Sunteți pe pagina 1din 1

Dimitrie Cantemir

“Descrierea Moldovei”

“Înăuntrul acestor margini Moldova coprinde cale de 237 ore sau 711 milliarie
italiene, calcul ce oricine uşor poate face consultînd alăturata chartă geografică. Iar
mai înainte, pînă a nu fi Basarabia ocupată de oştire turcească şi tătărască,
coprinderea Moldovei era de 247 ore şi 822 mil.”
“Odinioară Moldova se împărţea în trei părţi: în ţara de jos, ţara de sus şi
Basarabia, în care se numărau peste tot 23 ţinuturi mai mici. Iar după ce a căzut
Basarabia prin trădarea lui Aron Vodă, au rămas Domnilor Moldovei numai 19
ţinuturi şi nici acestea întregi.”
“Iar Radu Vodă a înconjurat Iaşii cu ziduri, alţii l-au înfrumuseţat cu alte
ornamente şi edificii publice, aşa în cît şi astăzi numără mai mult de, 40 de biserici,
atît de peatră cît şi de lemn, cea mai mare parte prea frumos lucrate. Mai nainte cu
50 de ani numărîndu-se, s'au găsit 12 mii case private, iar apoi, arzînd de mai multe
ori şi pustiindu-se prin năvălirile Tătarilor şi Polonilor, de abia a rămas a treia parte
nemistuit.”
“Mai înainte se număra pre acolea preste 12 mii de locuitori, cari era ostaşii cei
mai viteji în toată Moldova; iară acum după războaele şi căderile cele multe de
abia au rămas două mii.”