Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I clasa a V-a


Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
PARTEA I (60 de puncte)

Se dă textul:

Octombrie-a lăsat pe dealuri Mă uit mereu la barometru


Covoare galbene și roșii. Și mă-nfior când scade-un pic,
Trec nouri de argint în valuri Căci soarele e tot mai mic
Și cântă-a dragoste cocoșii. În diametru.

Dar de sub cerul cald ca-n mai


Trec zile albe după zile,
Mai nestatornice și mai
Subtile...
(George Topîrceanu, Octombrie)

1.Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor mă-nfior, subtile. 6p
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.Scrie câte un antonim pentru următoarele cuvinte: scade, cald .6p
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3.Transcrie, din text, trei cuvinte din câmpul lexical al elementelor naturii.6p
...........................................................................................................................................................
4.Numeşte felul sunetelor din cuvintele: octombrie, soarele, diametru 6p
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5.Precizează numărul literelor și al sunetelor din cuvintele: argint,căci, cerul . 6p
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. Explică rolul cratimei în structura: mă-nfior 6p
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
7. Extrage o figură de stil și numește-o. 6p
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8.Transformă prima propoziție dezvoltată din poezie în propoziție simplă.6p
...........................................................................................................................................................
9.Prezintă într-un text de 30-50 de cuvinte, particularităţi ale textului literar.
Susţine-le cu exemple adecvate din textul dat. 12p
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

PARTEA A II-A (30p)


Redactează o compunere, de minimum 10 rânduri, în care să descrii o toamnă de neuitat și să
utilizezi următoarele secvenţe din textul propus: nouri de argint ,covoare galbene și roșii .Vei
avea în vedere următoarele repere:
- propunerea unui titlu expresiv / personalizat;
- respectarea relaţiei dintre titlul şi conţinutul compunerii;
- introducerea în compunere a tuturor structurilor indicate;
- exprimarea nuanțată a trăirilor / sentimentelor.