Sunteți pe pagina 1din 2

SCENARIUL DIDACTIC:

Nr. Etapele/secvenţele Ob. Forma de Evaluare


Conţinutul Metode Mijloace
crt. lecţiei și timpul alocat op. organizare
1. Moment organizatoric Pregătirea materialelor care urmează să fie Conversaţia Frontal
1 min. folosite în lecţie; asigurarea unui climat optim
pentru o bună desfăşurare a lecţiei.
2. Captarea atenţiei Discuție între mascota clasei (Papa Ștrumf) și Exercițiul Mascota clasei Frontal
3 min. grădinarul (cadrul didactic) despre sarcinile Conversația (Papa Ștrumf)
pe care trebuie să le îndeplinească elevii Planșă joc
pentru a-l ajuta să scoată ridichea uriașă din didactic
grădină. Fiecare personaj din poveste cere să
se realizeze câte o sarcină (plicuri).
3. Anunţarea temei de Se anunţă titlul (Alcătuirea unei plante) și Explicaţia Frontal
recapitulat 1 min. obiectivele operaționale ale lecției.
4. Sistematizarea și O1  Observă planta (o crizantemă) și descrie Explicaţia Crizantema Frontal Aprecieri
consolidarea părțile componente ale acesteia și rolul Exerciţiul verbale
cunoştinţelor fiecăreia
20 min. O2  Sortează și grupează în perechi plante de Explicaţia Fișe și jetoane, În perechi
Recompense
același fel (legume, fructe). Numără Demonstraţia Anexa 1 fețe
zâmbitoare
elementele de fiecare fel și scrie cifra Exerciţiul
potrivită.
O1  Unește ce se potrivește! (partea Auxiliar pag 27 Frontal
Aprecieri
O3 comestibilă a plantei cu denumirea părții Exercițiul Anexa 2
corespunzătoare) verbale
O2  Recunoașterea legumelor după diferite Joc didactic PPT Laptop Colectiv
Aprecieri
caracteristici (Ce legumă sunt?) Videoproiector
verbale
Joc didactic Ce legumă sunt? Anexa 3
 Formează mulțimi cu elemente de același Conversația În echipă
O4 fel! Fiecare elev primește imaginea unei Exercițiul
plante – măr, pară, ceapă, strugure, Problematizarea Planșă, jetoane
O5 porumb – pe care va trebui să le grupeze
pe planșe afișate pe tablă. Se numără apoi
elementele fiecărei mulțimi și se scrie
Individual
cardinalul potrivit. Fiecare elev va așeza
pe banca proprie numerele obținute și apoi
le va ordona crescător.
5. Obținerea performanței O1  Muncă independentă: elevii rezolvă o fişă Explicaţia Fişe de muncă Aprecieri
5 min. de ordonare a părților componente ale Exerciţiul independentă Individual verbale
unei flori Munca Anexa 4
independentă
6. Activitate în completare  Joc cu jetoane – Salata de legume Jocul didactic Jetoane cu Colectiv
15 min  Aprecieri și recompense (ridichi). Discuții legume
referitoare la igiena alimentației. Ridichi