Sunteți pe pagina 1din 45

Invatator: Boboc Alina - Nicoleta

În conformitate cu OMEN 5003 / 2.12 .2014, privind Programele scolare pentru clasa a IV- a

Semestrul I: 14 săptămâni
Semestrul al II-lea: 19 săptămâni
Manuale: - Limba şi literatura română- Ed. Ars Libri
- Matematică- Ed. Intuitext
- Ştiinţe- Ed. Art- Nicolae Ploscariu;
- Educaţie civică- Ed. Aramis, var. Pitila...
- Educaţie muzicală- Ed. CD PRESS
- Arte vizuale şi abilităţi practice-Ed. Ars Libri
- Istorie- Ed. Aramis
- Geografie- Ed
ANEXA 1. la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3371 / 12.03.2013

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE a III-a – a IV-a

pentru învăţământul în limba română

ARIA CURRICULARĂ/ Disciplina CLASA

a III-a a IV-a

LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Limba şi literatura română 5 5

Limba modernă 1 2 2

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

Matematică 4 4

Ştiinţe ale naturii 1 1

OM ŞI SOCIETATE

Educaţie civică 1 1

Istorie - 1

Geografie - 1

Religie* 1 1

ARTE

Muzică şi mişcare 1 1

EDUCAŢIE FIZICĂ , SPORT ŞI SĂNĂTATE

Educaţie fizică 2 2

Joc şi mişcare 1 1

TEHNOLOGII

Arte vizuale şi abilităţi practice 2 1

CONSILIERE ŞI ORIENTARE - -

NUMĂR TOTAL DE ORE ÎN TRUNCHIUL COMUN 20 21

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII( discipline opţionale) 0-1 0-1

Număr minim de ore pe săptămână 20 21

Număr maxim de ore pe săptămână 21 22


STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2019- 2020

În conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului
şcolar 2019-2020, cursurile anului şcolar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie și sunt dispuse pe durata a 35 de
săptămâni.
Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie - 20 decembrie 2019) şi semestrul al II-lea (13
ianuarie - 12 iunie 2020).
Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:

 vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020)


 vacanţa de primăvară (4 aprilie - 21 aprilie 2020)
 vacanţa de vară (13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 -
2021)

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de
vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019.
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar
pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2020.
Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar
şi poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia
şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor
semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel
puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în
general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.
În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se
organizează cursuri.
Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a
calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine
distincte ale ministrului educaţiei.
Proiectul ordinului de ministru a fost discutat în Comisia de dialog social cu toți partenerii sociali/instituționali
ai MEN.
SEMESTRUL I

Unitati tematice Disciplina Comp. Peri- Obser-


oada
Specif. vatii

Limba şi lit. Text suport: Prima zi de școală , dupa Edmondo De Amicis 10 I- II


română 1. Sunetul , litera, vocalele și consoanele. Cuvântul.
Despărţirea în silabe .Sensul cuvintelor. Ortografia și
punctuația.
2. Comunicarea orală. Solicitarea și oferirea de informații.
Prezentarea unei persoane/ a unei cărți. Cererea simplă
1. Clinchet de toamna- Recapitulare 1.4. familiară, cererea politicoasă.
3. Substantivul
1.5. Text suport: Statu-Palmă-Barbă-Cot, dupa Frații Grimm
4. Textul literar narativ
2.1 5. Adjectivul. Descrierea. Fragmentul descriptiv.
1.Pronumele
3.1. 2. Poezia (textul literar liric). Octombrie, de George
Topîrceanu
3.3 3. Verbul
4. Scrierea imaginativă- textul creativ. Textul de informare
și funcțional
5. Evaluare iniţială
Lectura: Plouă ! …de George Topîrceanu

Lectură: Nedespărțite !... de Emil Gârleanu


Matematică 1.1, 1.2, Numere naturale de la 0 la 10 000;adunarea și scăderea în 8
2.2, 2.4, concentrul 0- 10 000; înmulţirea numerelor naturale în
3.1, 3.2, concentrul 0-10 000; împărţirea numerelor naturale în
4.1, 5.1, concentrul 0 – 100; fracţii subunitare şi echiunitare cu
5.2 numitorul mai mic sau egal cu 10; figuri și corpuri
geometrice; măsurări – lungime, capacitate, masă, timp,
bani

Amintiri din vacanță


Labirintul cu surprize

EVALUARE INIȚIALĂ - Ce ştiu? Cât ştiu?Cum știu?

Ştiinţe 1.1; 1.2  Recapitulare 2


 Evaluare
Ed.civică 1.1 Recapitulare 1 I

2.3 Ne amintim din clasa a III-a

3.1 Evaluare

3.2 Ne amintim din clasa a III-a 1 II

Joc şi mişcare 1.1 Capacitate 2 I,II

1.2 psiho - motrică

2.1 Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu


schimbări de direcție
2.2
JOC: Ștafete cu deplasări în diferite variante de mers

MM 1.1  Recapitulare 2 I,II

2.1  Evaluare

3.1

AVAP 2.1; 2.2; Amintiri din vacanță 2 I,II


2.3
Tehnici de lucru învăţate în clasa a III-a.

Colajul

Istorie 1.1,1.2, I. Trecutul şi prezentul din jurul nostru 1 I


1.3,4.3
1. Ce este istoria?

2.. Timpul istoric şi modul geografic 1 II


Geografie 1.1,1.2, I.Orizontul local şi apropiat
1.3
1. Orizontul apropiat (clasa, şcoala, cartierul, localitatea) 1 I
2.3,3.1,
4.1,4.3 2. Orientarea în orizontul apropiat 1 II

Limba şi lit. 1.4. Text suport: Lansare de carte 25 III,IV


română 1. Cartea . ,V,VI
1.5. 2. Rolul ilustrațiilor ,VII
3. Scriem corect cel/ ce-l
2.Pagini alese 2.1. 1. Iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal.
Reformularea unui mesaj în funcţie de
2.2. particularităţile interlocutorului
2. Cuvântul. Despărţirea în silabe
2.4. 3. Sensul cuvintelor. Cuvinte cu sens asemănător
4. Cuvinte cu sens opus
3.1. 1. Text literar narativ: Guleraș Cenușiu,după Dimitri N
Mamin- Sibiriak
3.4. 2. Textul literar narativ
3. Delimitarea textului în fragmente
3.5. 4. Momentele textului literar narativ
5. Intonarea propoziţiilor. Semnele de punctuaţie
3.6. 1. Felul propoziţiilor după scopul comunicării
2. Spaţiul, timpul şi personajele în textul narativ
4.3. 3. Planul simplu de idei al textului narativ
4. Povestirea orală şi scrisă a unui fragment
5. Scriem corect cea/ ce-a
1. Text informativ despre un inventator roman: Un
inventator român- Traian Vuia
2. Verbul. Numărul verbului
3. Persoana verbului
4. RECAPITULARE –Bogăția și veselia- adaptare
după Petre Ispirescu
5. EVALUARE –Fluierașul de os, adaptare după Iulua
Hașdeu
Lectură: Micul patriot padovan de Edmondo de Amicis

Lectură: Biblioteca lui Stardi, de Edmondo De Amicis

Lectură: Legenda Mureșului și a Oltului


Matematică 1.1, 1.2, Numerele naturale cuprinse între 0 - 1 000 000 8
2.1, 2.2,
2.3, 5.1  formare, citire, scriere, comparare, ordonare,
rotunjire

 scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C,


D, M

Numere naturale de la 0 la 10 000- formare, citire, scriere,


comparare,ordonare, rotunjire
Numere naturale de la 0 la 1 000 000- formare, citire,
scriere
Compararea, ordonarea, rotunjirea numerelor naturale
cuprinse între III,IV
0 - 1 000 000
Scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C, D, M

Să repetăm ce am învățat

Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?

Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1


000 000

● Adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării

● Număr necunoscut: aflare prin diverse metode (


metoda mersului invers, metoda balanţei
Adunarea și scăderea în concentrul 0 – 10 000. Proprietățile
adunării
Aflarea termenului necunoscut – metoda balanței, metoda
mersului invers
Adunarea și scăderea în concentrul 0 - 1 000 000, fără 12
trecere peste ordin
Adunarea și scăderea în concentrul 0 - 1 000 000, cu trecere V,VI,
peste ordin VII
Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor
rotunde și pătrate
Probleme

Să repetăm ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu? III,IV
,V
Ştiinţe Viețuitoare. Etape de viață și de hrănire 3

1.1; 1.2 Științele vieții


a) Cicluri de viață în lumea vie
2.1; 2.2; • Părinți și urmași în lumea vie- asemănări și
2.3 deosebiri
• Principalele etape din ciclul de viață al plantelor
2.4; 2.5
• Principalele etape din ciclul de viață al animalelor

 Mod de viață sănătos: dietă echilibrată și mișcare


 Despre viața plantelor (ciclul de viață / Semințele
împăratului (citim împreună)
Ed.civică 1.1; 1.2; Locuri de apartenenţă 3 III,IV,
V
3.1; 3.2; Lecţia 1
3.3*;
• Localitatea şi domiciliul

• Proiect: Micul gospodar

• Lectură: Grădina bunicului, după Ion Giugiuman

Lecţia 2

• Ţara natală. Însemnele ţării

• Proiect: Cântec, joc şi voie bună

• Lectură: Cântarea României, după Alecu Russo

Lecţia 3

• România, membră a Uniunii Europene. Însemnele Uniunii


Europene

• Proiect: România, o minune a Europei

• Lectură: Din istoria Uniunii Europene

• Recapitulare

• Evaluare
Joc şi mişcare 1.1 Capacitate

2.1 psiho - motrică

2.2 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de


alergare:
- în zig-zag 1 III

JOC: Vizitiul și căluțul, Figurile geometrice

Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de


alergare:
- cu ocolire de obstacole 2 IV,V

JOC: Troica, Semănatul și culesul cartofilor, Cursa


vocalelor, Vizitiul și doi cai, , Calculatoarele)

JOC: Vânătorul, vrabia și albina, Șoarecele și pisica

Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de


alergare:
- cu transport, punere și culegere de obiecte

JOC: Poșta merge


1 VI
Din cerc în cerc

Naveta spațială

Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de


sărituri cu desprindere de pe un picior și de pe ambele
picioare; în lungime, înălțime și adâncime, cu coardă
1 VII
JOC: Elasticul Șotronul,Cercurile zburătoare

MM 1.1 ♪ Cântare vocală


Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual
2.1 Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea 2 III,IV
tonului, semnal de debut, dicţie, sincronizare cu
colegii şi/sau acompaniamentul
3.1 1. Cum cântăm. Cântarea vocală în colectiv
2. Cântarea vocală în grupuri mici. Cântarea vocală
individuală
Recapitulare

Evaluare

♪Elemente de limbaj muzical


Melodia – diferențierea înălțimii sunetelor, elemente
de notație – portativ, cheie SOL, note de la SOL la
SOL2

Ritmul – valori de note (notă întreagă, doime, pătrime,


optime) is pauze (de pătrime și optime), măsurile de
2, 3 și 4 timpi

Genuri muzicale – folclorul copiilor, colinde, dansuri,


genuri clasice/de divertsiment

3. Portativul, cheia SOL, gama DO, octava mică


4. Ritmul – măsura de doi timpi, pătrimea, optimea, doimea
5. Pauza de un timp. Pauza de jumătate de timp 3 V,VI,
6. Măsura de trei timpi
VII
7. Măsura de patru timpi. Nota întreagă

8. Genuri muzicale. Folclorul copiilor


1.1
9. Genuri muzicale: colinde, genuri clasice, de divertisment
2.1
Recapitulare

Evaluare

AVAP 2.1; 2.2; Fantezii de toamnă/ Desen 1 III


2.3

Simfonia fructelor. Punctul- element de limbaj plastic.


Aplicație: Floarea soarelui

1.1; 1.2; •Jocul liniilor. Linia – element de limbaj plastic. Aplicație:


2.2; 2.4 Tigrul/Zebra IV,V,
VI
Mesajul formei. Forma și valoarea- element de limbaj 3
plastic. Aplicație: Forma plană(spontană; elaborată);
2.1; 2.2; spațială.
2.3
•Recapitulare. Evaluare 1

VII

Istorie 1.1,1.3, I. Trecutul şi prezentul din jurul nostru


2.1,2.2
3. Familia 1 III
2.3,3.1,
3.2, 4. Comunitatea locală şi naţională. Comunităţi ale 1 IV
minorităţilor pe teritoriul României
4.1,4.24
.3 5. Copilăria de ieri şi de azi
1 V
6. Cunoasterea lumii prin calatori
1 VI
7.Popoare de ieri si de azi
1 VII
8. Recapitulare

Geografie 1.1,1.2, 3. Planul clasei, al scolii, al locuintei, al cartierului 1 III


1.3,2.2
4. Orizontul, linia orizontului, punctele cardinale 1 IV
3.1,3.2,
3.3 5. Harti ale orizontului local

3.4,4.24 Caracteristici general eobservabile ale orizontului ,local 1 V


.3
6. Relief, Hidrografie, vegetatie 1 VI
7. Populatie, asezari, activitati ale oamenilor
1 VII

Limba şi lit. 1.1. Scrisoarea a III-a, de Mihai Eminescu 20 VIII,


română 1. Poezie (Mihai Eminescu)
1.4. 2. Semnele de punctuaţie: ghilimelele, punctele de IX,X,
suspensie XI
1.5. 3. Pronunţăm şi scriem corect
4. Timpul verbului
2.1. 5. Scriem corect odată/ o dată
Lectură:Revedere de Mihai Eminescu
2.3. Text cu dialog: Moș Ion Roată și Vodă Cuza, dupa Ion
Creangă
3.1. 1. Transformarea dialogului în povestire
2. Povestirea scrisă a unor fragmente
3.4. 3. Povestirea scrisă a unui text de mică întindere după
3. File de istorie planul simplu de idei
3.5. Lectură: Muma lui Ștefan cel Mare de Dimitrie Bolintineanu
1. Grupurile de sunete
4.1. 2. Factorii care pot perturba comunicarea
3. Cuvinte cu aceeaşi formă şi sens diferit
4. Pronunţăm şi scriem corect

1. Planul dezvoltat de idei


2. Părţile unui text creativ
3. RECAPITULARE – La Alba Iulia.
4. Proiect :Ziua Națională a României
5. EVALUARE -Ștefan cel Mare și Vrâncioaia- poveste
populară
Matematică Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000

 înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1 000 16 VIII,

1.1,1.2,  înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei IX,


2.2,2.5, cifre
5.1,5.2, X,
5.3  proprietăţile înmulţirii
XI
Înmulțirea în concentrul 0 – 10 000 – proprietățile înmulțirii
Înmulțirea cu 10, 100, 1 000
Înmulțirea unui număr de o cifră cu un nr. de mai multe
cifre
Înmulțirea unui număr de două cifre cu un nr. de mai multe
cifre
Înmulțirea unui număr de 3 cifre cu un nr de 3 sau 4 cifre
Probleme cu operații de înmulțire
Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor
rotunde și pătrate

Să repetăm ce am învățat

Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?

Ştiinţe 1.1; 1.2 Viețuitoare: etape de viață și hrănire 3 VI


2.1; 2.2; 1. Despre viața animalelor (ciclul de viață) / Legenda VII
2.3 ursului (citim împreună)
2. Cu ce se hrănesc viețuitoarele (lanțuri trofice VIII
2.4; 2.5 simple)
3. Recapitulare
3.1 4. Evaluare

Ed.civică 2.1; 2.2; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni. Valori morale (I) 4 VI
2.3;
3.3*; Lecţia 1 VII

• Bine – Rău VIII

• Proiect: Binele şi răul, în desene şi fotografii IX

• Lectură: Tâlharul pedepsit, de Tudor Arghezi

Lecţia 2

• Altruism – Egoism

• Proiect: Egoismul, în imagini şi versuri

• Lectură: Balonul spart, după Tudor Arghezi

Lecţia 3

• Cinste – Necinste

• Proiect: Copacul ideilor

• Lectură: Calul vândut şi diamantul cumpărat, de Grigore


Alexandrescu

• Recapitulare

• Lectură: Leagăn pentru toată copilăria, de Adrian


Păunescu

• Lectură: Uriaşul cel egoist, după Oscar Wilde

• Evaluare
Joc şi mişcare 1.1 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de 1 VIII
sărituri cu desprindere de pe un picior și de pe ambele
1.2 picioare; cu coardă
2.1 JOC: Ferește-ți picioarele

2.2 Broscuțele sar în lac

Cercurile zburătoare

Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de


aruncare și prindere:
- aruncare azvârlită la distanță, la țintă și la partener 1 IX

JOC: Suveica dublă

Ferește-ți capul

Mingea la căpitan,

Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de


aruncare și prindere:
- aruncare împinsă cu două mâini de la piept 1 X

JOC: Vânătorii și rațele

Între două focuri,

Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de


aruncare și prindere:
- prindere cu două mâini a obiectelor rostogolite 1 XI
- prindere cu două mâini a mingii transmise de un
partener

JOC: Ciobanul își apără oile

Țintașii iscusiți, Suveica încrucișată

MM ♪ Elemente de limbaj muzical 4 VIII,


Melodia – diferențierea înălțimii sunetelor, elemente IX,
de notație – portativ, cheie SOL, note de la SOL la
1.1 SOL2 X

2.1 Ritmul – valori de note (notă întreagă, doime, pătrime, XI


optime) is pauze (de pătrime și optime), măsurile de
2, 3 și 4 timpi

Genuri muzicale – folclorul copiilor, colinde, dansuri,


genuri clasice/de divertsiment

3. Portativul, cheia SOL, gama DO, octava mică


4. Ritmul – măsura de doi timpi, pătrimea, optimea, doimea
1.1 5. Pauza de un timp. Pauza de jumătate de timp
6. Măsura de trei timpi
2.1
7. Măsura de patru timpi. Nota întreagă
3.1
8. Genuri muzicale. Folclorul copiilor

9. Genuri muzicale: colinde, genuri clasice, de divertisment

Recapitulare

Evaluare
AVAP 2.1; 2.2; Picături de culoare-Pictură 3
2.3
Dansul culorilor - Culori primare și culori binare. Aplicație: VIII
Apus de soare
IX
•Dialogul culorilor - Culori calde, culori reci. Aplicație:
Copacul noaptea/ziua X
1.1; 2.1;
2.2; 2.4 •Armonie în culoare - Nuanțe și tonuri Aplicație: Pădurea

•Recapitulare. Evaluare
1 XI

Istorie 1.1,1.2, 1 VIII


1.3,2.1
II. Epoci istorice. Evenimente, personalităţi, locuri istorice
2.2,2.3,
3.1,3.2 10. Antichitatea 1 IX
4.1,4.3 Grecii – prima civilizaţie a Europei

11. Dacii şi romanii. Întemeierea poporului român

12. Epoca Medievală 1 X

Întemeierea statelor medievale româneşti 1 XI

Gelu, Dragoş, Basarab

Geografie 1.1,1.2, Caracteristici general eobservabile ale orizontului ,local 1 VIII


2.2,3.1
8. Modificari observabile in realitatea inconjurtoare
3.3,3.4, 9. Repere de timp
De la orizontul local la tara 1 IX
4.2,4.3
10. Localitatea natala. Regiunea inconjuratoare. Tara 1 X
11. Recapitulare. Evaluare

1 XI

Limba şi lit. 2.1. Text suport:Moș Crăciun a fost răpit, dupa Lyman Frank 15 XII,
română Baum
2.3. 1. Text cu tematică de Crăciun XIII,
2. Povestirea scrisă a unui text de mică întindere după
4. Magia iernii 2.4. planul dezvoltat de idei XIV,
3. Substantivul. Felul substantivelor
3.1. 4. Pronunţăm şi scriem corect
Lectură: La colindat de Ion Creangă
3.2.

3.3. 1. RECAPITULARE -Povestea unui brad- adaptare


după Hans Christian Andersen
4.3. 2. EVALUARE - Un bulgăre de zăpadă, după
Edmondo De Amicis
4.5. 3. Evaluarea portofoliului
4. Șezătoare literară

Matematică 1.1, Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-100 12 XII,


1.2,
2.2,  împărţirea numerelor mai mici decât 100 la un XIII
2.4, număr de cel
5.1, mult două cifre (cu rest zero sau diferit de zero) ,XIV
5.2,
5.3, Împărțirea dedusă din tabla înmulțirii
Împărțirea unui nr. de două cifre la un nr de o cifră, cu rest
0
Împărțirea unui nr. de două cifre la un nr de o cifră, cu rest
diferit de 0
Împărțirea când deîmpărțitul și împărțitorul au două cifre

Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000

 împărţirea unui număr cu 10,100, 1000

 împărţirea numerelor mai mici de 1 000 000 la un


număr de cel

mult două cifre (cu rest zero sau diferit de zero)


Împărțirea la 10, 100, 1 000
Împărțirea unui nr mai mic decât 1 000 la un nr de o cifră
Împărțirea unui nr mai mic decât 1 000 la un nr de două
cifre
Împărțirea unui nr mai mic decât 10 000 la un nr de o cifră
Împărțirea unui nr mai mic decât 10 000 la un nr de două
1.1,
cifre
1.2,
Împărțirea unui nr mai mic decât 1 000 000 la un nr de o
2.2,
cifră
2.5,
5.1, Împărțirea unui nr mai mic decât 1 000 000 la un nr de
5.2, două cifre
5.3
Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor
rotunde și pătrate

Probleme cu operaţii de împărţire

Să repetăm ce am învățat

Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?

Ştiinţe 1.1; Viețuitoare: medii de viață 6 IX


1.2 1. Medii de viață: Pajiștea
2. Medii de viață: Pădurea / Pădurea – o comoară X
a naturii (proiect)
3.1 3. Medii de viață: Râul / Adoptăm un râu din XI
România (portofoliu) XII,
4. Medii de viață: Marea / Mări ale Pământului
(portofoliu) XIII,
5. Medii de viață: Deșertul
6. Recapitulare / Evaluare/ Recapitulare XIV,
semestrială

Ed.civică 2.1; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni. Valori morale (II) 5 X


2.2;
2.3; Lecţia 1 XI
3.3*;
• Respect – Lipsă de respect XII

• Proiect: Cuvinte magice XIII

• Lectură: Întâmplări din clasă, după Dimitrie Goga XIV

Lecţia 2

• Responsabilitate – Lipsă de responsabilitate

• Proiect: Un regulament al clasei noastre

• Lectură: Lişeţa, raţa şi gâsca, de Grigore Alexandrescu

Lecţia 3

• Solidaritate – Lipsă de solidaritate

• Proiect: Târgul jucăriilor

• Lectură: Ziua Internaţională a Solidarităţii Umane

• Recapitulare

• Evaluare

Joc şi mişcare 1.1 Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând 3 XII
deprinderi motrice complexe (utilitar-aplicative):
1.2 - tracțiune-împingere XIII
2.1 JOC: Derdelușul XIV

2.2 Ajută-te singur

Lupta cocoșilor, Ancorăm corabia la mal

RECAPITULARE

JOC: Vizitiul și doi cai

Șarpele își prinde coada

Cursa broscuțelor

EVALUARE

JOC: Naveta spațială

Apărătorul cetății

JOCURI LIBERE

JOC: Ogarul și iepurele

Mingea prin tunel

MM 1.1 ♫ Elemente de limbaj muzical 3 XII,


Melodia – diferențierea înălțimii sunetelor, elemente de
2.1 notație – portativ, cheie SOL, note de la SOL la SOL2 XIII

3.1 Ritmul – valori de note (notă întreagă, doime, pătrime,


optime) is pauze (de pătrime și optime), măsurile de 2,
3 și 4 timpi

Genuri muzicale – folclorul copiilor, colinde, dansuri,


genuri clasice/de divertsiment

3. Portativul, cheia SOL, gama DO, octava mică


4. Ritmul – măsura de doi timpi, pătrimea, optimea, doimea
5. Pauza de un timp. Pauza de jumătate de timp
6. Măsura de trei timpi

7. Măsura de patru timpi. Nota întreagă

8. Genuri muzicale. Folclorul copiilor

9. Genuri muzicale: colinde, genuri clasice, de divertisment

Recapitulare

Evaluare
♫ Elemente de limbaj muzical
Timbrul – sunete din mediul înconjurător, diferențierea ,XIV
tipurilor de voce (copil, femeie, bărbat), a anumitor
instrumente muzicale
Dinamica (nuanțe)
10. Timbrul. Sunete din mediul înconjurător, sunete vocale,
sunete instrumentale
11. Dinamica. Nuanțe
Recapitulare

Evaluare
AVAP 1.1; Miraj de iarnă- Machete și modele 3 XII
2.1;
2.2; La mulți ani, români! Pictură pe suport textil. Aplicație: ,XIII
2.4 Hora
,XIV
•Artă populară. Linia, punctul, forma. Aplicație: Elemente
decorative populare

•Clinchet de sărbătoare. Tehnica Kirigami. Aplicație: Fulg


de nea

Tehnica Origami. Aplicație: Bradul

O lume minunată-Machete și modele

Lumea poveștilor. Scenariu prin schițare. Aplicație: Omul de


zăpadă

•Personaje din povești. Confecționarea de costume și măști


•Locuri dragi. Schițare prin colaj. Aplicație: Satul meu

•Recapitulare. Evaluare

Istorie 1.1,1.2 13. Figuri legendare ale Ţării Româneşti 1 XII


,1.3,2.
1 a) Mircea cel Bătrân XIII

2.2,2.3 b) Vlad Ţepeş 1 XIV


,3.1,3.
c) Mihai Viteazul 1
2
16. Recapitulare 2
4.1,4.2
,4.3 17. Evaluare 1

Geografie 1.1,1.2 Elemente de geografie generala 1 XII


,1.3,2.
2 12. Limitele si vecinii Romaniei 1 XIII

3.1,3.2 13. Relieful tarii noastre


,3.3
14. Locuitorii si asezarile omenesti. 1 XIV
3.4,4.3
15. Activitatile economice :Resursele si activitatile 1 XV
industriale. Principalele produse agricole
1
16. Recapitulare
1
17. Evaluare

Vacanta intersemestriala(21.12.2019 – 12.01.2020)


Semestrul al II- lea

SEMESTRUL al II-lea

Limba şi lit. 1.3. 1. Înţelegerea în profunzime a mesajului textului. 40 I, II,


română Asocierea elementelor textului cu experienţele proprii III,
1.4. 2. Numărul substantivului IV,V
3. Genul substantivului
2.1. 4. Textul funcţional. Invitaţia VI,
Lectură: Bradul de Hans Christian Andersen
VII
2.2.
1. Textul creativ după un plan de idei
VIII
2.4. 2. Text cu tematică de iarnă:Patinele de argint, după
Mary E. Mapes- Dodge
3.1. 3. Adjectivul. Acordul adjectivului cu substantivul
4. Poziţia adjectivului faţă de substantiv
3.4. 1. Scriem corect sar/ s-ar
2. Înţelegerea în profunzime a mesajului textului.
4.1. Extragerea unor elemente semnificative din text
pentru a susţine o opinie
4.3. 3. Personajul literar
4. Descrierea de tip portret a unui personaj pe baza unui
4.4. plan simplu

5.Universul copilariei Lectură: Miezul iernei de Vasile Alecsandri


1. Descrierea de tip portret a persoanei proprii pe baza
unui plan simplu
2. Oferirea de informaţii referitoare la universul şcolar şi
extraşcolar
3. Planul simplu de oraş şi harta
4. Scriem corect numai/ nu mai
Lectură: Omul de zăpadă de Hans Christian Andersen

Evaluare

1. Poezie cu tematică de iarnă Iarna pe uliță de


George Coșbuc
2. Poezia. Strofa. Versul
3. Înţelegerea mesajului poeziei
4. Formularea de concluzii simple pe baza unei poezii
5. Scriem corect mia/ mi-a
Lectură: Scrisoarea III de Mihai Eminescu
Text cu dialog : Întâlnirea lui Tom cu prințul-adaptare dupa
Mark Twain
1. Dialogul în textul narativ
2. Formularea de întrebări şi răspunsuri
3. Formularea unor predicţii pe baza unor fragmente
din text
Lectură: Când stăpânul nu-I acasă de Emil Gârleanu
1. Pronumele personal. Pronumele personal de
politeţe
2. Numărul pronumelui
3. Persoana pronumelui
4. Genul pronumelui
Lectură: O rază de Emil Gârleanu

1. Alte forme ale pronumelui personal


2. Textul creativ cu început sau sfârşit dat
3. Sensurile cuvintelor
4. Relatarea unei întâmplări după banda desenată
Lectură: Vizită de Ioan Luca Caragiale

1. Scriem corect ai/ a-i


2. RECAPITULARE –D-l Goe…după Ion Luca
Caragiale
3. EVALUARE -Frumusețea Neagră, după Anna Sewel

Matematică 1.1, Probleme cu operații de împărțire 32 I,II,III


1.2, Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor ,IV,
2.2, rotunde și pătrate V, VI,
2.5, Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă VII
5.1, Metoda comparației
5.2, Metoda mersului invers VIII
5.3 Evaluare

Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul

egal cu 100

 diviziuni ale unui întreg: sutime; reprezentări prin


desene
 fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
 adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
 scrierea procentuală (numai pentru 25%, 50%,
75%)
Diviziuni ale unui întreg

Fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare

Compararea si ordonarea fracțiilor

Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor

Scrierea procentuală

Probleme

Să repetăm ce am învățat

Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?

Elemente de geometrie

Localizarea unor obiecte

 terminologie specifică: paralel, perpendicular


 coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de
reţea
 hărţi

Figuri geometrice

 drepte perpendiculare, paralele


 unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
 poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram,
triunghi
 cerc
Axa de simetrie

Perimetrul

Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu ajutorul


unei

reţele de pătrate cu latura de 1 cm)


Probleme cu elemente de geometrie

Să repetăm ce am învățat
Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?

Ştiinţe 1.1; 8 I,
1.2 Soarele, planetele și viața pe Pământ
II,
2.1;  Soarele: sursă lumină și căldură
2.2; • Pământul în Sistemul Solar: III

2.4; - Soarele, sursă de lumină și căldură IV,


2.5
 Sistemul Solar V
• Pământul în Sistemul Solar:
3.2
VI
- Planetele Sistemului Solar; mișcările Pământului
VII
 Despre Pământ
• Pământul în Sistemul Solar: VIII

- Mișcările Pământului

- Ciclul zi-noapte; anotimpuri; Modifcările vremii

 Soarele și viața pe Pământ


• Pământul în Sistemul Solar:

- Ritmuri cotidiene și anuale ale activităților viețuitoarelor

 Mărturii ale vieții in trecut


• Mărturii ale vieții din trecut. Fosilele

Ed.civică 1.3; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (III)

2.1; Norme şi comportamente moral-civice 8 I,II.III


2.2; ,IV,V,
Lecţia 1
3.1; VI
• Norme morale
VII
• Lectură: Lăcomia, de Iulia Haşdeu
VII
Lecţia 2

• Comportamentul în familie

• Lectură: Acadeaua, de N. Nosov


Lecţia 3

• Comportamentul în şcoală şi în grupul de prieteni

• Lectură: Desen după natură, de Mircea Sântimbreanu

Lecţia 4

• Comportamentul în locuri publice

• Lectură: D-l Goe..., de I.L. Caragiale

• Recapitulare

• Lectură: Scrisori către Vasile Alecsandri, de Ion Ghica

• Evaluare

Joc şi mişcare 2.Deprinderi de comunicare și lucru în echipă

1.1

1.2 Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților 1 I


motrice combinate:
2.1 - viteza de deplasare în relație cu un partener

2.2 JOC:

Vânătorul, vrabia și albina


Al treilea fuge

Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților


motrice combinate: 1 II
- forță dinamică a trunchiului și abdomenului

JOC: Nu te lăsa frate

Banda rulantă

Nu te lăsa frate – variant


Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților 1 III
motrice combinate:
- rezistența generală

JOC: Șoarecele isteț și pisica periculoasă

Șotronul
Vânătorii și rațele

1 IV
3.Stil de viață activ
1 V
Jocuri pentru coordonare oculo-motorie:
- coordonare ochi – mână VI
- coordonare ochi – picior
JOC: Ocupă locul VII

Păsărelele intră-n cuib VII

Recunoaște-ți vecinii 1

Țintașii iscusiți,

1
Jocuri pentru coordonare oculo-motorie:
- coordonare generală
JOC: Poșta merge, Cercurile zburătoare

Vânătorii și rațele, Între două focuri)


1

MM 1.1 ♫ Elemente de limbaj muzical 9 I,II,III


*Alterații (diez, bemol, becar) ,IV,V
1.3 Legătura dintre text și melodie – strofa/refrenul
Semnele de repetiție VI
2.1 Elemente de formă: strofă/refren, repetiție/schimbare
1. Semnele de repetiție VII
3.1 2. Repetiție și schimbare în linia melodică.
3. Elemente de formă – Strofă și refren. Repetiție și VIII
schimbare în text
4. Legătura dintre text și melodie IX
5. Alterații – Diez, bemol, becar*
Recapitulare

Evaluare
AVAP Măiestrie și creație- Machete și modele-Foto 9
•Artă și îndemânare. Împletirea – tehnică de lucru. Aplicație:
Brățara din pănuși I,II,III

1.1; Zvon de primăvară. Modelare liberă-tehnică de lucru. IV,V,


2.2; Aplicație: Buburuza
2.3; VI
2.4 Mărțișoare
VII
Felicitări- Ziua mamelor
VIII
Evaluare
IX

Istorie 1.1,1.2 III. Epoci istorice. Evenimente, personalităţi, locuri istorice 1 I


,1.3,2.
1 1. Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare 1 II
2. Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei
2.2,3.1 1 III
,3.2,4. 3. Transilvania – spaţiu multietnic. Sat şi oraş în Evul
1 Mediul. Despre personalităţi ale minorităţilor 1 IV

4. Epoca Modernă 1 V

Cuza şi Unirea Principatelor Române 1 VI

5. Cucerirea Independenţei în timpul lui Carol I 1 VII

1 VIII

1 IX

Geografie 1.1,1.2 III. România – elemente de geografie regională 1 I


,1.3,2.
2 20. Munţii Carpaţi 1 II

2.3,3.3 21. Dealurile şi podişurile 1 III


,3.4
22. Câmpiile 1 IV
4.2,4.3
23. Delta Dunării 1 V

24. Organizarea administrativă a României 1 VI

25. Recapitulare 2 VII


26. Evaluare 1 VIII

IX

Limba şi lit. 1.1. 20


română
6. E primavara iar ! 1.2. Poveste popular : Grădina Uriașului IX

2.2. Cuvântul - parte de propoziţie X

2.4. Predicatul exprimat prin verb XI

3.1. Sensurile neobişnuite ale cuvintelor XII

3.3 Lectură: Racul, broasca și o știucă de Alecu Donici

3.4. Textul creativ în care se introduc expresii şi cuvinte de


sprijin
3.5.
Subiectul. Subiectul exprimat prin substantiv
4.1.
Subiectul exprimat prin pronume personal

Acordul subiectului cu predicatul

Lectură: Lupul și barza de La Fontaine

Propoziţia simplă. Părţile principale de propoziţie

Propoziţia dezvoltată. Părţile secundare de propoziţie

Scriem corect var/ v-ar

Organizatori grafici Barza

Extragerea unor elemente considerate importante dintr-un


text de informare

Lectură: Corbul și vulpea de La Fontaine

Textul creativ cu titlu dat

Formularea de concluzii simple pe baza lecturii unui text


informativ
Prezentarea unei activităţi

Povestirea scrisă a unei activităţi

Textul creativ în care se introduce dialogul

Lectură: Leul deghizat de George Topîrceanu

Familia de cuvinte

RECAPITULARE- Concertul primăverii, de George


Coșbuc

EVALUARE- Povestea iepurașului Peter, după Helen


Beatrix Potter

Lectură: Povestea anotimpului uitat de Jonathan Swift

Matematică 1.1, Elemente de geometrie 16


1.2,
2.2, Localizarea unor obiecte IX,
2.5,
 terminologie specifică: paralel, perpendicular X
5.1,
 coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de
5.2, reţea XI
5.3  hărţi
XII
Figuri geometrice

 drepte perpendiculare, paralele


 unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
 poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram,
triunghi
 cerc
Axa de simetrie

Perimetrul

Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu ajutorul


unei

reţele de pătrate cu latura de 1 cm)


Corpuri geometrice

 cub, paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con


(identificare,
desfăşurare, construcţie folosind tipare sau diverse
materiale)

 volumul cubului şi paralelipipedului (folosind cubul


cu latura 1 cm

Punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă,


segment
1.1,
1.2, Unghiuri
2.2,
2.4, Drepte paralele; drepte perpendiculare
5.1,
Triunghiul
5.2,
5.3 Dreptunghiul şi pătratul

Paralelogramul şi rombul

Cercul

Axa de simetrie

Aria unei suprafeţe

Cubul şi paralelipipedul. Volumul cubului și paralipipedului

Piramida

Cilindrul, conul, sfera

Jocuri cu elemente de geometrie

Exerciţii de orientare spaţială. Hărţi

Probleme cu elemente de geometrie

Să repetăm ce am învățat

Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?


Ştiinţe 1.1;  Recapitulare/ Evaluare 4 IX
1.2 • Pământul în Sistemul Solar:
X
2.1; - Planetele Sistemului Solar; mișcările Pământului
2.2; XI
- Soarele, sursă de lumină și căldură
2.3; XII
2.4; - Ritmuri cotidiene și anuale ale activităților viețuitoarelor

2.5 • Mărturii ale vieții din trecut. Fosilele

Corpuri, energie, lumină


3.2
 Despre apă: proprietăți și utilizări
• Corpuri-proprietăți
- Proprietăți ale apei. Utilizări ale apei în diferite stări de
agregare
 Plutirea corpurilor
• Corpuri-proprietăți
- Plutirea corpurilor în apă
 Despre amestecuri
• Schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor
- amestecuri și separarea amestecurilor

Ed.civică 1.3; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (III) 1 IX

2.1; Norme şi comportamente moral-civice X


2.2;
Lecţia 1 XI
3.1;
• Norme morale XII

• Lectură: Lăcomia, de Iulia Haşdeu

Lecţia 2

• Comportamentul în familie

• Lectură: Acadeaua, de N. Nosov

Lecţia 3

• Comportamentul în şcoală şi în grupul de prieteni

• Lectură: Desen după natură, de Mircea Sântimbreanu


Lecţia 4

• Comportamentul în locuri publice

• Lectură: D-l Goe..., de I.L. Caragiale

• Recapitulare

• Lectură: Scrisori către Vasile Alecsandri, de Ion Ghica 3

• Evaluare

Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (IV)

Comportamente moral-civice

Lecţia 1

• Comportamente prosociale

• Lectură: Incendiul, de Edmondo de Amicis

Lecţia 2

• Comportamente antisociale

• Lectură: Revista presei

• Recapitulare

• Lectură: Scrisoare pe adresa unui chiulangiu, de Mircea


Sântimbreanu

• Evaluare

Joc şi mişcare Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace 4 IX


și respiratorii
1.1 JOC: Uliul și porumbeii X

1.2 XI

2.1 Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace XII


și respiratorii
2.2 JOC: Năvodul, Leapșa – pe ghemuite
Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în
aer liber
JOC: Derdelușul, Cărăușii

JOC: Țintașii iscusiți, Cursa pe numere

MM 1.1 ♫ Elemente de limbaj muzical 3 X


*Alterații (diez, bemol, becar)
1.3 Legătura dintre text și melodie – strofa/refrenul XI
Semnele de repetiție
2.1 Elemente de formă: strofă/refren, repetiție/schimbare XII
1. Semnele de repetiție
3.1 2. Repetiție și schimbare în linia melodică.
3. Elemente de formă – Strofă și refren. Repetiție și
schimbare în text
4. Legătura dintre text și melodie
5. Alterații – Diez, bemol, becar*
Recapitulare

Evaluare
♫ Cântarea instrumentală
Percuția corporală diversă

Utilizarea de jucării muzicale, instrumente muzicale

Cântarea cu acompaniament realizat de cadrul didactic


și/sau de copii (jucării, percuție corporală, instrumente
muzicale)

5. Percuția corporală diversă


6. Orchestra de jucării muzicale. Instrumente muzicale
7. Cântarea cu acompaniament
Recapitulare

Evaluare

AVAP 1.1; Măiestrie și creație- Machete și modele-Foto 3 X

1.1; Zvon de primăvară. Modelare liberă-tehnică de lucru. XI


2.1; Aplicație: Buburuza
2.2; XII
2.3; •Jocul cu mărgele. Confecționarea de obiecte decorative.
2.4 Aplicație: Șiragul de mărgele

•Talent și dăruire. Pictură pe ceramică/lemn/sticlă.


Aplicație: Linguri din casa bunicii

• Paște fericit! Felicitarea.

Istorie 1.1,1.2 6.Eroi ai Primului Război Mondial 1 X


,1.3,2.
1 7. Regele Ferdinand şi Marea Unire 1 XI

2.2,3.2 8. Epoca Contemporană 1 XII


,4.1
România la cumpăna dintre milenii

Geografie 1.1,1.2 26. Caracterizarea regiunii orizontului local şi a regiunilor 1 X


,1.3,2. învecinate. Caracterizarea judeţului
2 1 XI
27. Recapitulare
3.1,3.2 XII
28. Evaluare
1

Vacanta de primavara (4.04.2020 – 21.04.2020)

Limba şi lit. 2.2 Textul : Lacrima unui fir de iarbă, după George Mihail 20
română Zamfirescu
7. Din tainele naturii 2.3 1. Text narativ despre vieţuitoare
2. Relatarea orală şi scrisă a unei întâmplări imaginate
pe baza unor întrebări de sprijin XIII
3.3 3. Felurile propoziţiilor după aspectul predicatului
4. Scriem corect întruna/ într-una XIV
3.5 Lectură: Omul nu poate să facă, un lucru la toți să placă de
Anton Pann XV
3.6 1. Poezie cu tematică din natură Furtuna, de Ștefan
Octavian Iosif XVI
4.1 2. Prezentarea unui proiect şi a rezultatelor acestuia
3. Textul creativ după un plan propriu de idei
4.2 4. Comunicarea nonverbală
5. Formularea de solicitări formale şi informale
4.5 Lectură: La scăldat de Ion Creangă
1. Legendă Povestea mărului
2. Proiectul de documentare
3. Afişul
4. Exprimarea propriilor opinii
5. Textul creativ liber
1. Scriem corect mie/ mi-e
2. Cartea poştală
3. RECAPITULARE –Povestea anotimpului uitat,
după Jonathan Swift
4. EVALUARE - Cioc ! Cioc ! Cioc !, după Emil
Gârleanu
5. FIŞĂ DE PORTOFOLIU
Lectură: Concurs literar

Matematică 1.1, Unități de măsură pentru lungime; pentru volumul 16


1.2, lichidelor; pentru masă
2.2, XIII
2.4, ● Unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii;
litrul, cu submultiplii, multiplii; kilogramul, cu XIV
5.1,
5.2 submultiplii, multiplii
XV
● transformări pentru lungime, volum, masă, în limita
XVI
operaţiilor cunoscute

● Instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie,


metrul de croitorie, ruleta, cântarul, balanța

● Operaţii cu unităţile de măsură

Unități de măsură pentru lungime – metrul cu multiplii și


submultiplii

Unități de măsură pentru volumul lichidelor – litrul cu


multiplii și submultiplii

Unități de măsură pentru masa corpurilor – kilogramul cu


multiplii și submultiplii

Probleme cu unităţi de măsură

Să repetăm ce am învățat

Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?

Unități de măsură pentru timp; unități de măsură


monetare
Unităţi de măsură pentru timp

 calculul unor intervale temporale, transformări din


unităţi mai mari în unităţi mai mici de timp

 instrumente de măsură: ceasul, cronometrul

Unităţi de măsură monetare

 unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul


(monede şi

bancnote în uz)

 schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate


monetară

Unităţi de măsurare a timpului mai mici decât o zi

Anul, deceniul, secolul, mileniul

Unități de măsură monetare - leul şi banul, euro şi eurocentul

Probleme cu unităţi de măsură

Să repetăm ce am învățat

Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?

Ştiinţe 1.1;  Transformări ale corpurilor (I): dizolvarea 4 XIII


1.2 • Schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor
- dizolvare influența temperaturii asupra procesului de XIV
2.1; dizolvare
2.2;  Transformări ale corpurilor: arderea, coacerea, XV
alterarea, putrezirea, ruginirea
2.3; • Schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor – XVI
2.4; ardere, coacere, alterare, putrezire, ruginirea
 Despre energie
2.5 • Energie – surse și efecte
- Transferul de căldură între obiecte; material conductoare și
3.2
izolatoare de căldură
 Despre lumină
• Curent electric. Lumină
- circuite electrice simple
- surse de lumină/ fenomene commune care implică lumina(
umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea corpurilor)

Ed.civică 1.3; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni (IV) 4 XIII

2.3; Comportamente moral-civice XIV

3.1; Lecţia 1 XV

• Comportamente prosociale XVI

• Lectură: Incendiul, de Edmondo de Amicis

Lecţia 2

• Comportamente antisociale

• Lectură: Revista presei

• Recapitulare

• Lectură: Scrisoare pe adresa unui chiulangiu, de Mircea


Sântimbreanu

• Evaluare

Drepturile universale ale copilului

Lecţia 1

• Drepturile şi îndatoririle copilului (I)

• Lectură: Piatra albastră, de Bruno Ferrero

Lecţia 2

• Drepturile şi îndatoririle copilului (II)

• Lectură: Însemnări de lector, de Mircea Sântimbreanu

Lecţia 3
• Respectarea şi încălcarea drepturilor copilului

• Lectură: Pantofii roşii, de N. Calma

• Recapitulare

• Lectură: Deschid uşa..., de Titel Constantinescu

• Evaluare

• Recapitulare finală

Joc şi mişcare Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, XIII


incluzând întrecerea între grupuri
1.1 JOC: Vânătorii și rațele XIV

1.2 Ciobanul își apără oile XV


JOC: Mingea la căpitan, Între două focuri
2.1 XVI

2.2
Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în
excursii, tabere, drumeții
JOC: Batistuța

Vânătorul iscusit
JOC: Acul cu ața

Salut prietene

MM 1.1 4 XIII

2.1 ♫ Cântarea instrumentală XIV


Percuția corporală diversă
3.1 XV
Utilizarea de jucării muzicale, instrumente muzicale
XVI
Cântarea cu acompaniament realizat de cadrul didactic
și/sau de copii (jucării, percuție corporală, instrumente
muzicale)

5. Percuția corporală diversă


6. Orchestra de jucării muzicale. Instrumente muzicale
7. Cântarea cu acompaniament
Recapitulare
Evaluare
Mișcarea pe muzică
Dansuri populare

Dansuri de societate și moderne

Mișcări de tactare a măsurii

Mișcări sugerate de ritm, melodie, expresivitate, 1


mișcări libere

8. Tactarea măsurii. Mișcări sugerate de ritm. Expresivitate,


mișcări libere
9. Dansuri populare
10. Dansuri de societate și moderne
Recapitulare

Evaluare
AVAP Albumul meu. Fotografia ca limbaj. Aplicație: Strada mea 4 XIII

2.1; Cer și pământ- Machete și modele XIV


2.3;
2.4 Micul arhitect. Linia ca intersecție de planuri. Aplicație: XV
Blocuri noi
XVI
•Glasul naturii. Macheta: forme, texturi- elemente de limbaj
plastic. Aplicație:În pădure

•Recapitulare. Evaluare

Istorie 1.1,1.2 10. Evaluare 1 XIII


,1.3,2.
1 11. Locuri istorice în comunitate 1 XIV

2.3,3.1 12. Construcţii religioase şi ctitorii lor 1 XV


,3.2
13. Monumente şi locuri istorice incluse în patrimoniul 1 XVI
UNESCO
1 XVII

Geografie 1.1,1.2 IV. România în Europa şi pe Glob 1 XIII


,1.3,2.
1 29. Poziţia României în Europa. Vecinii României 1 XIV
2.2,2.3 30. Europa şi Uniunea Europeană 1 XV
,3.1
31. Terra 1 XVI
3.3,4.1
,4.3 32. Recapitulare 1 XVII

Limba şi lit. 1.4 Text suport: La scăldat, dupa Ion Creangă 15


română 1. Text cu tematică de vară
2.1 2. Povestirea orală şi scrisă a unei întâmplări trăite XVII
3. Scriem corect ceai/ ce-ai
2.3 4. Mesajul text XVIII
5. E-mailul
2.5 Lectură: Cântărețul de Emil Gârleanu XIX
1. RECAPITULARE –Merlin vrajitorul- legendă
3.2 britanică
2. RECAPITULARE-Stejarul și trestia de La Fontaine
3. EVALUARE –Legenda lebedei- legend britanică
Șezătoare literară
Matematică 1.1, Unități de măsură pentru timp; unități de măsură 4
1.2, monetare
2.1, XVII
2.2, Unităţi de măsură pentru timp
XVIII
2.3,
 calculul unor intervale temporale, transformări din
2.4, XIX
unităţi mai mari în unităţi mai mici de timp
5.1,
8. Intamplari dintr-o vara 5.2,  instrumente de măsură: ceasul, cronometrul
5.3
Unităţi de măsură monetare

 unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul


(monede şi

bancnote în uz)

 schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate


monetară

Unităţi de măsurare a timpului mai mici decât o zi

Anul, deceniul, secolul, mileniul

Unități de măsură monetare - leul şi banul, euro şi eurocentul


Probleme cu unităţi de măsură

Să repetăm ce am învățat

Ce ştiu? Cât ştiu? Cum știu?

● Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000


● Operații cu numere naturale în concentrul 0 – 1 000
000

● Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea


parantezelor rotunde
8
● Probleme ; metoda reprezentării grafice; metoda
mersului invers; metoda comparaţiei

● Fracții

● Măsurări – lungime, capacitate, masă, timp, bani


● Elemente de geometrie
Să fiu mai bun!
Bucuria verii

Ştiinţe 1.1; Energie. Curent electric. Lumină 3 XVII


1.2
Transferul de căldură între obiecte XVIII
2.1; Circuite electrice simple
2.2; Surse de lumină XIX
Umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea corpurilor
2.3;
2.4; Recapitulare
2.5 Evaluare

3.2 Recapitulare finală

Recapitulare finală
Pământul în Sistemul nostru solar
Existența viețuitoare-lor pe Pământ, de-a lungul timpului
Lumea vie
Corpuri. Proprietăți. Schimbări ale caracteristicilor
corpurilor și materialelor
Energie. Curent electric. Lumină
Ed.civică 1.3; 3

2.4; Drepturile universale ale copilului XVII

3.1; Lecţia 1 XVIII

3.2; • Drepturile şi îndatoririle copilului (I) XIX

3.3*; • Lectură: Piatra albastră, de Bruno Ferrero

Lecţia 2

• Drepturile şi îndatoririle copilului (II)

• Lectură: Însemnări de lector, de Mircea Sântimbreanu

Lecţia 3

• Respectarea şi încălcarea drepturilor copilului

• Lectură: Pantofii roşii, de N. Calma

• Recapitulare

• Lectură: Deschid uşa..., de Titel Constantinescu

• Evaluare

• Recapitulare finală

Joc şi mişcare 1.1 1

1.2 Activități turistice XVII


JOC: Mingea pe pod
2.1
Unde-s doi puterea crește
2.2
RECAPITULARE
JOC:

Coșulețul cu două toarte XVIII

Mingea prin tunel (variant) 1 XIX

EVALUARE
JOC: Crabii și creveții 1

Îndemânaticii

MM 2.1 ♫ Mișcarea pe muzică 3 XVII


Dansuri populare
3.1 XVIII
Dansuri de societate și moderne
3.2 XIX
Mișcări de tactare a măsurii
3.3
Mișcări sugerate de ritm, melodie, expresivitate,
mișcări libere

8. Tactarea măsurii. Mișcări sugerate de ritm. Expresivitate,


mișcări libere
9. Dansuri populare
10. Dansuri de societate și moderne
Recapitulare

Evaluare
AVAP 1.1; Farmecul copilăriei-Modelaj 3 XVII
2.3;
2.4 •Ne jucăm. Jocuri și jucării. Aplicație: Căsuța XVIII

•Ne costumăm. Camuflajul. XIX

•Micul scenograf. Miniscena. Decor scenografic. Aplicație:


Degețica

•Recapitulare. Evaluare

Istorie 1.1,1.2 14. Recapitulare 1


,3.1,3.
2 15. Evaluare 1 XVIII

4.2,4.3 16. Recapitulare finală 1 XIX

Geografie 1.2,2.1 33. Evaluare 1


,2.2,2.
3 34. Recapitulare finală 2 XVIII

3.4,4.3 XIX