Sunteți pe pagina 1din 2

MATEMATICA

Profil real
BAREM DE EVALUARE
• În cazul în care în item nu este indicată metoda de rezolvare, orice metodă de rezolvare,
prin care se poate obţine răspunsul corect, trebuie să fie acceptată şi apreciată cu
punctajul maxim.
• Nu cereţi să vedeţi calcule efectuate şi argumentări dacă nu sunt specificate în condiție.
• Punctajul acordat oricărui item este un număr întreg.
• Nu introduceţi puncte suplimentare la barem.

Punctaj
acordat
maxim
Scor
Item

Răspuns corect Etape ale rezolvării Observaţii

< Punctele se acordă numai pentru 2 p.


1. 2 p.
completarea corectă a casetei.
Punctele se acordă numai pentru 2 p.
2. 2 p. >
completarea corectă a casetei.
𝐴𝐶 Punctele se acordă numai pentru 2 p.
3. 2 p.
completarea corectă a casetei.
- 91+log3 2 = 9 ∙ 9log3 2 1 p.
- 9 = 32 1 p.
4. 4 p. - 9log3 2 = 3log3 4 1 p.
- Obținerea valorii expresiei, egală
cu 36=62 1 p.
3−𝑥
- Obținerea inecuației 𝑥−1 < 0 1 p.
- Determinarea zerourilor
𝑆= numitorului și numărătorului
5. 5 p. (−∞; 1) ∪ (3; +∞) 3−𝑥
fracției 2 p.
𝑥−1
- Construirea curbei semnelor 1 p.
- Scrierea răspunsului corect 1 p.
- Utilizarea în calcule 𝑖 2 = −1 1 p.
- Obținerea sistemului
𝑎−𝑏 = 𝑎−2

6. 5 p. 𝑧 = −4 + 2𝑖 𝑎 + 𝑏 = −𝑏 2 p.
- Rezolvarea sistemului
𝑎−𝑏 =𝑎−2

𝑎 + 𝑏 = −𝑏
și scrierea răspunsului corect 2 p.
- Desen corect sau utilizareа
notațiilor uzuale 1 p.
- Obținerea 𝐺 = 2ℎ, unde 𝐺 este
lungimea generatoarei, iar ℎ este
lungimea înălțimii conului 1 p.
8𝜋 cm3
7. 6 p. - Obținerea 𝑅 = ℎ√3, unde 𝑅 este
lungimea razei bazei conului 1 p.
- Obținerea ecuației
2𝜋ℎ2 √3 = 8π√3 1 p.
- Determinarea valorii lui ℎ 1 p.
- Determinarea volumului 1 p.
- Aflarea derivatei funcţiei 𝑓 1 p.
𝜋 - Rezolvarea ecuației 𝑓 ′ (𝑥 ) = 0 2 p.
8. 6 p. 𝜋
2 - Calcularea valorilor 𝑓(0) și 𝑓 � 2 � 2 p.
- Determinarea celei mai mari valori
a funcției 𝑓 1 p.
- Scrierea 𝑛 = 54 2 p.
96
9. 5 p. - Scrierea 𝑚 = 𝐶24 ∙ 42 2 p.
625 - Determinarea probabilității 𝑝 = 𝑛
𝑚
1 p.
- Cercul circumscris patrulaterului
este și cerc circumscris
triunghiului, ale cărui vârfuri sunt
vârfuri ale patrulaterului 1 p.
- Determinarea lungimii proiecției
ortogonale a laturii laterale pe baza
10. 6 p. 2 cm mare a trapezului 1 p.
- Determinarea lungimii înălțimii
trapezului 1 p.
- Determinarea lungimii diagonalei
trapezului 1 p.
- Determinarea lungimii razei
cercului circumscris trapezului 2 p.
- Determinarea unei primitive a
funcției de sub simbolul integralei
(1 p. pentru 𝑡 = √𝑥; 1 p. pentru
1
𝑑𝑡 = 𝑑𝑥; 1 p. pentru obținerea
2√𝑥
3 𝑑𝑡
11. 6 p. ∫1 𝑡+1 ; 1p. pentru obținerea unei
1
primitive a funcției 𝑔(𝑡) = ) 4 p.
𝑡+1
- Aplicarea formulei Newton-
Leibniz 1 p.
- Obținerea valorii integralei, egală
cu ln 2 1 p.
- Identificarea cazului 𝑎 < 0, pentru
care ecuația nu аdmite soluții reale 1 p.
𝑒 𝑥 = 3𝑎 − 3
- Obținerea � 𝑥 pentru
𝑒 = −𝑎 − 3
𝑎≥0 2 p.
3𝑎 − 3 ≤ 0
12. 6 p. 𝑎 ∈ (−∞; 1] - Obținerea sistemului � 1 p.
−𝑎 − 3 ≤ 0
pentru 𝑎 ≥ 0
- Rezolvarea sistemului
3𝑎 − 3 ≤ 0

−𝑎 − 3 ≤ 0 1 p.
- Obținerea 𝑎 ∈ (−∞; 1] 1 p.
55p.