Sunteți pe pagina 1din 12

Bun găsit în anul școlar 2016-2017!

Vă mulțumim că ne sunteți alături în demersul nostru de a-i ajuta pe elevi să-și îmbunătățească și
completeze cunoștințele și să se pregătească pentru societatea secolului 21.
Susținerea dumneavoastră este esențială pentru buna desfășurare a acestui proiect – pilot și doar cu
această implicare vom putea obtine rezultate bune.
Acest manual este menit să vă susțină activitatea la clasă și să faciliteze învățarea elevilor folosind
metode creative, centrate pe copil. Planurile de lecție pe care le propunem, au fost realizate de echipa
Fundației Noi Orizonturi cu suportul tehnic al Asociației Cartea Daliei, special pentru a sprijini procesul
de predare cu ajutorul jocurilor și al aplicațiilor digitale, în strânsă legătură cu obiectivele de învățare din
programa școlară.
Planurile de lecție sunt cu titlu de exemplificare și recomandare pentru folosirea jocurilor și a aplicațiilor
la clasă. Vă încurajăm ca în urma consultării lor, să găsiți și alte adaptări, precum și întrebuințări ale
resurselor digitale, la ore sau extracurricular și să împărtășiți acest lucru și cu ceilalți colegi, prin
platforma #Digitaliada.
Calitatea rezultatelor depinde de calitatea educației. Sperăm ca metoda de „invățare pe baza jocurilor
digitale” să deschidă noi drumuri pentru elevi, să le îmbunătățească rezultatele școlare și să contribuim
împreună la pavarea sănătoasă a unei cariere de succes în anii următori.
Vă dorim un an de succese, plin cu rezultate excelente alături de elevii dumneavoastră!

Fundația Orange

2
Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei Orange
Autor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Tatiana Predoană
Înțelegerea matematicii utilizând aplicația Geometry Pad+

Clasa a VII-a - Triunghiuri asemenea. Criterii de asemănare a triunghiurilor


Teorema fundamentală a asemănării.
Tipul lecției – Consolidarea cunoștințelor

Introducere

3
Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei Orange
Autor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Tatiana Predoană
În această lecție, elevii vor exersa calculul laturilor pună în evidenţă triunghiurile asemenea,
unor figuri geometrice, prin aplicarea criteriilor de unghiurile corespondente congruente şi laturile
asemănare a triunghiurilor, teoremei corespondente proporţionale.
fundamentale a asemănării pentru Elevii vor lucra individual și în echipe de câte doi.
calculul/demonstrarea acestora. Se recomandă ca profesorul să fie familiarizat cu
Ora va debuta cu o activitate în care sunt jocul Geometry Pad+ și să pregătescă înainte de
prezentate mai multe figuri geometrice care a începe lecția materialele necesare (vezi
„seamănă”. Utilizând jocul Geometry Pad+ elevii anexele). Elevii vor sta la mese grupați câte doi.
vor construi diverse figuri geometrice care să

4
Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei Orange
Autor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Tatiana Predoană
5
Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei Orange
Autor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Tatiana Predoană
Întrebări esențiale:

6
Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei Orange
Autor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Tatiana Predoană
7
Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei Orange
Autor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Tatiana Predoană
 Cum sunt două triunghiuri între care există o asemănare?

Competențe specifice:
• Identificarea perechilor de triunghiuri asemenea în configuraţii geometrice date;
• Stabilirea relaţiei de asemănare între două triunghiuri prin metode diferite;
• Aplicarea asemănării triunghiurilor în rezolvarea unor probleme matematice sau practice.

Obiective de învățare:
Până la sfârșitul acestei lecții, elevii vor putea:
• să identifice în cotidian situaţii în care este utilă aplicarea teoremei fundamentale a asemănării;
• să aplice teorema fundamentală a asemănării, pentru a calcula lungimile unor laturi;
• să reprezinte grafic, în mod variat (desen, modelare cu jocul Geometry Pad+ ) diverse figuri geometrice
care să pună în evidenţă triunghiurile asemenea și să găsească lungimile unor laturi prin calcule aplicând
teorema fundamentală a asemănării.

Materiale necesare:
 tabletele cu jocul Geometry Pad+
 fișa de lucru pentru elevi
 Anexa 1

Concepte abordate:
✓ Triunghiuri asemenea
✓ Unghiuri corespondente
✓ Proporţie

8
Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei Orange
Autor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Tatiana Predoană
Desfășurarea lecției

1.Captarea atenției și prezentarea titlului lecției


Scop: Deschiderea lecției Timp: 10 min
Materiale: Videoproiector, anexa 1
Metoda: Conversația Concepte: figuri asemenea

Profesorul proiectează imaginile din Anexa 1 și cere elevilor să observe mai multe figuri geometrice care
seamănă, dar care prin suprapunere nu coincid din cauza mărimii lor. Conduce o discuție scurtă pe
marginea asemănărilor și diferențelor

Profesorul anunță titlul lecției - Triunghiuri asemenea. Criterii de asemănare a triunghiurilor. Teorema
fundamentală a asemănării.

2. Reactualizarea cunoștințelor învățate anterior


Scop: Elevii să creeze, cu ajutorul jocului Timp: 10 minute
Geometry Pad+, figura geometrică în care să Materiale: Videoproiector, anexa 1
aplice formula ariei unui triunghi în situații
concrete de calcul

Metoda: Conversația, activitatea independentă Concepte: triunghiuri asemenea, paralelă, unghiuri


corespondente congruente, laturi corespondente
proporţionale

Discuții preliminare: Profesorul păstrează Anexa 1, cu imaginea triunghiurilor, pe tablă și solicită elevilor
să scrie formulele pentru calculul ariei acestora, formule învățate anterior. Conduce o conversație de
recapitulare plecând de la întrebările: Ce înseamnă unghiuri corespondente? Care sunt criteriile de
asemănare a triunghiurilor? Care este enunţul teoremei fundamentale a asemănării?

3. Dirijarea învățării și fixarea cunoștințelor


Scop: Elevii să creeze, cu ajutorul jocului Timp: 30 minute
Geometry Pad+, figura geometrică în care să Materiale: tablete pe care este jocul Geometry
aplice formula ariei unui triunghi în situații Pad+, caietele, fișa de lucru
concrete de calcul
Metoda: Conversația, explicația, jocul, exercițiul Concepte: triunghi dreptunghic, oarecare,
individual echilateral, isoscel

Etapa 1. Pregătire pentru aplicația cu Geometry Pad+. Elevii au tabletele pe masă. Profesorul le
spune că vor folosi acestă aplicație pentru a construi figuri geometrice, şi pentru a calcula unele laturi cu
ajutorul formulelor învăţate anterior. Vor folosi tableta și caietele pentru calcule.
Elevii vor avea ca sarcină de lucru să deschidă jocul Jocul Geometry Pad+ și să se familiarizeze cu
indicaţiile date de profesor pentru a reuşi să construiască figura geometrică cerută în fişa de lucru.
Jocul prezintă o pagină de lucru (Workbook), iar în bara de jos a jocului sunt afişate mai multe opţiuni,
cu ajutorul cărora pot fi construite: puncte, drepte, semidrepte, segmente, diferite tipuri de triunghiuri,
diferite tipuri de patrulatere, compas, raportor, spaţiu pentru inserarea textului în cadrul figurilor
geometrice, şi multe alte opţiuni.

9
Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei Orange
Autor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Tatiana Predoană
Etapa 2. Demonstrație cu Geometry Pad+. Profesorul le arată pas cu pas cum se construiesc figurile
geometrice în Geometry Pad+, proiectând imaginea de pe tabletă pe tablă, cu ajutorul videoproiectului.

Exemplu: Se dă trapezul ABCD. Cu AB║CD, AB>CD, iar punctul O este intersecția diagonalelor. Să se

arate că

Etapa 3. Fixarea cunoștințelor. Elevii vor trebui să construiască și ei, la rândul lor, cu ajutorul
Workbook-ului figurile geometrice care apare în cadrul problemelor, din fişa de lucru, şi să rezolve
cerințele problemelor, folosind teorema fundamentală a asemănăriii. Colegii de grupă se pot sfătui între
ei. Înainte de a se apuca de lucru, profesorul discută cu elevii ce vor trebui să facă.

La final, profesorul verifică rezultatele frontal și conduce o conversație de fixare pe baza întrebărilor: Ce
ați avut de rezolvat? Ați ştiut? Ce informații v-au fost utile în rezolvare? Cei care nu ați ştiut să rezolvați,
ce informații nu ați avut? Acum le aveți? Unde a fost mai greu? Ce a fost dificil? Ce ați învățat sau v-ați
clarificat/fixat din această activitate? Cum vă ajută în viața reală aceste cunoștințe?

4. Tema pentru acasă


Elevii vor avea ca temă să rezolve probleme asemănătoare celor lucrate la clasă, pe care profesorul le
alege din manual/culegere.

10
Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei Orange
Autor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Tatiana Predoană
ANEXA 1

Stabiliţi care dintre figurile geometrice de mai jos seamană!


Fie triunghiurile ABC şi PNM. Ce puteţi spune despre cele două triunghiuri?

1 3
2 4 5

A
M

N
B C
P

11
Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei Orange
Autor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Tatiana Predoană
Fișa de lucru

1. Se consideră triunghiurile asemenea Δ ABC ~ Δ DEF. Dacă AB= 6 cm, AC = 8 cm, EF = 5 cm şi


valoarea raportului de asemănare este egala cu ½, calculaţi:
a) Lungimile laturilor [DE] si [DF];
b) Perimetrul triunghiului ABC;
c) Raportul ariilor celor două triunghiuri.

2. Fie segmentul AB. Construiţi M(AB) astfel încât:

a) b) c)

3. Determinaţi înălţimea unui brad folosind metoda umbrei.

4. Determinaţi adâncimea unei fântâni, până la nivelul apei.

12
Manual realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada al Fundaţiei Orange
Autor: Fundaţia Noi Orizonturi – profesor Tatiana Predoană