Sunteți pe pagina 1din 1

PREPOZIŢII

Simple Compuse

de, la, pe, cu, în, a, peste, lângă, sub, din, de la, până la, de către, de peste,
prin, contra, ca, pentru, fără, etc. fără de, pe la, de pe, de lângă, dinspre,
despre, înspre, de după, pe lângă, de
sub etc.

+ Ac +G +D
de, la, pe, cu, în, a, contra, împotriva, conform
peste, lângă, sub, prin, asupra, înaintea, contrar
ca, pentru, fără, etc. deasupra, înapoia, graţie
din, de la, până la, de împrejurul... mulţumită
către, de peste, fără datorită
de, pe la, de pe, de în mijlocul, în faţa, de-a aidoma
lângă, dinspre, lungul, de-a latul, în potrivit
despre, înspre, de vederea, din cauza, cu
după, pe lângă, de scopul...
sub etc.