Sunteți pe pagina 1din 3

APROB Teză scrisă

Director În cadrul sesiunii de vară 2012


Data______________ la matematică
pentru clasa X-a profil umanist
Coordonat: Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi”
Director adjunct Data________________
Data____________ Numele________________________________
Prenumele_____________________________
Discutat la şed. catedrei Clasa__________________________________
Şefa catedrei _________ Profesor________________________________
Data ________ Nota___________________________________

1.Completaţi caseta cu unul din simbolurile <, =, > astfel încît să obţineţi propoziţii L
5
1
2
1 0
    1
adevărate: a) log2 3
3
 log2 ;
5 b) 3  . 2
2.Încercuiţi litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.
L
Soluţia ecuaţiei x  5  3 este egală cu: 0
A.14; B.Ø; C.5; D.-3. 2
3. Uniţi prin săgeţi numărul de grade din coloana A cu transformarea lor respectivă în radiani
din coloana B.

0 L
20 9 0
2 1
120 0 3 2
3
2
4
720 5
3
2250 4
5
4
4. Completaţi astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată.
Măsura unghiului înscris in cerc este egală cu L
____________________________________________________________. 0
2

În itemii 5–9 scrieţi rezolvările complete.


5. Încercuiţi litera A, dacă propoziţia este adevărată, sau F ,dacă propoziţia este falsă:
„ Aria triunghiului echilateral cu latura de 4cm este egală cu 4 3 cm ”
A F
Argumenteză. L
0
Rezolvare: 1
2
3
6.Un triunghi ABC are latura AB=9cm, BC=15cm, AC=18cm. Se ia pe latura  AB  un punct D
astfel încît AD=6cm. Paralela prin D la BC intersectează pe  AC  în E. Să se calculeze
perimetrul triunghiului ADE.
L
0
1
2
3
4
5
6
7

Răspuns:______________________

7. Determinaţi cea mai mică soluţie a ecuaţiei:


 
log2 x 2  2 x  7  log2  3  5 x 
L
0
1
2
3
4
5
6
7
Răspuns:_______________________________

8. Determinaţi raza cercului circumscris triunghiului dreptunghic cu lungimea unei catete


egală cu 10 cm şi raza cercului înscris egală cu 4cm.

L
0
1
2
3
4
5
6
7
Răspuns:_______________________________
9. Determinaţi toate valorile lui x pentru care valoarea expresiei  17  2 x  3  4  22
2
x 2 3
4 este
egală cu zero.
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Răspuns:_______________________________