Sunteți pe pagina 1din 5

DIN ISTORIA BUCUREȘTIULUI

– CONCURS –

1. Precizați data primei atestări documentare a orașului București și numele voievodului


care a emis acest document.
_______________________________________________________________________

2. Identificați două elemente prezente pe stema orașului București.


_______________________________________________________________________

3. Actuala biserică “Sfântul Anton – Curtea Veche”, fostă biserică domnească cu hramul
istoric al Bunei Vestiri, a fost ctitorită între anii 1545-1554, de un domnitor al Țării
Românești, soț al doamnei Chiajna. Care este numele acestui voievod?
_______________________________________________________________________

4. De Revoluția de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, se leagă denumirea unui


cartier si a unei șosele bucureștene. Precizați care sunt acestea.
_______________________________________________________________________

5. În ziua de 15 iunie 1848, la București, circa 30.000 de oameni au jurat că vor păzi și vor
apăra noua Constituție a țării. Numiți zona bucureșteană unde a avut loc această adunare.
_______________________________________________________________________

6. La 13 septembrie 1848, pompieri și ostași bucureșteni se opun eroic armatei turcești, dar
Revoluția este înfrântă și trupele turcești ocupă orașul. Care este denumirea locului unde
s-a dus această luptă?
_______________________________________________________________________

7. Menționați numele personalității de care se leagă unirea Țării Românești cu Moldova,


eveniment cunoscut sub denumirea “Mica Unire”, care s-a produs la București, pe data de
24 ianuarie 1859.
_______________________________________________________________________

8. Precizați data când orașul București a devenit capitala României?


_______________________________________________________________________

9. Precizați data cand, la București, într-o ședință a Parlamentului, a fost proclamată


independența României și declanșarea războiului împotriva Imperiului Otoman.
_______________________________________________________________________
10. Care era denumirea negustorilor care vindeau bucureștenilor apă din râul Dâmbovița?
_______________________________________________________________________

11. Numiți orașul german care a dat numele străzii Lipsacni din Centrul Vechi al
Bucureștiului.
_______________________________________________________________________

12. În Centrul Vechi al capitalei există un număr mare de străzi cu nume inspirate din
denumiri ale unor ocupații socio-profesionale specifice acelor vremuri. Menționați 4
denumiri ale unor astfel de străzi.
_______________________________________________________________________

13. Menționați numele arterei centrale care, în secolul al XIX-lea, a atras elita financiară și
intelectuală a Bucureștiului.
_______________________________________________________________________

14. Arcul de Triumf se numără printre monumentele care comemorează participarea


României la Primul Război Mondial. Menționați data la care acesta a fost inaugurat și
numele monarhului prezent la sărbătoare.
_______________________________________________________________________

15. Numiți cele 4 personalități care se află reprezentate în cadrul complexului statuar din
Piața Universității.
_______________________________________________________________________

16. Precizați numele celui mai vechi parc din capitală.


_______________________________________________________________________

17. În anul 1906, cu ocazia sărbătoririi a 40 de ani de domnie a regelui Carol I, a fost
inaugurat Parcul Carol I. Menționați două monumente amplasate în acest parc.
_______________________________________________________________________

18. Precizați anul în care a fost dat în folosință primul tronson de metrou bucureștean.
_______________________________________________________________________

19. Numiți autorul și titlul primului roman important din literatura română, care are ca spațiu
de desfășurare orașul București.
_______________________________________________________________________

20. Menționați numele unui cunoscut scriitor care a condus primăria orașului București.
_______________________________________________________________________
DIN ISTORIA BUCUREȘTIULUI

– CONCURS –

RĂSPUNSURI CORECTE

1. 20 septembrie 1459, Vlad Țepeș


2. Sfântul Dumitru, acvila cruciată/pajura
3. Mircea Ciobanul
4. Cartierul Drumul Taberei, șoseaua Panduri
5. Câmpul/câmpia Libertății de la Filaret
6. Dealul Spirii
7. Alexandru Ioan Cuza
8. 24 ianuarie 1862
9. 9 mai 1977
10. sacagiu,i
11. Leipzig
12. Lipscani, Gabroveni, Blănari, Șepcari, Cavafi, Covaci, Șelari, Băcani, Zarafi etc.
13. Calea Victoriei
14. 1 decembrie 1936, Carol al II-lea
15. Mihai Viteazul, Ion Heliade Rădulescu, Gheorghe Lazăr, Spiru Haret
16. Parcul Cișmigiu
17. Fântâna Cantacuzino, Statuile Giganții, Arenele Romane, Mausoleul din Parcul Carol,
Mormântul Ostașului Necunoscut, Fântâna Zodiac etc.
18. 1979
19. Nicolae Filimon, Ciocoii vechi și noi
20. Barbu Ștefănescu-Delavrancea

BIBLIOGRAFIE

1. BUCUREȘTI – Monografie, Editura Sport-Turism, București, 1985


2. Iorga Nicolae, Istoria Bucureștilor, Editura Vremea, București, 2008 (Colecția Planeta
București)
3. Zamani Lelia, Negustori, negustorași și negustoreli în vechiul București, Editura
Vremea, București, 2009 (Colecția Planeta București)
4. Zamani Lelia, Oameni și locuri din vechiul București, Editura Vremea, București, 2008
(Colecția Planeta București)
DIN ISTORIA BUCUREȘTIULUI

– CONCURS –

PARTICIPANȚI

ECHIPA I ECHIPA II ECHIPA III ECHIPA IV ECHIPA V ECHIPA VI


Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa
1. 1. 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4. 4. 4.
DIN ISTORIA BUCUREȘTIULUI

– CONCURS –

CLASAMENT

LOCUL LOCUL LOCUL LOCUL LOCUL LOCUL


I II III IV V VI

ECHIPA ECHIPA ECHIPA ECHIPA ECHIPA ECHIPA

PUNCTAJ PUNCTAJ PUNCTAJ PUNCTAJ PUNCTAJ PUNCTAJ