Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluarea naţională la finalul clasei a VI-a (EN VI 2017)

FIŞĂ DE EVALUARE
LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Partea a II-a1 Numele şi prenumele elevului


Şcoala Clasa a VI-a Testul

Item I-Item II-Item III-interpretează, asociază,clasifică parţial/ corect noţiunile conţinute în textele literare

Item IV-Item V-Item VI-recunoaşte, justifică, identifică şi motivează parţial/ corect informaţiile din textele date
Puncte tari
(+) Item VII-poate reda o asemănare corectă între cele doua texte

Item VIII-Item IX- Item X-raţionează parţial/ corect în situaţii –problemă/practice.

Puncte slabe Item I-Item II-Item III- nu interpretează,nu asociază,nu clasifică corect(Cod 0) noţiunile extrase din textele literare(Cod 9)
(-)
Item IV-Item V-Item VI-nu operează corect (Cod 0,00) cuu informaţiile din textele date(Cod 9,99)

Item VII-nu poate reda o asemănare corectă (Cod 1,0)între cele doua texte(cod 9)

Item VIII-Item IX- Item X-raţionează greşit (Cod 0) în situaţii –problemă/practice

1
Se completează de către cadrele didactice de la clasă, prin utilizarea / integrarea descriptorilor din Caietul cadrului didactic, conform codurilor prezentate în
Partea I a fişei de evaluare Analiza evaluării se va face în echipă. Scopul este de a prezenta echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
Nu raţionează în situaţii –problemă/practice (Cod 9).

Data: Semnătura: