Sunteți pe pagina 1din 1

STINTE POLITICE

 Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în


original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 Original* și copie** după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)
 Original* și copie** după certificat de naștere;
 Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de
sănătate a candidatului;
 2 fotografii color tip legitimație (format 2 / 2,5);
 Dosar plic.