Sunteți pe pagina 1din 1

NAȚIONALE

Nr. înregistrare ___ / ____________

SE APROBA,
Director,

REFERAT DE NECESITATE

1. DENUMIRE NECESITATE:
______________________________________________________________________________________________
COD CPV _________________________
2. JUSTIFICAREA NECESITATII:
Având în vedere următoarele:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. TERMEN:
- luna _______________________anului în curs.
4. CARACTERISTICI SI CANTITATI:
Denumire achiziție Caracteristici U.M. Cantitate Preț/U.M. Total (fără
TVA)

5. COSTURI:
Din consultarea catalogului de produse din S.E.A.P. , corelat cu necesitățile obiective ale autorității
contractante a rezultat următoarea valoare:
VALOARE ESTIMATA:
Total = ___________________________lei (fără TVA)
Întocmit,
_____________________________ ____________________
Aviz compartiment contabilitate: