Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data: 22. 01.2010


Învăţător: Naftanaila Constanta
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Obiectul: Matematică
Subiectul:Compararea,ordonarea si rotunjirea numerelor naturale de la 0 – 1000
Tipul lecţiei: fixare şi consolidare
Obiectiv fundamental:
- Fixarea şi consolidarea deprinderii de a realiza exerciţii (de ordonare, comparare,
compunere şi descompunere), cu numere naturale de la 0 la 1000;

Obiective cadru:
1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare de probleme;
3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic;
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în
contexte variate;
Obiective de referinţă:
Pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili să:
- să scrie, să citească numerele naturale de la 0 la 1000; să compare şi să ordoneze
numerele naturale mai mici decât 1000, utilizând simbolurile: <, = , >;
- să exploreze modalităţi variate de compunere şi descompunere a numerelor;
- să exprime oral, în cuvinte proprii, etapele rezolvării unei probleme.
- să manifeste curiozitate pentru aflarea rezultatelor unor exerciţii şi probleme;
Obiective operaţionale:
O1 – să compună numere naturale de la 100 la 1000, respectând modelul dat;
O2 – să decompună numere naturale de la 100 la 1000, respectând modelul dat;
O3 – să scrie corect cu litere numerele naturale de la 100 la 1000;
O4 –să completeze axa numerelor, cu numerele corespunzătoare care lipsesc;
O5 – să scrie corect cel mai mare şi cel mai mic număr format din trei cifre identice şi din
tei cifre diferite;

1
O6 – să folosească corect semnele convenţionale <, = , >, în exerciţiile date;
O7 – să rezolve corect fişa de grup, respectând regulile muncii în echipă;
O8 – să rotunjeasca corect numerele
Metode şi procedee:
- conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, activitatea independentă, activitate pe grupe, joc
didactic, problematizarea;

Materiale didactice:
- caiete, planşa, biletele, coşuleţ, fişe de lucru;

Bibliografie:
 Programa – Documentele învăţătorului, Ed. Sigma;
 Rodica Chiran, Matematică – manual pentru clasa a II-a, E. Aramis, Bucureşti, 2004.

Desfăşurarea activităţii
2
Etapele lecţiei Ob Activitatea învăţătoarei Strategii Activitatea elevilor
op. didactice
1.Moment Pregătesc materialele didactice necesare bunei
organizatoric desfăşurări a activităţii.

2.Captarea Antrenament oral.Le arat elevilor un tabel cu nr. Conversaţia Participa cat mai
atenţiei De la 200 la 249 si le cer sa precizeze nr ce au euristică multi elevi….
cifra unit.0/cifra zecilor 3/cifra zecilor 0. Problematizarea

3.Anunţarea Azi vom face diferite exerciţii cu numerele


temei şi a naturale de la 100 la 1000.
obiectivelor Se scrie data şi titlul pe tablă şi în caiete:
Compararea,ordonarea si rotunjirea numerelor
naturale de la 0 – 1000
……scriu în caiete
data şi titlul
4.Reactualizare Prezint copiilor o floricică cu 6 petale şi le
a cunoştinţelor explic că pe spatele fiecărei petale apare scris
anterioare câte un exerciţiu, iar ei trebuie să rezolve
exerciţiile respective corect, pentru a face
floricica să se simtă mândră că i-a întâlnit.
Petala 1: Exerciţiul .......rezolvă
O1 Compune numerele după model: 700 30 5 exerciţiile
735 …compun
400 40 4 ; 300 90 7 ; 500 80 9 numerele

600 90 5 ; 700 50 3 ; 200 80 3 Conversaţia

Petala 2:
O2 Descompune numerele după model: 765
700 60 5 Activitatea
independentă .....descompun
986 658 643 879 209 134 numerele

Petala 3:
Scrie cu litere numerele: Exerciţiul
O3 …..scriu cu litere
numerele

986 658 643 879 209 134

Petala 4:
Completează axa numerelor:
O4 769 772
I I I I I I I I I …….completează
3
axa numerelor
897 900
I I I I I I I I I
Exerciţiul
Petala 5:
Răspunde corect:
O5  Care este cel mai mare număr format Problematizarea
din trei cifre identice? ….999
 Care este cel mai mare număr format Conversaţia
din trei cifre diferite? euristică ….987
 Care este cel mai mic număr format din
trei cifre identice?
 Care este cel mai mic număr format din ….111
trei cifre diferite?
……102
Petala 6:
Compară numerele şi pune semnul Exerciţiul
corespunzător: <, = , >; Activitatea
O7 95 85 726 438 99 999 individuală …….compară
453 564 745 987 443 434 numerele şi pun
semnele
corespunzătoare
5.Fixare şi O8 Scrie numerele mai apropiate de 500 decat de Explicaţia ...rezolvă fişa in
consolidare 510/de 510 decat de 500.. Exerciţiul grup
(Anexa1). Munca în grup ……respectă
Se lucreaza in grupe de 3-4elevi.. regulile muncii în
grup
6.Încheierea Se fac aprecieri generale şi individuale cu
activităţii previre la modul în care au participat la
activitate, dar şi la cum au lucrat în grup.
Temă: pag 55, ex.4, 5, 6.

4
FISA DE LUCRU

1. Ordonează crescător numerele: 532, 216, 987, 564, 900, 543, 654,87,95,103.
______________________________________________________________
2. Ordonează descrescător numerele: 515,551,511,555,505,611,453,298,892.
______________________________________________________________
3. Scrie numerele din 2 în 2: 924, 926, ____, ____, ____, ____, ____,
4. Scrie numerele din 5 în5: 780, 790, ____, ____, ____, ____, ____,
5. Scrie numerele din 100 în 100: 100, 200, ____, ____, ____, ____, ____,
6. Scrie numerele formate din sute,zeci si unitati care se pot forma cu cifrele 4,9, 0.

FISA DE LUCRU

1. Ordonează crescător numerele: 532, 216, 987, 564, 900, 543, 654,87,95,103.
______________________________________________________________
2. Ordonează descrescător numerele: 515,551,511,555,505,611,453,298,892.
______________________________________________________________
3. Scrie numerele din 2 în 2: 924, 926, ____, ____, ____, ____, ____,
4. Scrie numerele din 5 în5: 780, 790, ____, ____, ____, ____, ____,
5. Scrie numerele din 100 în 100: 100, 200, ____, ____, ____, ____, ____,
6. Scrie numerele formate din sute,zeci si unitati care se pot forma cu cifrele 4,9, 0.

5
Petala 1:
Compune numerele după model: 700 30 5
735
400 40 4 ; 300 90 7 ; 500 80 9

600 90 5 ; 700 50 3 ; 200 80 3

Petala 2:
Descompune numerele după model: 765
700 60 5

986 658 643 879 209 134

Petala 3:
Scrie cu litere numerele:

986 658 643 879 209 134

Petala 4:
Completează axa numerelor:
769 772
I I I I I I I I I

897 900
I I I I I I I I I

Petala 5:
Răspunde corect:
 Care este cel mai mare număr format din trei cifre identice?
 Care este cel mai mare număr format din trei cifre diferite?
 Care este cel mai mic număr format din trei cifre identice?
 Care este cel mai mic număr format din trei cifre diferite?

Petala 6:
Compară numerele şi pune semnul corespunzător: <, = , >;
95 85 726 438 99 999
453 564 745 987 443 434