Sunteți pe pagina 1din 1

1. Un corp cade liber de la o înaltime h = 15 m fara viteza initiala.

In acelasi timp este aruncat vertical în sus un al


doilea corp cu viteza initiala v0 = 10 m/s. Dupa cat timp si la ce înaltime deasupra solului se întalnesc corpurile ?

2. Doua corpuri sunt aruncate vertical în sus cu vitezele initiate vo1 = 60 m/s si vo2 = 40 m/s, corpul 2 la un interval t0 =
6,0 s dupa primul. Dupa cat timp si la ce înaltime deasupra solului se vor întalni corpurile ? (Se va lua g/= 10 m/s2)

3. Un corp cade liber (în vid) fără viteza initiala dintr-un punct A aflat la o înălţime H = 4,9 m. Simultan, dintr-un punct
B situat cu h = 2,0 m mai jos de A, este aruncat vertical în sus un al doilea corp. Cu ce viteza initiala vQ a fost
aruncat acesta, daca a ajuns pe Pamant simultan cu primul ?

4. Un corp cade liber de la o înălţime h = 1,1 km si parcurge astfel o distanta h = 314 m, dupa care îsi continua
miscarea uniform pana la atingerea Pamantului. Aflati durata miscarii.

5. Aflati inaltimea h de la care cade liber un corp si durata totală a miscării sale stiind ca în intervalul de timp t0 =
1,0 s inainte de atingerea Pamantului el străbate o fractiune k = 0,19 din înaltimea totala de la care cade.

6. De la înaltimea h = 225 m, pe o planeta oarecare, cad liber doua corpuri unul dupa altul; al doilea incepe sa
cada in momentul cand primul a parcurs h' =16 m . Aflati distanta dintre corpuri în momentul cand primul corp a
ajuns la suprafata planetei.

7. Doua corpuri sunt aruncate vertical în sus cu aceeasi viteza initiala v0 = 19,6 m/s si la un interval t0 = 2,0 s unul
dupa altul. Dupa cat timp ele se vor întalni ?.

8. Un corp cade liber de la o inaltime h = 10 m . In acelasi moment un alt corp este aruncat vertical in jos de la o
inaltime H = 20 m . Aflati viteza initiala a corpului 2 , daca ambele corpuri au cazut simultan pe Pamant.

9. De la înălţimea h=117,7 m cade o piatră dintr-un aerostat care: a) urcă cu viteza v 0=9,8 m/s; b) coboară cu
aceeaşi viteză. Aflaţi viteza pietrei la suprafaţa pământului şi durata căderii pietrei în cele două cazuri.

10.O saniuta luneca pe zapada pe un drum înclinat de unghi a = 450 de la o înaltime h = 2,0 m, dupa care intra pe un
drum orizontal, oprindu-se pana la urma datorita frecarii pe zapada. Coeficientul de frecare la lunecare pe zapadă μ
= 0,050. Aflati distanta parcursa pe planul orizontal.

11. O saniuta lansata în sus de-a lungul unui plan înclinat, care formeaza unghiul α= 45° cu orizontala, revine înapoi la
baza planului astfel încat timpul de coborâre este de n = 1,1 ori mai mare decat timpul de urcare. Care este
coeficientul de frecare la lunecare dintre saniuta si planul înclinat ?

12. Pentru a afla coeficientul de frecare la alunecare între anvelope şi asfalt, un automobil, cu viteza iniţială v0=54
km/h, frânează cu roţile blocate, parcurgând o distanţă sm=41 m până la oprire. Aflaţi coeficientul de frecare la
alunecare.

13. În cât timp coboară liber pe un plan înclinat de unghi α=60 0 şi înălţime h=1 m, dacă pe acelaşi plan înclinat de
unghi φ=300 el coboară uniform?

14. Un corp lansat de-a lungul unui plan orizontal se opreşte datorită frecării pe o distanţă d=19,6 m într-un timp
to=4 s. Aflaţi viteza iniţială şi coeficientul de frecare la alunecare.

15. Un tren frânează cu o forţă de n=10 ori mai mică decât greutatea sa. Ştiind viteza iniţială v 0=108 km/h aflaţi
timpul până la oprire şi distanţa parcursă.