Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: _____________________ Data: ________________

Fişă de lucru
Scrie câte elemente sunt în fiecare mulţime:

Desenează un număr de obiecte corespunzător fiecărei cifre:

1.Completează căsuţele libere cu cifrele corespunzătoare numărului de elemente din fiecare mulţime:

2.Desenează tot atâtea elemente câte indică cifra din căsuţă:

5 4 6 2 3 1