Sunteți pe pagina 1din 55

Data: 15.XI.

2013
Propunător: prof.învăţământ preşcolar
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Normal Sălcuţa
Nivelul/Grupă: Nivel II/grupa mare
Tema anuală de învăţare: ,, Când/cum şi de ce se întamplă?”
Tema proiectului: „Frumuseţile şi bogaţiile toamnei”
Tema zilei: „Darurile toamnei!”
Tipul activităţii: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi.
Mijloace de realizare: Activitate integratăADP+ALA1+ADE( DLC+DOS)+ALA2
Forma de realizare: Jocuri şi activităţi didactice alese; joc didactic; elemente de activitate casnică ,minispectacol literar ;joc de mişcare.
Scopul activităţii:
Dezvoltarea capacităţii de exprimare orala ,de înţelegere şi utilizare corecta a semnificaţiilor structurilor verbale orale, formarea unor
deprinderi practic-gospodăreşti .

Activităţi de învăţare:
1. ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
 Întâlnirea de dimineaţă: Salutul, prezenţa, calendarul zilei; ştirea zilei.

 Rutine - „Apa şi săpunul- prietenii mei” – exersarea deprinderii igienice;


„Locul meu de joacă e curat şi frumos” – exersarea deprinderii de a ordona materialele utilizate;
Tranziţii: -cântec: „Mişca vântul frunzele”; „Toamna,toamna harnică”; „Acum e toamna,da!”; mersul vioi-deplasarea pe centre,,Bat din
palme / Clap, clap, clap / Din picioare / Trap, trap, trap / Ne-nvârtim , ne rasucim / Şi spre centre noi pornim’’.
; versuri ritmate: „Înspre baie ne-ndreptăm...”;

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1):


Activităţi pe centre de interes:
ŞTIINŢĂ:
Tema activităţii:„Ce stii despre toamnă? ”
Mijlocul de realizare: ”- fişe de lucru

Obiective operaţionale :
 Săformeze grupe dupa criteriul formei prin încercuire;
 Să numere elementele fiecarei grupe;
 Săscrie pentru fiecare grupă formată tot atatea liniuţe cate silabe are cuvântul care o denumeşte;
 Săunească printr-o linie grupele formate cu cifra corespunzătoare numarului de elemente.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia,demonstraţia, exerciţiul.
Material didactic: fişă de lucru: „Ce ştii despre toamnă?”, creioane colorate.
Evaluare:Turul galeriei

ARTA:
Tema activităţii:„Fructele,legumele,florile toamnei”
Mijlocul de realizare: ”- colorare,pictură,modelaj
Obiective operaţionale :
 Să recunoască legumele de pe suportul de lucru;
 Să lucreze în grup, folosind tehnica amprentării palmelor pentru obţinerea unor crizanteme.
 Să pregătească materialul de modelat prin frământare, rupere
 Să modeleze prin mişcarea translatorie a palmelor faţă de planşetă
 Să spună ce culoare au părţile componente ;
 Să coloreze,să picteze şi să modeleze respectând culorile toamnei;
 Să coloreze, picteze, modeleze cu atenţie resectând indicatiile date.
 Sa adopte o poziţie corecta în timpul lucrului;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia,demonstraţia, exerciţiul.
Material didactic:fişă de lucru,creioane colorate,acuarele,apa,pensula,coli,planşetă,plastilină;
Evaluare:Turul galeriei
Evaluare:Decorarea rochiţei Zânei Toamna
ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA 2):

Tema activităţii:„Bucheţele”
Mijlocul de realizare: Joc de mişcare
Obiective operaţionale :

 Să participe la joc respectând regulile acestuia;


 Să raspundă motric la comenzile primite;

Strategii didactice:
Metode şi procedee:jocul, explicaţia, demonstraţia, conversaţia;
Material didactic:ecusoane cu forma geometrică: cerc, pătrat; palete cu formele geometrice desenate: cerc şi pătrat.
Locul de desfăşurare: Sala de grupă.

Tema activităţii:,, Toamna !”


Mijlocul de realizare:Minispectacol literar
Obiective operaţionale :
 să memoreze conştient şi fidel conţinutul poeziilor şi cântecelor;
 să redea expresiv şi nuanţat un text liric, respectând accentul, intonaţia şi respiraţia;
 să asocieze muzicii, cântecelor şi jocurilor cu text şi cânt diferite mişcări specifice;
 vor manifesta entuziasm şi plăcere în redarea rolurilor şi a mişcărilor de dans;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercitiul, jocul, observarea;
Material didactic: costume de zână Toamna, greiere şi furnica, coş cu frunze, coş cu fructe,căsuţa,materiale audio, CD- uri;
Locul de desfăşurare: Sala de grupă.
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE):- (DLC+ DOS): „Darurile toamnei!”
Educarea limbajului-joc didactic
Obiective operaţionale :
-să formuleze propoziţii simple corecte din punct de vedere gramatical;
-să desparta în silabe şi să specifice câte silabe are cuvantul respectiv;
-să numească sunetul iniţial al numelui florilor,fructelor,legumelor;
-să descrie caracteristicile esenţiale ale anotimpului toamna,fructelor,legumelor,florilor .
-să ghiceasca raspunsul la ghicitori;
-să interpreteze expresiv o poezie, un cântec;
-să respecte regulile jocului didactic;
-să lucreze în grup respectând cerinţele date.

Activitate practică şi elemente de activitate casnică-elemente de activitate casnică


Obiective operaţionale :
- să spele legumele, fructele cu ajutorul educatoarei, pregătindu-le pentu compot, respectiv murături;
- să aranjeze în borcane fructele,legumele adăugând la compot zahăr şi apă, la murături sare şi apa,să descrie gustul obţinut,pregătindu-
le pentru sterilizare;
- săplanteze florile în ghivece;
- să se ajute reciproc manifestând spirit de colegialitate.

Sarcina didactica: Recunoaşterea principalelor caracteristici specifice ale anotimpului toamna(fructe,legume,flori); Rezolvarea unor
situaţii-problemă pe teme diferite;Interpretarea unei poezii,a unei ghicitori; Relaţionarea cu ceilalţi în realizarea unei teme comune.
Regulile jocului:
-copiii trebuie să raspundă numai la solicitare;
-să raspundă în propoziţii şi limbaj potrivit fiecarui domeniu;
-să respecte cerinţele grupului din care fac parte şi ale educatoarei.
Elemente de joc: Surpriza, situaţii problema, mânuirea materialului,ghicirea,recitarea,aplauzele.
Srategii didactice:
Metode şi procedee: Observaţia, explicaţia, exerciţiul, conversaţia, problematizarea, brainstorming-ul, turul galeriei.
Material didactic:Scrisoarea Zanei Toamna,ecusoane: fructe, legume, flori; Tablou pentru afişat punctele câştigate (frunze galbene ,por-
tocalii şi roşii ); Biletele cu; biletele cu ghicitori; O fructiera, un coş pentru legume şi o vază pentru flori; panou pentru expoziţie,recom-
pense-bomboane .
Resurse:-umane: educatoarea şi grupa de copii;
-temporale: o zi.
Finalitatea zilei:amenajarea unor rafturi cu borcane de compot şi muraturi,plantarea florilor în ghivece.
Bibliografie:
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, D.P.H., 2009;
-Culea, Laurenţia; Sesovici,Angela;Grama,Filofteia;Pletea,Mioara;Ionescu,Daniela;Anghel,Nicoleta-Activitatea integrată din grădiniţă(ghid
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar), Ed. Didactica Publishing House, Buc., 2008;
- Maria, Smaranda; Lazăr, Camelia; Ilie, Elena-Ziua bună începe de la întâlnirea de dimineaţă, Ed.Tehno-Art 2010;
- Breben, Silvia; Goncea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela- Metode interactive de grup,-ghid metodic, Ed. Arves, Piteşti, 2002.;

Ziua debuteazăcu Întâlnirea de dimineaţă şi vedem că sala de grupă a albinuţelor a îmbrăcat haine de toamnă, de sarbatoare, un covor de
frunze pe jos, o multitudine de frunzuliţe, randunele şi berze, totul este asemeni unei imagini de basm ce emană foarte multă dragoste.
Copiii intră intonând cântecul „ Acum e toamna,da!”şi descoperă încă de la intrare o parte din surprizele pregătite.
SALUTUL: Educatoarea îi întâmpină cu salutul:”Dimineaţa a venit
Toţi copiii au sosit
În cerc să ne adunăm
Cu toţii să ne salutăm!
Bună dimineaţa, albinuţe mici!”.
Copiii vor primi ecusoane în piept cu flori de toamnă,fructe şi legume, fiind astfel împărţiţi în 3 grupe de la începutul activităţiilor, iar în
funcţie desimbolului primitse vor saluta:”Bună dimineaţa,flori!, Bună dimineaţa, fructe!”.Bună dimineaţa,legume!”
PREZENŢA:Pe rând,copiii merg la copacul prezenţei şi îşi aşează frunza cu poza pe ea în copac.
CALENDARUL NATURII: Se stabileşte: În ce anotimp suntem acum? Care este imaginea ce reprezinta anotimpul? În ce zi suntem? Cum
se numeşte ziua de azi? Dar următoarea zi?
ÎMPăRTĂŞIREA CU CEILALŢI: Până acum copii au vorbit foarte multe despre Zâna Toamna. Ştim că ea ne aduce multe daruri printre
care; fructe, legume şi flori.
NOUTATEA ZILEI : Voi prezenta „Leguma,fructa şi floarea supărată” în jurul carora se discută puţin: -De ce credeţi voi că sunt supăra-
te? (pentru ca sunt singure, nu au prieteni)-Doriţi să le înveselim şi să ne jucăm astazi cu ele?Astăzi vom avea un concurs între cele 3 grupe.
Vom vorbi despre fructe,legume, flori şi vom vedea ce echipa ştie mai bine despre unul din darurile toamnei. Dar am o surpriză!
Surpriza: Se aud bătăi în uşă. Uşa se deschide şi un copil mai mare de la şcoală aduce un coş mare cu multe surprize(fructe,legume, flori şi
plicuri). Copilul este trimis de Zâna Toamnă, să anunţe Grupa Albinuţelor, că ea a auzit că ei sunt foarte isteţi şi ştiu multe lucruri despre
bogăţiile şi frumuseţiileei. Prin intermediul unei scrisori, Zâna Toamna îi roagă pe copii să folosească materialul surpriză trimis de eaşi să
pregătească compotul de struguri, muraturile la borcane şi să planteze florile în ghivece. Se anunţă copiii că, vor avea de descoperit foarte
multe surprizedin pachet şi totodată vor trebui să rezolve mai multe sarcini:

 să lucreze pe centre de interes;


 să joace un joc didactic;
 să facăcompotul de struguri, muraturile la borcane şi să planteze florile în ghivece ;
 în final să danseze;

Rutina: „Îmi aştept rândul”-deprinderea de a-şi aştepta rândul.


Tranziţie:,,Bat din palme / Clap, clap, clap / Din picioare / Trap, trap, trap / Ne-nvartim , ne rasucim / Si spre centre noi pornim’’.
Educatoarea va prezenta materialele, iar copiii voiniceşte se vor îndrepta spre centrele deschise în funcţie de ecusoanele pe care le au în
piept, astfel:
Copiii care au flori se vor îndrepta spre centrul ARTĂ unde vor picta crizanteme folosind tehnica amprentării palmelor.
Copiii care aulegume vor merge la centrul ARTĂşi vor modela coşul cu legume.
Copiii care au fructe vor merge la centrul ARTĂşi vor colora fructe.
Copiii care terminăprimii la centrulARTĂvor merge la centrul STIINŢĂ şi vorrezolvao fişă: „Ce ştii desre toamnă”.
Bucuroşi,copiii îşi încep lucrul cu drag, iar atmosfera din grupă este una foarte plăcută, antrenantă şi relaxantă, copiiifiind într-o permanentă
mişcare, joc şi muncă. Se încearcă o atenţionare în ceea ce priveşte finalizarea lucrărilor de la fiecare centru, după care se trec în revistă
rezultatele de la fiecare centru. Se expun lucrările la panou şi la masa special amenajată şi se oferă feedback pozitiv.
Tranziţie:„Înspre baie ne-ndreptăm
Ca să ne spălăm.
Dăm cu apă şi săpun,
Mai curaţi suntem acum.”
Rutina:Copiii merg la baie arătând că sunt adevăraţi prieteni ai curăţeniei.(“Apa şi săpunul- prietenii mei).
Tranziţie:Pe melodia cântecului „Mişcă vântul frunzele” copiii se deplasează la locul special amenajat pentru realizarea compotului de
struguri.
Tranziţie: Întorşi în sala de grupă, copiii intonează cântecul „Toamna darnica”.Copiii se aşeazăpe scaunele în semicercşi se vor grupa
astfel: grupa florilor, grupa legumelor şi grupa fructelorurmând să descopere ce surprize se aflăîn coşul primit de la Zâna Toamna.Aceasta
ne-a pregatit multe surprize, dar ca să le aflăm va trebui să ne jucam un joc cu ea ,,Darurile toamnei”şi astfel o să ne amintim tot ce am
învăţat despre toamnă: fenomene specifice, îmbracamintea corespunzatoare, vom denumi şi vom sorta roadele toamnei:
fructe,legume,flori,vom despărţi în silabe,vom recita şi vom spune ghicitori.Dar, pentru asta, trebuie să fiţi atenţi ,activi, să raspundeţi corect
şi doar când sunteţi intrebaţi ».Educatoarea explică copiilor conţinutul jocului: În coşpe langă fructe, legume şi flori se află şi plicuri cu
sarcini pe care trebuie sa le rezolvăm« Denumeşte şi aşează corect roadele toamnei (fructele în fructiera, legumele în coş şi florile în
vază) »“Rezolvă corect sarcina dată!”„Ghici, ghicitoarea mea!”“Recită o poezie despre toamnă!”„ Diagrama Venn”Educatoarea va aprecia
răspunsurile primite. Dupa aceea educatoarea va demonstra copiilor metoda prin care vor putea realiza activitatea practică şi elemente de
activitate casnicăpropusă astfel:grupa florilor plantează florile în ghivece,grupa fructelor curaţă boabele de struguri de pe ciorchine,le spala
apoi la aranjeaza în borcane,grupa legumelor spala legumele şi le aşeaza la borcane.Se pune apa şi cele necesare,apoi borcanele cu fructe şi
legu-me sunt duse la sterilizat.Copiii îşi vor face curat la locul unde au lucrat.
Rutina: (”Locul meu de joacă e curat şi frumos”) Când veselia din grupă va fi în toi, se va auzi clinchetul clopoţelului, iar copilul trimis de
zânava anunţa că acesta este semnalul că Zâna Toamnaîi cheamă. Copiii drept mulţumire pentru surprizele primite vor da un minispe-
ctacol literar “ Toamna”şi se vor juca jocul de mişcare: “Bucheţele”Copiii se aşează în cerc şi merg pe muzică executând diferite mişcări
după comenzile date (mers obişnuit, ca piticul, pe vârfuri, etc). La un moment dat, muzica se opreşte iar educatoarea arată o paletă ce repre-
zintă o leguma. La această comandă, copiii cu ecusoane legume se strâng în grupuri, sub formăde bucheţele. Cei care nu au reuşit să se gru-
peze în bucheţele conform imaginii de pe paletă, sunt penalizaţi şi ies din joc. Jocul serepetă, arătându-se altă paletă, până când rămân în
cerc doar 3 copii. Copiii câştigători primesc aplauze.
La final se revine la mesajul zilei pentru concluzii finale, se admiră felul cum s-au descurcat la activităţi şi vor fi recompensaţi cu
bomboane .
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE
PERSONALĂ
Întâlnirea de dimineaţă:
:”Bună dimineaţa,flori!, Bună dimineaţa, fructe!”.
Bună dimineaţa,legume! ”
Rutina:„Apa şi săpunul- prietenii mei”
– exersarea unor deprinderi igienice
- „Locul meu de joacă e curat şi frumos”
– exersarea deprinderii de ordine şi curăţenie
Tranziţii: : „Acum e toamna,da”;„Toamna
darnica”; „Misca vantul frunzele”-cântec;
Mers voiniceste-Bat din palme / Clap, clap, clap
/ Din picioare / Trap, trap, trap / Ne-nvartim , ne
rasucim / şi sprecentre noi pornim’’.

ACTIVITĂŢI
LIBER ALESE
ACTIVITĂŢI ACTIVITĂŢI PE (ALA 1)
RECREATIVE DOMENII EXPERENŢIALE
(ALA 2) Ştiinţă: „Ce ştii
„Darurile toamnei” despretoamna”(fişă de
„Toamna” DLC-joc didactic lucru);
-minispectacol literar; DOS-elemente de activitate casnică

„Bucheţele”
-joc de mişcare

ACTIVITĂŢI LIBER
ALESE (ALA 1)

Artă: „Fructele,legumele,florile
toamnei”
„Fructe”colorare;
„Legume”modelaj;
„Flori”pictura
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
EVENIMENTE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC ( Instrumente şi
DIDACTICE Metode şi Mijloace de Forma de
indicatori)
procedee învăţământ
organizare

I.Moment Se vor asigura condiţiile necesare


organizatoric pentru desfăşurarea optimă a activităţii:
- se va aerisi sala de grupă;
- mijloacele de învăţământ vor fi
distribuite în fiecare sector.
Copiii intră intonând cântecelul „ Acum
e toamna,da!” Conversaţia
Salutul:”Dimineaţa a venit/Toţi copiii
au sosit/În cerc să ne adunăm/Cu toţii Observarea
să ne salutăm!”, „Bună dimineaţa , comportamentului
albinuţe mici!”.Copiii vor primi ecusoa- iniţial al copiilor;
ne in piept cu flori de toamna,fructe şi
legume,fiind astfel împărţiţi în 3 grupe Catalogul, Frontal Stimularea
de la începutul activităţiilor, iar în fun- Calendarul naturii; interesulpentru
cţie desimbolului primit se vor salu- Jetoane pentru C.N. activitate;
ta:”Bună dimineaţa,flori!, Bună dimi-
neaţa, fructe!”.Buna dimineaţa, legu-
me!”Pe rând,copiii merg la copacul Problematizarea Răspunsurile
prezenţei şi îşi aşează frunza cu poza copiilor;
pe ea în copac.
Calendarul Naturii descoperind ulti- Frontal;
mele zâmbete ale soarelui de
toamna.Imaginea grupei este acum Joc: „Deplasaţi-
completă şi ne zâmbeşte, însă educa- vă, opriţi-vă, dis- Observarea
toarea este foarte curioasă să afle dacă cutaţi!” comportamentului
toţi copiii ştiu să că se apropie sfărşitul copiilor;
toamnei,iniţiind dialogul cu tema:
„S-apropie sfarsitul toamnei,
Sa vedem ce ati invatat copiii
Despre fructe,flori,legume” Frontal;
(noutatea/ştirea/mesajul zilei)
Joc:„Deplasaţi-vă,opriţi-vă,
discutaţi”(discută cu partenerii din
grupa ta despre….)

II. Captarea Acest moment se realizează prin Povestirea; Colegul cel mare; Frontal; Observarea
atenţiei apariţia unui copil trimis cu surprize de comportamentului
la Zăna Toamna care-i roagă pe copiii Explicaţia; Coşul;surpriza; copiilor;
să se pregătească de activităţi. Copilul Frontal;
aduce un coş mare spunând: Conversaţia; Stimularea
„ Dragi prieteni, mari şi mici, interesului pentru
Bine v-am găsit aici! activitate;
Am aici surprize multe, Surpriza
Vă rog să luaţi aminte!
Scisoarea să o citiţi
Şi să fiţi foarte cuminţi!
Pe invitaţi să nu-i supăraţi,
Pe doamna voastra să o ascultaţi
Vă rog să mă ajutaţi,
Bunătăţi să pregătiţi
Pentru a fi rasplătiţi”.
III.Anunţarea (ALA 1) Se citeşte scrisoarea de la
temei şi a Zâna Toamna: Scrisoarea; Frontal;
obiectivelor “Dragii mei, Aprecierea
Eu ştiu că aţi fost cuminţi şi aţi învăţat multe cântece,
poezii chiar şi la activităţile de educarea limbajului ştiţi Explicaţia; modului de
multe lucruri despre despartirea in silabe.Pentru că mai cooperare cu
este puţin până trecpe la voi cu recompense, vreau să ştiu
cine le merită pe drept, de aceea vă propun să oajutaţi pe ceilalţi copii
doamna să pregătească compoturi si muraturi.Veţi folosi pentru a finaliza
materialele trimise de mine .
P.S.În cos v-am trimis o surprizădulce pentru cei care vor Frontal; lucrarea;
răspunde corect şi vor fi şi cuminţi.
Cu drag, Zăna Toamna!
Se anunţă copiii că vor avea de
descoperit foarte multe surprize din coş
şi va trebui să rezolve mai multe
sarcini.
Se anunţă obiectivele zilei: Observarea
 să lucrăm pe centre de activităţi; comportamentului
Conversaţia; copiilor;
 să ne jucăm un joc didactic;
 să facem compoturi şi muraturi;
 sa lantam flori în ghivece;
 în final vom dansa.

IV.Reactualizarea Tranziţie:,,Bat din palme / Clap, clap, Exerciţiul; Frontal; Observarea


cunoştinţelor. clap / Din picioare / Trap, trap, trap / Ecusoane cu flori comportamentului
Ne-nvartim , ne rasucim / Şi spre centre fructe şi legume Pe grupe; copiilor;
noi pornim’’ Aprecierea
Copiii voiniceşte se vor îndrepta spre Conversaţia; rezolvării corecte
Individual;
centrele deschise în funcţie de a sarcinilor date;
ecusoanele pe care le au în piept astfel: Exerciţiul; Acuarele,pensula,apa,
Individual;
Copiii care au flori se vor îndrepta spre foi
centrul ARTĂ unde vor picta crizante-
Frontal;
me folosind tehnica amprentării pal-
melor. Conversaţia;
Analiza
Copiii care au legume vor merge la Explicaţia;
produselor
centrul ARTĂşi vor modela coşul cu planseta,plastilina
Turul galeriei activităţii;
legume.
Copiii care au fructe vor merge la Observarea
centrul ARTĂşi vor colora fructe. Exerciţiul; creioane colorate,foi comportamentului
Copiii care termina primii la cen- copiilor;
trulARTĂvor merge la centrul
STIINŢĂ şi vorrezolvao fişă: „Ce ştii fişă
desre toamna”.
Fiecare grupă prezintă rezultatele
activităţii desfăşurate.
Tranziţie:
„Înspre baie ne-ndreptăm
Ca să ne spălăm
Dăm cu apă şi săpun,
Mai curaţi suntem acum.”
V.Dirijarea ( DLC)Tranziţie:: Întorşi în sala de Exerciţiul; Cos cu Frontal; Aprecieri verbale
învăţării grupă, copiii intonează cântecul Conversaţia; legume,fructe,flori,
Activitate de „Toamna darnica”.Copiii se aseaza pe plicuri cu variante de
educarea scaunele in semicercsi se vor grupa joc
Observarea
limbajului astfel: grupa florilor, grupa legumelor si Pe grupe
comportamentului
grupa fructelorurmând să descopere ce Explicaţia;
copiilor;
surprize se aflain cosul primit de la
Zana Toamna.Aceasta ne-a pregatit
multe surprize, dar ca sa le aflam va Observarea
trebui sa ne jucam un joc cu comportamentului
ea « Darurile toamnei » şi astfel o să ne Pe grupe; copiilor
amintim tot ce am învăţat despre
toamna: fenomene specifice, îmbracă-
mintea corespunzatoare, vom denumi şi Demonstraţia;
vom sorta roadele toamnei:
fructe,legume,flori, vom recita şi vom
spune ghicitori.Dar, pentru asta,
trebuie să fiţi atenţi, activi, să Aprecierea
raspundeţi corect şi doar când sunteţi verbală, aplauze;
întrebaţi.
Explicarea şi demonstrarea jocului Aprecierea
Haideţi să nu mai pierdem timpul şi să verbală, aplauze;
începem să ne jucăm. Fiţi atenţi: În coş
aveţi fructe, legume , flori de toamna şi Ghicitori Aprecierea
plicuri cu surprize.Un copil din fiecare Poezii despre verbală, aplauze;
grupa va veni şi va lua din coş ceea ce fructe,legume,flori
aparţine grupei lui aşezând la locul fişa
potrivit (fructe în fructieră, legume în
coşul legumelor, iar florile în
vază).Dacă ai sortat corect bogaţiile Pe grupe;
toamnei vei primi la panou în dreptul
grupei tale o recompensă (pentru flori/ Exerciţiul;
frunze galbene,pentru fructe/frunze
verzi,pentru legume/ frunze rosii).Care Pe grupe;
grupăare numarul cel mai mare de frunze
acumulate la sfârşitul activităţii va fi
declarată caştigatoare. Conversaţia; Pe grupe;
Executarea jocului de probă
Jocul de probă se va executa în scopul
verificăriiînţelegerii regulilor de joc de
către toţi copiii şi a respectării
sarcinilor didactice Problematizarea;
Executarea jocului propriu-zis
Se va da semnalul de începere a jocului
Varianta nr. 1:
. Ia câte un fruct,respectiv floare sau
legumă, desparte în silabe, spune câte
silabe are,stabileşte care este sunetul
iniţial şi formează alte cuvintecu acel
sunet. Dacă reprezentantul fiecarei
grupe a răspuns corect adaug frunze la
panou.
Varianta nr. 2:
Sa dezlege cate 2-3 ghicitori
Varianta nr. 3:
Din ce poezie face parte
Varianta nr. 4
Rezolva fişa!
Dupa efectuarea acestor probe îi
declarpe toţi castigatori şi le cer să se
aşeze pe covor.
VI.Obţinerea Complicarea jocului Cercuri de sârma de Pe grupe; Aprecierea
performanţei şi Aplicarea metodei ,,Diagrama Vann”. Conversaţia; culori diferite ,coşul cu verbală, aplauze;
legume,flori şi fructe;
asigurarea Intersectez cele trei cercuri care aparţin Explicaţia;
feedback-ului celor trei grupe şi cer copiilor să pună
în intersecţia lor tot ce extrag din coş de
culoare ROŞIE folosind ,,mâna oarbă”,

VII.Asigurarea Copiilor li se propune să facă murături Explicaţia; Pe grupe; Observarea


retenţiei şi a şi compoturi la borcane cu legumele şi comportamentului
Pe grupe;
transferului de fructele din coş, iar florile din vaza să le copiilor;
cunoştinţe planteze în ghivece . Aprecierea
; rezolvării corecte
a sarcinilor date;

VIII.Evaluarea ( DOS)Intonând cântecul “ Mişcă Explicaţia; Cosul cu: Pe grupe; Observarea


performanţelor vântul frunzele”, copiii iau loc la mese legume,fructe,flori, comportamentului
Activitate practică în felul următor: grupa florilor acolo Ghivece cu pamânt, copiilor;
şi elemente de unde sunt ghivecele, grupa fructelor şi a Conversaţia; Borcane cu Frontal;
activitate casnică legumelor acolo unde sunt borcanele. capace,zahar,sare Observarea
Se intuiesc materialele şi modelul comportamentului
educatoarei. Frontal; copiilor;
Se explică modul de execuţie a Demonstraţia; Observarea
lucrărilor. Pe grupe; comportamentului
Se execută exerciţiile de încălzire a Conversaţia; copiilor;
muşchilor mici ai mâinii: Aprecierea
“Degeţele răsfirăm Individual; modului de
Şi apoi le adunăm cooperare cu
Ploua uşor, uşor la geam Exerciţiul; Frontal; ceilalţi copii
Iar noi cântăm la pian.” pentru a finaliza
Copiii execută lucrările respectând lucrarea;
sarcinile date în timp ce educatoarea Exerciţiul;
urmăreşte şi îndrumă activitatea copi- Aprecierea
ilor. Conversaţia; rezolvării corecte
Se analizează şi se apreciază modul de a sarcinilor date;
participare şi de executare a lucrări-lor,
se descrie componenţa borcanelor şi a
ghivecelor.
În timp ce borcanele sunt duse pentru a
fi sterilizate, iar ghivecele aranjate la
geam în clasă, copiii îşi fac curat la
locul unde au lucrat (”Locul meu de
joacă e curat şi frumos”)-rutină
IX.Încheierea Se fixează tema zilei, a activităţii Conversaţia, Frontal ; Aprecieri verbal
practice şi a jocului didactic.
Când veselia din grupă va fi în toi se
aude clinchetul clopoţelului, copilul Mişcarea,
Costume adecvate ;
surpriză anunţă că acesta este semnalul Dansul ;
CD,laptop;
când este chemata Zâna Toamna.
Tranzitie:,, Unu-doi, unu-doi
Ecusoane cu flori,
Mergem toţi în pas vioi.
Jocul ; fructe şi legume
În costume să ne-mbrăcăm Frontal .
Sectacolul să- l dăm.”
Copiii interpreteaza
minispectacolul,,Toamna”drept
mulţumire pentru sur-prizele primite şi Conversaţia, Capacitatea de
vor juca jocul de miş-care: redare a versurilor
“Bucheţele”. Copiii se vor aşeaza în şi mişcărilor
cerc şi vor merge pe muzică execu-tând specifice jocului.
diferite mişcări după comenzile date
(mers obişnuit, ca piticul, pe vârfu-ri,
etc).La un moment dat, muzica se
opreşte iar educatoarea arată o paletă ce Bomboane.
Aprecierea
reprezintă un fruct,o legumă sau o floa- verbală, aplauze;
re.La această comandă, copiii cu ecu- Conversaţia ;
soanele respective se strâng în Turul galeriei
grupuri.Cei care nu au reuşit să se Frontal ;
grupeze în bucheţele conform imaginii
de pe pale-tă, sunt penalizaţi şi ies din
joc. Jocul se repetă, arătându-se altă
paletă, până când rămân în cerc doar 3
copii. Copiii caştigători primesc
aplauze.
La final se revine asupra temei din
acea zi,se admiră felul cum au partici-
pat la activităţi revenindu-se la mesajul
zilei pentru concluzii finale
Doamna va spune:
„Eu vă mulţumesc la toţi Aprecieri
Pentru al vostru efort. stimulative,
În coşul adus aţi umblat aplauze.
Şi foarte frumos v-aţi jucat.
Compoturi,muraturi voi aţi făcut.
Mult de tot azi aţi muncit
Acum sunt foarte mulţumită
Iata şi recompensa promisă!”

Copiii vor fi recompensaţi cu bom-


boane.
„Ce stii despre toamna?’

1.Încercuieşte fructele cu galben, legumele cu verde, iar florile cu portocaliu.


2.Scrie in dreptul fiecarei multimi tot atatea liniute cate silabe are cuvantul care o denumeste.
3.Coloreaza frunzele in culorile toamnei: formeaza perechi intre frunzele de aceeasi forma.
4.Zâna Toamnă vrea să numeri, pe rând, bogăţiile ei .Uneste-le cu cifrele potrivite,la frunze numaram perechile. .

1 2 3 4 5
ScenetA: „ Toamna”

Educatoare
Grădiniţa

Personaje : Greieraş
Furnică
Toamna
Copii

Costumaţii : Greieraşul va fi îmbrăcat cu frac negru, iar pe cap va avea antene confecţionate din sârmă.
Furnica va fi îmbrăcată cu bluză albă, fustă neagră,
şorţuleţ negru, iar pe cap va avea antene.
Toamna va fi îmbrăcată cu rochiţă lungă de culoare maro, pe care se vor prinde frunze din hârtie glasată
de diferite forme, mărimi şi culori. Pe cap va avea o coroniţă confecţionată din hârtie glasată iar în mână un coş cu
frunze uscate.
Decor : Peisaj de toamnă într-o pădure (livadă). Într-un colţ al clasei se va „ construi” din carton căsuţa furnicuţei,
iar în apropierea ei căsuţa greieraşului, care va fi mai mică şi mai dărăpănată. În faţa celor două căsuţe se va
amenaja „pădurea” din crengi de copaci fixate în suporturi. Podeaua va fi acoperită cu un covor de frunze.

Pregătirea scenetei :
Furnica şi greieraşul se vor ascunde în căsuţele lor, iar „Toamna” se va ascunde după un „copac”. Ceilalţi
copii vor intra în ordine în sala amenajată, se vor plimba prin „pădure”, cântând : ,,Mergem la plimbare”şi
în acelaşi timp imită culesul frunzelor.

Cântec : Mergem la plimbare


De-i cald sau răcoare,
Prin pădure mergem
Frunze să culegem.

Vremea de-i ploioasă


Nouă nu ne pasă,
Mergem la plimbare
Prin pădurea mare.

Copilul 1: Brr! Ce rece e afară!


Toamna vine suflând
Frunzele împrăştiind.

(Apare „Toamna”aruncând frunze din coşuleţ)

Toamna : Mă primiţi copii la voi ?

Copilul 2 : Cine eşti şi ce doreşti ?

Toamna : Unii-mi spun „Toamna bogată”


Alţii „Toamna cea brumată”
Eu golesc grădinile
Să umplu cămările.

Copilul 3 : Acum e toamnă afară


Şi totul s-a răcit,
Dar noi, voinici cu toţii
În pădure am venit.
Copilul 4 : Toamnă de ce vii la noi
Copacii să ni-i despoi,
Cântăreţii ni-i alungi,
Nopţile ni le faci lungi?

Toamna : Am venit să vă aduc


Poame multe şi mă duc.
Dar să şti că-n urma mea
Vine iarna şi mai grea.

Copilul 1 : Fugi de-aici, eşti urâcioasă!

Copilul 5 : Eşti rea pentru greieruş,


Nu mai cântă din arcuş,
Iar furnica, mititica,
Nu-i dă boabe atâtica!

Copilul 6 : Din căsuţa lui de humă


A ieşit un greieruş (-greieraşul iese din căsuţă-)
Negru ,mic , muiat în tuş,
Iar pe aripi pudrat cu brumă.

(Greieraşul bate la fereastra furnicuţei. Aceasta iese supărată din căsuţă)

Furnica : Cine bate iarăşi la oblonul meu?


Greieraşul : Eu sunt, dragă furnică, eu vecinul tău.

Furnica : De ce baţi, vecine, la fereastra mea?

Greieraşul : Vreau un bob, furnică, nu te supăra!

Furnica : Îmi aduc aminte, astă vară,


Când puneam provizii în cămară,
Tu cântai, cântai întreaga zi.
Spune-mi dar , acum bine ţi-i?

Greieraşul : Dar, furnică, cântecelul meu,


Te-a-nsoţit în muncă tot mereu.
Eu cu a mea mică vioară,
Munca ti-am făcut-o mai uşoară.
Viaţa fără cântec e urâtă,
Munca e cu cântec mai plăcută,
Lasă-mă în casă şi m-ascultă!

Furnica : Du-te, cântă şi cerşeşte-n altă parte.


Pleacă de la fereastra mea.

(Greieraşul pleacă supărat spre „Toamnă”

Greieraşul : Cri, cri, cri,


Toamnă gri
Nu credeam
C-o să mai vii
Înainte de Crăciun,
Că puteam şi eu s-adun
O grăunţă cât de mică,
Ca să nu cer împrumut
La vecina mea furnică,
Fiindcă nu-mi dă niciodată,
Şi-apoi umple lumea toată
Că m-am dus şi i-am cerut…
Dar de-acum s-a isprăvit.
Cri, cri, cri,
Toamnă gri,
Tare-s mic şi necăjit!

Toamna : Nu mai plânge greieraş,


Mititel şi drăgălaş!
Cântecul tău mi-a plăcut
Şi mi-ar place să te mai ascult.
Dacă vrei poţi să rămâi la mine,
Oaspete să-mi fii, cât îţi va fi bine.

Greieraşul : Gata, mi-am şi pregătit arcuşul.


Mâine-n zori la trei şi-un sfert
Mă prezint şi dau concert.

Toamna : Acum, spuneţi mai sunt rea, dragi copii?

Copilul 7: Cine-a zis că tu eşti rea?


Când ne-aduci multe fructe dulci.
Mere, pere în panere.
Prune bune şi alune
Şi gutui amărui
Cu puf galben ca de pui
Şi tot felul de legume
De nu le mai şti pe nume.
În cămară le voi pune
Că la iarnă-s foarte bune.

Toamna : Ei, acum ce gândiţi?


Despre mine ce mai ştiţi?

Copilul 2: Zboară frunzele în vânt,


Ce frumos cad la pământ!
Toamna iarăşi a sosit
Mic şi mare-i mulţumit.

Copilul 3: Vine toamna cea ceţoasă


Vremea este răcoroasă.
Frunzele cad prin ogradă
Ploi mărunte-ncep să cadă.

Copilul 4: Din frunze aurii,


De ce ştrengarul vânt,
Îşi face jucării?
E toamnă pe pământ
Şi-atâtea păsărele
Ne pleacă rând pe rând,
De cine se tem ele?
De ploaie şi de vânt.
Copilul 5: Toamnă, toamnă dintre vii,
Noi ştiam că vei veni
Şi de-o vreme te-aşteptăm
Stând la uşă şi la geam.
Şi ştiam c-o să ne-aduci
Mere şi gutui şi nuci,
Struguri dulci şi razachii.
Noi ştiam că vei veni
Să ne umpli zările
De toate culorile.

Toamna : Ce copii cuminţi!


Vă voi răsplăti cu un coş cu bunătăţi.

(Toamna lasă coşul cu fructe şi vrea să plece)

Copilul 6 : Toamnă, spune un-te duci?

Toamna : Ia, mă duc să scutur nuci.

Copilul 7 : Toamnă unde te grăbeşti?

Toamna : Ia, mă duc să caut veşti.


Sus în vie, jos în luncă,
Să dau soarelui poruncă
Să coacă gutuile, să-ncălzească viile.
(Toamna pleacă)

Toţi copiii: La revedere, la revedere dragă toamnă!


Copilul 7: Noi copiii de la Salcuta
Toamnei i-am prezentat
Tot ce ştim, ce-am învăţat.
Am cântat, am recitat
Şi cu toţi ne-am bucurat.
Prezentarea lucrarii metodico-stiintifice
Pentru obtinerea gradului didactic i

“Problematica psihologica a stimularii creativitatii prescolarului”

Coordonator: Conf. Univ. Dr.

Propunător: Profesor invatamant prescolar:


Grădiniţa: Salcuta

Lucrarea metodico-ştiinţifică „Problematica psihologica a stimularii creativitatii prescolarului” este structurată în cinci capitole, şi anume:
Argument
Capitolul 1– Fundamentarea teoretică a temei.
1.1. Conceptul de creativitate şi nivelurile acesteia
1.2. Natura creativităţii şi fazele de creaţie
1.3. Factorii creativităţii
1.4. Comportamentul creativ şi premise care stimulează creativitatea.
Capitolul 2– Specificul potenţialului creativ la vârsta preşcolară
2.1. Consideraţii generale asupra dezvoltării copilului de vârstă preşcolară
2.2.Particilarităţile psihofiziologice ale copilului de vârstă preşcolară
2.3.Specificul manifestărilor creative ale copilului de vârstă preşcolară
Capitolul 3- Ipoteza de lucru,obiectivele şi metodologia cercetări
3.1. Ipoteza de lucru şi obiectivele cercetării
3.2. Metodologia cercetării
3.3.Prezentarea şi interpretarea rezultatelor cercetării
3.4. Interpretarea rezultatelor experimentului
3.4.1. Rezultatele subiecţilor în etapa constatativă
3.4.2. Rezultatele subiecţilor în etapa finală
Capitolul 4-Specificul metodologic al stimularii creativităţii la varsta preşcolară
4.1. Educarea creativităţii la preşcolari/grupa pregătitoare
4.2. Posibilităţi de stimulare şi antrenament creativ la preşcolari
4.3. Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii de grup
Capitolul 5 – Concluzii, propuneri ameliorative
Bibliografie
Anexe
În Argument, am prezentat importanţa studierii creativităţii, în general, a creativităţii preşcolarilor, în special,
motivând alegerea temei prin faptul că dezvoltarea multilaterală a personalităţii este o cerinţă obiectivă a societăţii
contemporane, în condiţiile progresului ştiinţei şi tehnicii, ale accelerării dezvoltării în toate domeniile vieţii sociale. Din
această idee a rezultat şi dorinţa de a cunoaşte şi dezvolta potenţialul creator al preşcolarilor din grupa pregătitoare, aflaţi
la vârsta achiziţiilor de bază în ceea ce priveşte dezvoltarea personalităţii acestora.
Capitolul I cuprinde partea teoretică, generală, care a stat la baza studierii temei, pornind de la conceptul de
„creativitate”, nivelurile creativităţii, fazele de creaţie şi factorii care influenţează creativitatea şi încheind cu
manifestarea comportamentului creativ la individ, în general.
Capitolul II cuprinde consideraţii generale asupra dezvoltării copilului de vârstă preşcolară ,particularităţile
psihofiziologice ale acestuia din perspectiva stimulării creativităţii sale si specificul manifestărilor creative al copilului
de vârstă preşcolară
În Capitolul III am precizat ipoteza generală şi ipotezele particulare ale cercetării şi am descris metodele de
cercetare utilizate pentru demonstrarea ipotezelor.
Ipoteza generală a cercetării este următoarea: Dacă încă din perioada preşcolarităţii încercăm să-i deprindem pe
copii cu înţelegerea corectă şi cu rezolvarea unor probleme, căutând modalităţi şi căi diferite, atunci se pot obţine
rezultate pozitive în direcţia ridicării nivelului creativităţii individuale şi de grup.
Ipoteze particulare:
 Dacă vom amenaja un mediu educaţional adecvat, corespunzător intereselor şi inteligenţelor multiple ale
preşcolarilor, atunci vom contribui la dezvoltarea creativităţii şi manifestarea acesteia în diferite domenii?
 Dacă utilizăm metode şi tehnici interactive de grup, atunci îi vom deprinde pe copii cu aplicarea unei gândiri
creative în activităţile desfăşurate?
În acest demers am antrenat copiii din grupele pregătitoare (2011 - 2012), constituiţi în grupa experimentală şi
grupa de control, planificând şi desfăşurând cu aceştia diferite activităţi, jocuri, exerciţii de creaţie, compunere de
probleme etc. în care am încercat să stimulez creativitatea individuală şi de grup, evaluând permanent activităţile
propuse.
Pentru verificarea ipotezei şi realizarea obiectivelor cercetării, am utilizat următoarele metode de cercetare:
observaţia, experimentul pedagogic, convorbirea, analiza produselor activităţii şi cercetarea documentelor, studiul de
caz, ancheta pedagogică, metoda statistică.
Rezultatele subiecţilor din etapele constatativă şi finală sunt prezentate în subcapitolul 3.4.1 în tabele, pentru cele
două probe – proba de desen şi proba de activităţi practice, comparativ, rezultatele grupei experimentale cu cele ale
grupei de control.
Dacă celelalte subcapitole se referă la creativitatea individuală, subcapitolul 3.4.2 este dedicat metodelor şi
tehnicilor de stimulare a creativităţii de grup, descriind câteva metode utilizate în activitatea didactică - explozia stelară,
metoda acvariului, brainstormingul (exemple concrete).
Capitolul IV este un capitol pur practic, care cumulează întreaga muncă de cercetare întreprinsă, structurată pe trei
subcapitole. Mai întâi, am descris specificul potenţialului creator pentru vârstele mică, mijlocie, mare, am continuat cu
tipurile de creativitate care se manifestă la vârsta preşcolară mare (în speţă, grupa pregătitoare), pentru fiecare categorie
de activitate – creativitate motrică, lingvistică, artistico-plastică etc., am precizat în ce măsură creativitatea este
educabilă şi am identificat posibilităţi de stimulare şi antrenament creativ (probe) pe care le-am aplicat grupului
experimental.
Capitolul V prezintă concluziile generale ale cercetării – se verifică ipotezele.
Alte concluzii:
- fetiţele sunt mai creative decât băieţii, dar există şi cazuri excepţionale;
- unii preşcolari sunt foarte creativi numai în domeniul care îi pasionează, pentru care manifestă un interes
deosebit;
- creativitatea preşcolarilor depinde în mare măsură de mediul familial în care se dezvoltă şi în care aceştia
sunt educaţi;
- creativitatea este educabilă, având ca dovadă progresul preşcolarilor din grupul experimental, faţă de
nivelul de creativitate al preşcolarilor din grupul de control;
- preşcolarii trebuie încurajaţi să identifice diferite forme de exprimare prin care să transmită idei şi
sentimente, asigurându-le condiţii propice afirmării personalităţii.
Propuneri:
 Să se utilizeze în activitatea didactică metode şi tehnici interactive pentru stimularea creativităţii individuale şi de
grup, combinate cu metodele tradiţionale.
 Să se elaboreze fişe de progres individual în care să se consemneze şi evoluţia creativităţii preşcolarilor într-un
domeniu sau altul.
 Să se menţină un dialog real, constructiv între familie şi grădiniţă, în vederea identificării şi stimulării talentelor.
De menţionat ar fi faptul că educarea creativităţii nu înseamnă a-l forţa pe copil să devină un „mic geniu” sau un
inventator de lucruri noi. Dimpotrivă, aceasta înseamnă a veni în întâmpinarea trebuinţei de independenţă, a spiritului
său de observare şi descoperire, a curiozităţii lui nepotolite de a căuta şi de a găsi, prin elaborări personale, soluţii la
problemele mărunte ale vieţii din grădiniţă şi din familie. Bineînţeles că aceste „probleme” nu sunt nici noi, nici
originale. Dar ele, fiind personale, constituie expresia resurselor psihologice pe care el le posedă în domeniul cognitiv,
afectiv şi acţional.
Subscriu afirmaţiei lui J. Piaget, care precizează că „Societatea contemporană se concentrează tot mai mult către
inteligenţă şi creativitate, adică inteligenţă activă. Programul societăţii, integrarea reală a individului în această lume a
mutaţiilor depind, într-o mare măsură, de reuşita formării unor creatori, a unor spirite novatoare”, iar aceste cuvinte ar
trebui să călăuzească orice cadru didactic responsabil.