Sunteți pe pagina 1din 3

Comunicarea de marketing

Proiect
2019 – 2020

PROIECTAREA UNEI CAMPANII DE COMUNICARE


INTEGRATĂ
PENTRU PROMOVAREA UNEI INOVAȚII
CONFORM MISIUNII BRANDSTORM 2020

Misiunea Brandstorm 2020: BUILD A PLASTIC-LESS FUTURE IN


THE BEAUTY INDUSTRY

Partea I: Analiza comunicării de marketing pentru marca “X” ( 4 p)


1. Analiza mărcii “X”
- poziţionarea mărcii
- trăsături de personalitate
- sistemul de identitate (denumire, emblemă, logo, slogan, ambalaj etc.)
- analiza modului în care elementele sistemului de identitate reflectă personalitatea mărcii

2. Emiţătorul – compania L’Oreal, care deţine în portofoliu marca “X”


- marca organizaţiei, notorietatea şi imaginea acesteia
- viziunea și valorile companiei L’Oreal
- preocupările companiei pentru sustenabilitate
- cota de piaţă deţinută de companie şi cota de piaţă a mărcii “X”

3. Analiza comunicării promoţionale pentru marca “X”


3.1. Identificați tehnica/ tehnicile de comunicare recente și precizați:
3.1.1 Tehnica/ tehnicile de comunicare
3.1.2 Descrierea campaniei/ campaniilor
Titlul campaniei/ campaniilor
Link-uri
3.1.3 Medii de comunicare (din ce motive au fost alese aceste medii de comunicare)
3.1.4 Analiza mesajelor
- conţinutul mesajului (argumentaţie raţională şi/sau emoţională)
- forma mesajului (elemente de codificare de natură verbală şi nonverbală)
- legătura dintre formă şi conţinut
3.1.5 Obiectivele comunicării
3.1.6 Ţinta comunicării
- Care este publicul-ţintă (alcătuirea publicului-ţintă)?
-
Care sunt caracteristicile publicului-ţintă? (socio-demografice, economice,
geografice, psihografice şi comportamentale)
3.2 Comunicarea de marketing pentru marca “X” respectă principiile comunicării
integrate de marketing? Argumentaţi răspunsul.

Partea a II-a: Analiza contextului campaniei de comunicare pentru


marca “X” (4 p)

1. Caracterizarea pieţei

2. Concurenţa:
- identificarea mărcilor şi a produselor concurente;
- pentru cel mai important concurent se va preciza:
- compania care deţine în portofoliu marca;
- cota de piaţă a mărcii/ produsului;
- poziţionarea mărcii;
- puncte forte şi puncte slabe ale mărcii.

3. Consumatorul – caracterizarea consumatorului din categorie

4. Prezentarea inovației și argumente în favoarea acesteia

5. Problema de comunicare

Partea a III-a: Propunere privind campania de comunicare integrată


pentru lansarea pe piaţă a inovației (4 p):
1. Deciziile cu privire la poziţionare
2. Definirea ţintei comunicării
3. Definirea obiectivelor de comunicare
4. Identificarea insight-ului strategic și stabilirea axului comunicaţional
5. Mixul comunicaţional online și offline (incluzând propunerea unui eveniment de
lansare)
5.1 Tehnici de comunicare propuse pentru campanie și detalierea activităților pentru
fiecare tehnică
5.2 Medii de comunicare propuse
5.3 Elemente de creație

Bibliografie
1. .............
2. .............
.................................................................................
Prezentarea proiectului se notează cu 3 puncte (1 punct pentru prezentarea fiecărei
părţi). Acest punctaj poate fi obţinut doar de acei membri ai echipei care sunt prezenţi la
seminarul alocat prezentării proiectului.
Proiectul integral se predă în format fizic în penultima săptămână de şcoală
potrivit indicaţiilor profesorului de la seminar. Predarea proiectului cu întârziere, faţă de
termenul stabilit, implică o penalizare de 0,5 puncte pe zi.
Respectați următoarele cerințe privind redactarea lucrării:
- titlul lucrării: TNR, bold, 16, majuscule, centrat
- autorii: TNR, italic, 12, centrat
- afilierea autorilor: TNR, 10, centrat
- email autori: TNR, 10, centrat
- titluri capitole şi subcapitole: TNR, 14, align left
- text: TNR, 12, Justified
- pagină: top 2 cm; bottom 2 cm; left 2 cm; right 2 cm
- line spacing: 1,5
2. Respectarea structurii proiectului şi tratarea tuturor punctelor prevăzute în plan
3. Cursivitatea exprimării şi acurateţea limbajului

Prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu


Lect. univ. dr. Camelia Kailani
Dr. Laura Roșca
Dr. Raluca Tița