Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lecţie

Data: 9.11.2019
Scoala Gimnazială „ Ieremia Irimescu” Brusturi
Învăţător: Cosma Andreea
Obiectul: Comunicare în limba română
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Unitatea de învăţare: Toamna mândră darnică
Tema: Sunetul şi literele „m” și „M” . Textul: Melcul şcolar
Tipul lecţiei: predare – învăţare
Scopul: familiarizarea elevilor cu literele „m” și „M” de tipar; dezvoltarea auzului fonematic; perceperea
noţiunii de reprezentare grafică. Înțelegerea textului ”Melcul scolar”.
Obiective operaţionale:
O1- să enumere cuvinte care conţin sunetul „m”
O2- să precizeze silaba în care apare sunetul „m” (la început, în interior sau la sfârşit);
O3– să alcătuiască propoziţii pe baza imaginii din manual;
O4- să traseze literele „M” şi „m” pe contur punctat;
O5- să recunoască şi să încercuiască litera „M” mare de tipar într-un text dat;
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, problematizarea, observaţia, demonstrația, exercițiul.,joc
didactic
Forme de organizare: frontal, individual
Material didactic: fişe, planşă cu litera predată, alfabetar, caiet auxiliar.
Material bibliografic:
 Prună-Stancu, Maria; Stoica, Anastasia – „Modalităţi de eficientizare a învăţării citirii şi scrierii”,
Editura Aramis, Bucureşti, 2004
 Cucoş, Constantin – „Pedagogie” – Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2002
 Metodica predării limbii române în clasele primare” – Silviu Niţă, Ed. Aramis, 2001

1
Nr. Ob. Metode și Evaluare
Momentele lecţiei Conţinutul instructiv educativ
crt. op. procedee formativa
1. Moment - Pregătirea materialelor necesare desfăşurării lecţiei
organizatoric - Stabilirea ordinii şi liniştii în clasă.

2. -Întâlnirea de dimineaţă:prezenţa, noutăţi, impresii, meteo,mesajul zilei(Unde Conversaţia


Captarea atenției
nu intră soarele pe geam, intra doctorul pe uşă) Jocul didactic
3. Anunțarea temei și O1 Astăzi vom învăţa Sunetul şi litera „m” și „M” mare de tipar. În cadrul lecției explicația
a obiectivelor vom discuta şi despre textul citit yilele trecute „Melcul şcolar” de Vasile
O2 Versalia Conversaţia
Vom identifica, desena, colora și scrie literele „m” și „M”.
O3
4. Dirijarea învățării -Îi voi întreba pe elevi despre ce am discutat în ziua precedentă, apoi voi citi Capacitatea de
O4 din nou textul „Melcul şcolar”, adresându-le elevilor întrebări pentru a mă Observaţia observaţie
asigura ca au înţeles textul
- Ce s-au sfătuit părinţii melci? Capacitatea de
- Ce obstacole a trecut melcul până la şcoală? a identifica
-Când a ajuns melcul la şcoală? Conversaţia literele
-voi ruga apoi câţiva elevi sa recite prima strofă din poezie.
-Le voi arăta elevilor planşa cu litera „M” din alfabetar şi vom observa
impreuna din ce semne grafice este alcătuită
Intuirea imaginii din caiet exercitiul
- Cer elevilor să deschidă caietele de lucru
- Cer elevilor să identifice personajul prezentat în imaginea din caiet. Capacitatea de
O5 Intuirea literei de mână pe planşa model citire corectă,
- elemente grafice componente conştientă
- se observă scrierea pe două spaţii
- scrierea model la tablă, însoţită de explicaţie.

2
Scrierea literei
- exerciţii de pregătire: încălzirea muşchilor mâinii, reamintirea poziţiei
corecte pentru scris .
- simularea scrierii literei: cu degetul în aer şi apoi pe bancă cu creionul
- încercări de scriere (cu creion, culoare) pe caietul cu foaie albă
- scrierea literei în caietul special, cu respectarea cerinţelor referitoare la
titlu, alineat, distanţa dintre litere. După ce au fost scrise trei litere
învăţătorul verifică şi intervine pentru corectare, dacă este cazul. Apoi
fiecare continuă încă trei-patru rânduri. Elevii care au lucrat foarte corect
pot scrie un rând folosind creion colorat. (Anexa1)

5. Asigurarea O6 Voi căuta în textul Melcul şcolar cuvinte ce conţin literele nou învăţate şi îi Problematiza-
retenţiei şi a feed- voi ruga pe elevi sa-mi spună poziţia lor în cuvânt si sa despartă cuvântul în rea
back-ului silabe. Explicaţia Deprinderea
La final elevii vor avea de rezolvat căteva exerciții pe baza textului în caietul Demonstraţia de a lucra
auxiliar. individual

6. Încheierea lecţiei - Fac aprecieri verbale. La final elevii vor colora fața potrivită răspunsului conversația
oferit, referitor la întrearea„ Ți-a plăcut povestea? ”