Sunteți pe pagina 1din 1

SCHEMĂ

1. Mărimi fizice fundamentale

2. Operații cu vectori
- Suma vectorilor
- Scăderea vectorilor
- Produsul scalar ( . ) a 2 vectori
- Produsul vectorial (x) a 2 vectori

3. Mișcarea mecanică. Repausul


- Mișcarea rectilinie uniformă – vectorul v = constant
- Mișcarea rectilinie uniform variată – vectorul a = constant

4. Principiile mecanicii
- I – INERȚIA
- II – ACCELERAȚIA
- III – ACȚIUNE și REACȚIUNE
- IV – SUPRAPUNERII FORȚELOR

5. TIPURI DE FORȚE
- Greautatea – G
- Normala la suprafață – N
- Tensiunea în fir – T
- Forța de frecare – Ff