ideilor în baza operelor
studiate și a experianței de viața;
 Abordarea ideilor din diverse perspective
de interpretare;
 Formularea atitudinii proprii față de
afirmația din citat.
Trăsăturile genului liric:
1. Conținut subiectiv redat prin
autocomunicarea eului liric (prezența eului
liric în poezie se redă prin pronumele
personale la persoana I).
2. Reflectarea lumii interioare (emoții și
sentimente).
3. Valoarea esențială a limbajului sau limbaj
metaforic (prezența figurilor de stil).
Speciile genului liric