Sunteți pe pagina 1din 4

AŞEZĂRILE RURALE

Zonele rurale sunt regiuni din afara așezărilor urbane. Acestea sunt caracterizate prin
faptul că au o populație redusă față de cea din mediul urban, iar locuitorii lucrează
adesea pământul. Două tipuri de așezări umane fac parte din mediul
rural: satul și cătunul.
În Uniunea Europeană, se poate observa o preocupare mai aparte de problematica
spațiului rural, mai ales începând din anii 80. Spațiile rurale sunt legate de valori cum ar
fi ocrotirea naturii și păstrarea unor valori culturale, experiența mediului sănătos și de
dimensiuni umane, apartenența la o colectivitate, mâncarea gustoasă, pregătită în
condițiuni controlabile etc. „Charta europeană a spațiilor rurale” dă următoarea definiție:
spațiul rural înseamnă un teren continental sau litoral, care conține satele și micile
orașe, în care marea parte a terenurilor sunt utilizate pentru:

 agricultură, silvicultură, acvacultură și pescuit;

 activități economice și culturale ale locuitorilor acestor zone (artizanat, industrie,


servicii etc.)

 funcția de odihnă și agrement cu caracter neurban sau de ocrotire a naturii;

 alte utilizări.
 Dupa numărul de locuitori (mărimea demografică)

◦ sate mici: sub 500 loc.

◦ sate mijlocii: 500-1500 loc.

◦ sate mari: 1500-3000 loc.

◦ sate foarte mari: peste 3000 loc.

 Dupa forma vetrei satului (forma perimetrului construit):

- Neregulata

- Liniara

- Geometrica (dreptunghiulara, poligonala)

 Dupa modul de distribuţie a gospodăriilor în teritoriu (structura):


Satul risipit - gospodării sau grupuri de gospodării (cătune)foarte dispersate între ele la
distanţe mari; vatra şi moşia se suprapun; în Munţii Apuseni (crânguri ),
C.Maramuresului si ai Bucovinei şi in C. Meridionali

Satul răsfirat - în zonele de deal şi podiş cu gospodăriile de-a lungul văilor sau drumurilor fiind
despărţite de livezi, vii, terenuri cultivate.

 Dupa funcţiile economice

-aşezări cu caracter predominant agricol

-aşezări cu activităţi complementare agriculturii (pescuit, expl. şi prelucrarea lemnului)

-aşezări cu alte activităţi economice (minerit, activitati balneoclimaterice, industriale, de


transport, servicii )