Sunteți pe pagina 1din 3

SURSE DE FINANȚARE

Subvenții - este un transfer nerambursabil de resurse din bugetul de stat către un anumit
domeniu sau anumite întreprinderi, în schimbul respectării anumitor condiții. Subvențiile se
acordă asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială, orice organizaţie care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu, pot
beneficia de subvenţii care pot reprezenta surse de venit considerabile.

Bugetul de stat – O dată pe an statul lansează depunerea proiectelor timp de o lună.


(aproximativ)

Granturi UE - Granturile sau aşa numitele proiecte finanţate din fonduri nerambursabile ce
reprezintă o modalitate de susţinere a activităţilor unui ONG. În ultimii ani fondurile europene au
fost accesate şi de către tot mai multe organizaţii.

Procesul de accesare a unui grant este unul de durată atunci când vine vorba de cele de la UE,
datorită procedurilor care necesită a fi îndeplinite ( realizarea documentaţie, completarea unui
formular, stabilire parteneriate, etc.), însă dacă acest prin pas este trecut, abia atunci începe greul
şi anume implementarea, după care evaluarea proiectelor, care trebuie realizată cu cea mai mare
atenţie şi în concordanţă cu cerinţele finanţatorilor pentru a nu risca pierderea finanţării oferite.

Avantajul unei astfel de surse de venit este acela că reprezintă un mare ajutor în ceea ce priveşte
realizarea proiectelor care nu pot fi susţinute financiar din cauza bugetelor foarte mari.

Un dezavantaj ar fi însă faptul că, în majoritatea cazurilor, ONG-urile trebuie să contribuie totuşi
cu 20% din bugetul total al proiectului. Un alt dezavantaj îl reprezintă accesarea fondurilor în
două etape: prima anterior proiectului şi cea de-a doua după evaluarea acestuia. În urma evaluării
este posibil ca cea de-a doua tranşă de bani să nu mai corespundă cu cea solicitată datorită
nerespectării cerinţelor finanţatorului.

Exemple de finanțatori: Tineret în Acţiune , CEE Trust.


Fundații private – Aceste fundații private au scopul de a ajuta diverse categorii de oameni sau
grupuri ţintă. Acest tip de ajutor poate fi acord atât sub forma unor burse individuale, dar şi sub
forma unor finanţări acordate ONG-urilor.

Sponsorizări în bani/bunuri - O sursă importantă de venit este binenţeles cea provenită din
sponsorizările făcute de diverse companii către ONG.

Scopul acestor sponsorizări este de a susţine activitatea acestuia, prin sprijin financiar
(sponsorizări în bani), dar şi prin oferire de bunuri sau produse care pot ajuta ONG-urile în
desfăşurarea activităţilor.

Granturi de la fundații străine sau de la alte organizații international - Aceste tipuri de


finanţări sunt cel mai greu de accesat, datorită simplului fapt că este competiţia mult mai mare
între ONG-urile aplicante, iar procesul de aplicare poate să difere. (Exemplu: Ford Foundation)

Evenimente de atragere de fonduri - pot lua forme diverse, de la gale de premiere, licitații,
concerte, evenimente de sărbători, festivaluri, până la competiții sportive, evenimente
gastronomice, piese de teatru etc. Pe lângă strângerea de fonduri, acest gen de evenimente ajută
la extinderea rețelei de donatori, întărirea imaginii organizației și creșterea vizibilității acesteia,
recrutarea de noi voluntari și atragerea atenției asupra cauzei susținute.

Peer to peer fundraising - este o metodă de fundraising prin care susținătorii și donatorii
organizației sunt mobilizați pentru a atrage fonduri în numele organizației, având ca avantaj
principal crearea unei rețele extinse de donatori.

Door to door - este o metodă de fundraising prin care posibilii susținători pot dona.

Colectele stradale - pot fi o bună metodă de fundraising pentru organizațiile care se bucură de
vizibilitate în comunitate și care pot dispune de un număr mare de persoane care să participe la
colecta stradală. O rată de succes mai mare o au colectele stradale care beneficiază de promovare
media.

Debitul direct - presupune existența unui acord între bancă, clientul băncii și organizația
beneficiară, prin care banca este autorizată să efectueze automat plăți din contul clientului către
organizație la un interval de timp prestabilit și având ca obiect sume de bani prestabilite.
Urnele de donații - sunt amplasate de obicei în spații comerciale sau spații des circulate, care
pot asigura paza acestora. Acestea trebuie personalizate astfel încât să conțină un mesaj clar.