Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE PRACTICĂ

PEDAGOGIE I - SISTEM DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CURRICULUM

1. Corelați elementele din tabelul de mai jos, pentru disciplina de specialitate:


Cursant:
Specializarea:
Disciplina (conform planurilor de învățământ):
Aria curriculară:
Clasa/Anul de studiu:
Nr. ore: (în general o lectie de 50 min, dar poate fi și un curs sau seminar universitar sau o
activitate care durează mai mult, la arte, de ex. )
Tema: (titlul lecție, al cursului)

Competența Obiective Conținuturi Materiale


specifică operaționale (corelate cu fiecare obiectiv operațional în curriculare/
(conform programei parte, nu foarte detaliate) didactice
sau fișei disciplinei)

Alegeți o Operaționalizați Exemple de


competență/e din competența în materiale
programă sau din fișa obiective didactice în
disciplinei operaționale acord cu
formulate corect obiectivele și
conținuturile
abordate

2. Alegeți o definiție a conceptului de curriculum (pe care o considerați relevantă/


valoroasă/semnificativă), redați-o, analizați-o și identificați implicațiile practice ale
acesteia în 200-250 de cuvinte.
3. Analizați una din tendințele sistemelor de învățământ contemporane, cu referire la
sistemul românesc de învățământ actual (faceți referire la cercetări, rapoarte, date
statistice în argumentarea opiniilor dvs.) în 400- 500 cuvinte.

Barem: subiectul 1: 5 puncte; subiectele 2 și 3: câte două puncte; 1 punct din oficiu.